ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נוי שועו נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת שרית זוכוביצקי-אורי

המבקשת

נוי שועו

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מועד להישפט בגין הודעת תשלום קנס מיום 14.06.21 שמספרה 42150240960 המייחסת למבקשת עבירה של שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית בעת שנהגה ברכב בניגוד לתקנה 28( ב)(1) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
טענות המבקש
2. המבקשת טענה כי העבירה את ההודעה במועד, לטיפול באת כוחה, על מנת שתסייע לה בהליכים המשפטיים והבירוקרטיים הכרוכים בהתגוננות מול האישום. לטענת ב"כ המבקשת הדוח לא טופל במועד הקבוע בחוק עקב טעות אנוש מצד מזכירתה, אשר סברה כי הגישה את הבקשה להישפט במועד אשר נודע לה עליה כ שהמבקשת קיבלה הודעה בדבר ריבית פיגורים. לאחר בירור מול מפנ"א התברר כי אכן הבקשה לא נקלטה.
3. המבקשת התייחסה לעבירה של נסיעה על השול. לטענתה יש לה טענות כבדות משקל ביחס לנסיבות ביצוע העבירה המיוחסת לה, שכן בדו"ח אין אזכור אודות מצב התנועה, מקום העצירה, מקום ביצוע העבירה המדויק ומשך הנסיעה על השול. כמו למיטב זיכרונה מדובר על עצירת חירום.
4. כמו כן טענה המבקשת כי מדובר באיחור קצר בן כשבועיים בהגשת הבקשה ובפרק זמן זה מצויים, הן בתי המשפט והן משרדה של ב"כ המבקשת בפגרת חגים. לפיכך בקשה המבקשת לקבל את יומה בבית המשפט.
טענות המשיבה
5. המשיבה טענה כי יש לדחות את הבקשה כיון שהמבקשת לא חלקה על קבלת ההודעה וגם טענותיה בקשר לטעות המשרדית של באת כוחה אינן מצדיקות מתן הארכת מועד להישפט.
דיון והכרעה
6. סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "החסד"פ") מעניק לבית המשפט סמכות להאריך את המועד להישפט בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 229( ה) לחסד"פ בשינויים המחויבים או מטעמים שיירשמו. ההלכה היא כי יש לנקוט בעניין זה על דרך הצמצום, בדומה לבחינת בקשה לביטול פסק דין, כשיש סיבה מוצדקת לאי התייצבות או אם הדבר דרוש למניעת עיוות דין ( ע"פ 40599/07 רואמי אברהם נ' מדינת ישראל מיום 3.12.2007).
בעפ"ת 33548-07-19 שמוש הכהן נ' מדינת ישראל מיום 15.1.2020 נקבע כי:
"בפסיקה הובהר כי בעבירה מסוג ברירת משפט, הנחת היסוד היא שהנאשם אינו מעוניין להישפט בגין מעשיו. בכך שונה מצב הדברים מעבירה בה לנאשם זכות להישפט מלכתחילה ( רע"פ סדגר נ' מדינת ישראל 27/1/2010; רע"פ 1260/09 סעיד נ' מדינת ישראל 2/6/2009)".
7. המבקשת קיבלה לידיה את הדו"ח מיד בסמוך לביצוע העבירה.
8. סעיף 229( ה) לחסד"פ קובע, כי על בית המשפט להשתכנע שהבקשה להישפט לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו את הגשתה במועד וכי היא הוגשה מיד לאחר שהוסרה.
9. הטענה לפיה הבקשה הוגשה באיחור עקב טעות אנוש משרדית של בא כוחו נדונה בעפ"ת 42642-12-17 שאול שלום נ' מדינת ישראל מיום 1.4.2018 שם נקבע כי:
"גזירה שווה בעניין זה, ניתן לגזור מן ההלכות שנקבעו בסוגיית ביטול פסק דין שניתן בהעדר, לפיהן - שכחה, טעות, חוסר תשומת לב, או בלבול במועד, אף אם אירעו בתום לב, אינם מהווים טעם מוצדק כאמור ( רע"פ 9142/01 סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(6), 793; ר"ע 418/85 פרץ נ' רוקינשטיין (13.8.85); רע"פ 5146/09 יהונתן שרעבי נ' מדינת ישראל, 28.7.2009).
10. שכחה של הדיון לבדה, אף אם אירעה בתום לב, אינה יכולה לעמוד לבדה כסיבה המצדיקה אי התייצבות לדיון שנקבע בעניינו של נאשם או מתן הארכת מועד להישפט, כאשר דין דומה יחול גם באשר לטעות משרדית של עורך הדין המייצג אותו או לגבי טעות הנובעת מחוסר תשומת לב של הנאשם עצמו ( פסק דין איטליא, ע"פ 4448/09 קמר יעקב, עו"ד נ' מדינת ישראל מיום 27.7.2009, רע"פ 3518/15 אבטה מלקמו נ' מדינת ישראל מיום 8.6.2015, רע"פ 9109/17 מקסים סדובוי נ' מדינת ישראל מיום 19.12.2017).
11. מחדלם של סניגורים אינם מצדיקים, באופן אוטומטי, את ביטולו של פסק הדין שניתן בהיעדרו של מבקש, או מתן ארכה להישפט ויש לראות את מחדלו של סנגור כמחדלו של הנאשם עצמו, אשר אף הוא לא התייצב לדיון ( רע"פ 3490/09 אברהם גל נ' מדינת ישראל מיום 4.5.2009).
12. לפיכך, אני קובעת כי הבקשה לא הוגשה באיחור בשל נסיבות שלא היו תלויות במבקשת ושמנעו ממנה להגישה במועד.
חשש לעיוות דין
13. המבקשת לא כפרה בביצוע העבירה, אלא אך טענה כי חסרים פרטים בדבר נסיבות העבירה. כאן המקום להעיר, כי הפרטים החסרים הנטענים, לכאורה, לא קשורים לנסיבות העבירה המיוחסת למבקשת בדו"ח המייחס לה עבירה של שימוש בטלפון תוך כדי נהיגה ולא נסיעה בשול. כמו כן, הבקשה כתובה בלשון זכר, כאשר על פי הדו"ח מי שביצעה את העבירה הייתה אישה.
עיון בדו"ח מלמד כי אף טענה להיעדר פירוט אינה יכולה לעמוד במקרה שבפני . השוטר פירט בדו"ח כדבעי את נסיבות ביצוע העבירה, בציינו כי הנהגת הייתה לבדה ברכב הגיעה מכיוון כללי הנביאים שבטי ישראל, לכיוון כללי בר לב. השוטר ציין כי עמד סטטי על המדרכה על רחוב הנביאים, בסמוך למעבר חצייה עם רחוב הלני המלכה, באור יום מלא וראות טובה, הבחין ברכב החולף משמאל לימין וראה דרך חלון קדמי שקוף וללא וילון את הנהגת, אוחזת בידה הימנית טלפון נייד מסוג סמארטפון מלבני תוך נסיעה רציפה. הוא הוסיף כי הנהגת נסעה בנתיב הימני מתוך שניים והמשיכה בנתיב זה והמשיכה לכיוון ככר צה"ל. אז בקש במכשיר הקשר משוטר נוסף שהיה בסמוך לו תוך שהוא שומר על קשר עין רציף מעת זיהוי העבירה ועד עצירת הרכב. בנוסף הוא ציין את דברי מקבלת הדו"ח: "אני רק עניתי לעורך דין, התקשרו אלי מבית המשפט".
גם אם הייתה המבקשת מעלה טענות של ממש להגנתה מוטלת על בית המשפט חובה לבחון אותן בזהירות של ממש.
14. בנסיבות אלה אני סבורה כי לא ייגרם למבקשת עיוות דין המצדיק קבלת הבקשה.
נוכח האמור ומכוח עקרון סופיות הדיון הבקשה נדחית.
מזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, א' חשוון תשפ"ב, 07 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נוי שועו
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: