ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נועה ג'ינו נגד מ.נ.ש.ר :

בפני כבוד ה שופט אברהים בולוס

מבקשים

  1. נועה ג'ינו
  2. שמעון ג'ינו

נגד

משיבות

  1. מ.נ.ש.ר - מלונאות בע"מ
  2. ביי-טק תקשורת בע"מ

החלטה

המבקשים הגיש ו בקשה לאישור תובענה ייצוגית. לאחר הגשת תשובת המשיב ות לבקשה לאישור תובענה ייצוגית , תשובת המבקשים לתשובה וכן קיום 2 דיונים מקדמיים, הוגשה בקשה לאישור הסדר הפשרה.

אני מורה לצדדים לפעול בהתאם להוראות סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") ותקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 2010 (להלן: התקנות) כלהלן:

על פי סעיפים 18(ג) ו- 25 לחוק בעלי הדין יפרסמו, בתוך 14 יום ממועד מתן החלטה זו, הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה בשני עיתונים יומיים, לפי הנוסח שצורף לבקשה. גודל האותיות בפרסום יעלה בלפחות שליש על הגודל המינימלי הנקבע בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.
בעלי הדין יעבירו העתק מן ההודעה בדבר הגשת הבקשה, הבקשה ונספחיה ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולממונה על הגנת הצרכן, זאת בהתאם לסעיף 18(ג) לחוק ותקנה 12(ד) לתקנות, אשר רשאים בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה, לרבות לעניין מינוי בודק וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכ"ט כמבוקש בבקשה .

הצדדים רשאים להגיש תגובה לכל התנגדות שתוגש, ככל שתוגש, כאמור בסעיפים 18(ד)-(ו) לחוק, בתוך 15 ימים מתום המועד להגשת ההתנגדויות.
לאחר קבלת ההתנגדויות, תינתן החלטה מתאימה להמשך ניהול ההליך, לרבות בעניין מינוי בודק כמשמעו בסעיף 19 לחוק וכן בעניין גמול ושכ"ט.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לבאי כוח הצדדים, לממונה על הרשות להגנת הצרכן ולמנהל בתי המשפט.

לעיוני ביום 10.12.21.

ניתנה היום, ב' חשוון תשפ"ב, 08 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נועה ג'ינו
נתבע: מ.נ.ש.ר
שופט :
עורכי דין: