ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק יונסי נגד שלמה יגאל צונץ :


בפני: כבוד השופט הבכיר אור אדם

מבקש
יצחק יונסי

נגד

משיב
שלמה יגאל צונץ
ע"י ב"כ עו"ד רון לוינטל

החלטה

התובע, עו"ד במקצועו, הגיש בקשה זו לביטול פסק דין שניתן במעמד הצדדים בדיון קדם המשפט ביום 19.9.2021.
התובע טען, כי הסכים למחיקת התביעה ללא צו להוצאות, אולם לאחר שהנתבע לא הסכים לוותר על הוצאותיו, היה על בית המשפט לקבוע את התיק להוכחות, ולא לבצע "הפרדה מלאכותית" בין סוגיית המחיקה לסוגיית ההוצאות.
הנתבע בתשובה, טען כי מדובר בבקשה סתמית ללא עילה של ממש. נטען כי התובע הסכים למחיקת התביעה מאחר שהבין כי היא חסרת סיכוי, אולם הנתבע סירב לוותר על הוצאותיו, ובדין נפסקו הוצאות לאחר ששני הצדדים טענו לעניין זה.
התובע, בתגובה לתשובה, טען כי מאחר שלא היתה הסכמה בין הצדדים, הרי שפסק הדין שניתן בטל מעיקרו. נטען כי התובע הסכים למחיקת התביעה, רק אם הדבר יהיה ללא צו להוצאות, ומאחר שלא היתה הסכמה של הנתבע לכך, לא ניתן היה למחוק את התביעה, ויש לבטל את פסק הדין מחמת הצדק.

דיון והכרעה
כעולה מפרוטוקול הדיון, בפתח הדיון נערך בהסכמת הצדדים שיח מחוץ לפרוטוקול, במסגרתו עלו, בין היתר, הקשיים שבתביעה, ולאחר שיח קצר נאות הת ובע להצעת בית המשפט למחיקת התביעה ללא צו להוצאות.
כפי שעולה מהפרוטוקול, הנתבע הגיב כי איננו מסכים לוותר על הוצאותיו.
לאחר דברי הנתבע, ולמרות סירוב הנתבע לוותר על הוצאות, שב התובע והדגיש לפרוטוקול כי הוא מסכים למחוק את התביעה ללא צו להוצאות.
בשלב זה הציע בית המשפט הצעה מתוקנת, בהמשך לשיח מחוץ לפרוטוקול שנוהל בהסכמת הצדדים מחוץ לפרוטוקול קודם לכן, לפיה התביעה תימחק כפי שהוצע תחילה, אולם שני הצדדים יטענו טענותיהם לעניין ההוצאות.
גם אם מחמת תקלה לא נרשמה בפרוטוקול הסכמת הצדדים להצעה המתוקנת, בפועל שני הצדדים פעלו לפי מתווה זה, וטענו לעניין ההוצאות, כל צד ושיקוליו, ולאחר שבית המשפט האזין בקשב לטענות הצדדים, ניתן פסק הדין ונפסקו הוצאות מינוריות .
אין מדובר בתובע הדיוט, אלא בתובע עורך דין אשר הבין היטב כיצד התנהל הדיון.
לאחר שניתנה ההצעה המתוקנת, לפיה התביעה תימחק והצדדים יטענו לעניין ההוצאות, הנתבע טען באריכות לעניין זה, והתובע לא עצר את הדיון ולא טען בשלב זה כי אין כלל הסכמה לטיעון כזה בסוגיית ההוצאות .
נהפוך הוא, מיד לאחר טיעון הנתבע, פתח התובע ופירט מדוע לטעמו אין מקום לחייבו בהוצאות, כאשר הסכים למחיקת תביעתו בשלב זה.
אם באמת מדובר היה בסירוב להצעה המתוקנת למחוק את התביעה ולטעון לעניין ההוצאות, צפוי היה כי התובע יסרב לטעון לעניין ההוצאות, אולם הוא טען בהרחבה לעניין זה, ואף ציין כי הסכים להצעת בית המשפט למחיקה, למרות שסבר שיש לתביעתו סיכוי, אולם הוא עותר לכך שהמחיקה תהיה ללא הוצאות.
צודק התובע, כי בלהט הדיון בית המשפט לא עקב אחר רישום הפרוטוקול, על מנת לוודא כי נרשמת ההצעה העדכנית של מחיקה וטיעון פתוח בשאלת ההוצאות, והסכמת הצדדים להצעה, אולם מרצף הדיון עולה בברור כי זו היתה ההצעה וזו היתה ההסכמה.
התובע מודה כי בית המשפט הציע הצעת פשרה של הפרדה בין סוגיית המחיקה לסוגיית ההוצאות, אולם לטענתו הוא לא הסכים לכך. קיבול של הצעה יכול להעשות גם בדרך של התנהגות, כאמור בסעיף 6 (א) לחוק החוזים [חלק כללי] תשל"ג 1973 ובפסיקה הרבה שאזכרה אותו, והתנהגותו של התובע, עו"ד במקצועו, כאשר טען לעניין ההוצאות, מדברת בעד עצמה ומהווה קיבול של ההצעה שאף התובע מועד כי ניתנה .
התובע, שהוא כאמור עו רך דין, טען לעניין ההוצאות והמתין להכרעת בית המשפט בעניין. ברי כי אם למשל בית המשפט היה משתכנע מטענותיו של התובע, וקובע כי המחיקה היא ללא צו להוצאות, הנתבע לא יכול היה לבקש לבטל את פסק הדין, בטענה שהוא עמד על הוצאותיו ולכן לא היתה הסכמה. לשני עורכי הדין ברור היה, כי ההסכמה היא שהתביעה תימחק, ובית המשפט יכריע בעניין ההוצאות.
יתרה מכך, התובע לא ביקש לבטל את פסק הדין מייד עם הינתנו. יצויין כי לאחר תום הדיון בתובענה זו, התנהל דיון קדם משפט בתיק אחר, בין אותו תובע לנתבע אחר המיוצג ע"י אותו עורך דין. אולם בקשת הביטול לא באה באותו יום, אלא רק לאחר ארבעה ימים , מן הסתם לאחר שהתובע עיין בפרוטוקול והבחין כי הסכמת הצדדים לא נרשמה בפרוטוקול.
למעלה מן הצורך, יצויין כי בספק אם ישנה סמכות לבית המשפט לבטל פסק דין שניתן במעמד הצדדים. אין מדובר בפסק דין שניתן בהעדר בעל דין, לגביו קובעות התקנות הסדר ייחודי. אם מדובר בפגם בהסכמה, כפי שנטען בתגובה לתשובה, כי אז לפי ההלכה הפסוקה, יש להגיש תביעה נפרדת לביטול ההסכמה שהביאה לפסק הדין.
יצויין כי מדובר במחיקה בלבד, כך שיומו של התובע לא נפגע ואם הוא סבור כי קיימת עילת תביעה בת סיכוי, רשאי הוא להגיש תביעה חדשה, כאשר לעניין האגרה, אף שהתובע לא ביקש זאת, בנסיבות העניין ובהתאם לתקנה 6 (ב) (1) לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז 2007, אני מורה על השבת האגרה ששולמה ככל שניתן לפי התקנות.

נוכח כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, כאשר כל הסוגייה היתה עניין ההוצאות, וכאשר אכן נפלה תקלה של בית המשפט ברישום הפרוטוקול שהביאה לטענות התובע, לא יהיה צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' חשוון תשפ"ב, 12 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק יונסי
נתבע: שלמה יגאל צונץ
שופט :
עורכי דין: