ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בהאא סלאימה נגד עיסא מוראד בע"מ :

12 אוקטובר 2021
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
בהאא סלאימה

ע"י ב"כ: עו"ד עמאר מסוואדה
-
הנתבעת:
עיסא מוראד בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד גיל ישראלי

החלטה

עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה מתוקן (כתב תביעה מתוקן הוגש ביום 03.06.21). כתב הגנה מתוקן יוגש עד ליום 24.10.21. ככל שלא יוגש כתב הגנה מתוקן, י ילקח בחשבון כתב ההגנה המקורי.
על יסוד רשימות המוסכמות והפלוגתאות שהוגשה על ידי הנתבעת ביום 18.07.21, ואשר מוסכמת על התובע, ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע/ת י/תגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מהמועד הקבוע לעיל בסעיף 1 (תצהירי התובע יוגשו עד ליום 08.12.21).

ב. הנתבע/ת י/תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת (עד ליום 23.01.22).

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

9. דיון הוכחות נקבע ליום 15.05.22 בשעה 12:00.

ניתנה היום, ו' חשוון תשפ"ב, (12 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: בהאא סלאימה
נתבע: עיסא מוראד בע"מ
שופט :
עורכי דין: