ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויקטור צ'רנוב נגד קיי.אס.פי אקספרס בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

תובעים

ויקטור צ'רנוב

נגד

נתבעים
קיי.אס.פי אקספרס בע"מ

פסק דין

עניינו של התיק שלפניי בהודעת ספאם שנשלחה אל התובע.

אין מחלוקת כי ביום 30.9.20, יום ד' בשבוע, ביקש התובע באמצעות תכתובת ווצאפ שנשלחה על ידו אל שירות הלקוחות של הנתבעת להסיר את שמו מרשימת הנמענים לקבלת דברי פרסומת מאת הנתבעת, וכי ביום 5.10.20, יום ב' בשבוע במהלך חוה"מ סוכות, קיבל התובע את הפרסומת נשוא הדיון כאן באמצעות כתובת המייל.

אין גם מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שבקשת התובע להסיר את שמו מרשימת הנמענים, לא בוצעה באמצעות לחיצה על הקישור המופיע בתחתית פרסומות הנתבעת.

לא למותר לציין כי אין אף מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שהנתבעת לא שלחה כל הודעה נוספת לתובע לאחר משלוח ההודעה מיום 5.10.20, וכי זה הוסר מרשימת הנמענים.

כפועל יוצא מן האמור כאן, דומה כי אין מחלוקת בנוגע לכך שאל התובע נשלחה הודעת פרסומת (אחת בלבד) לאחר שביקש להסיר את שמו מרשימת הנמענים, והמחלוקת עניינה בשאלה מהו שיעור הפיצוי שיושת על הנתבעת לטובת התובע בנסיבות העניין.

מששוכנעתי כי התובע בחר שלא ללחוץ על הקישור המתבקש כדי להסיר את שמו באופן מחשובי הרי שהיה בכך כדי להטיל על הנתבעת חובה להעביר את בקשת התובע אל החברה המשווקת את מוצריה, תקשורת שמשכה היה נחסך אילו נעשה שימוש בקישור המקוון.

משכך, ובשים לב לסמיכות המועדים, לימי השבוע ולימי החג שחלו בין מועד התכתובת באמצעות הווצאפ (שבין התובע לבין מוקד שירות הלקוחות) לבין מועד משלוח ההודעה, ובשים לב לכך שנשלחה הודעה אחת ויחידה כאמור אני סבורה כי אין במשלוח ההודעה כדי ללמד על זלזול בהוראות הדין ולמעשה דומה כי מדובר במקרה חריג שבו מתקיימות נסיבות המצדיקות התערבות בשיעור הפיצוי שיפסוק ביהמ"ש ללא הוכחת נזק, ואני קובעת כי אין מקום לחייב את הנתבעת במלוא הסכום הנקוב בהוראות סעיף 30א(י) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 , בשים לב למכלול השיקולים המפורטים שם , ואני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובע בגין משלוח הודעה זו בסך של 200 ₪ בלבד.

התובע סבר כי יש מקום לחייב בסכום גבוה יותר לאור העובדה שבמסגרת התכתובת שנערכה בינו לבין שירות הלקוחות של הנתבעת, נענה התובע כי בקשתו התקבלה והכתובת "הוסרה". על סמך זה סבר התובע כי התובענה כאן מצדיקה פסיקה מפורטת אשר ניתן יהיה לעשות בה שימוש כחלק מהחומר המצטבר בסוגיה האמורה וביקש לפסוק פיצוי מתאים ואף להמנע מפסיקה על דרך הפשרה.

בכל הכבוד, אינני סבורה כי יש בניסוח המדויק שבו בחרה נציגת השירות לעשות שימוש ביום 30.9.20, כדי להצדיק פיצוי גבוה יותר בנסיבות העובדתיות שלפניי. מדובר בענין סמנטי שאין בו כדי לשנות מן העובדות הרלונטיות להליך דנן וממילא אין בהן כדי לשנות מהצורך להעביר את מטלת הסרת שמו של התובע מרשימת הנמענים, משירות הלקוחות של הנתבעת אל החברה המועסקת על ידה לצורך הליכי השיווק, וכאשר בין מועד הבקשה למועד משלוח ההודעה נשוא הדיון, חלפו 5 ימים בלבד, ובהם שבת וחג.

ממילא דומני כי מדובר בנסיבות חריגות, נדירות שלא ניתן ללמוד מהן דבר לעניין התנהלותם של מפרסמים באשר הם.

כפועל יוצא ובאשר לסוגיית ההוצאות, דומני כי ניתן וצריך היה לקצר את משך ההליך כאן וכי זה התארך מעבר לצורך בין היתר נוכח עמידת התובע על הטענה שמדובר בהליך "עקרוני".

כפועל יוצא אני רואה לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

לסיכום, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 200 ₪ בלבד. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.
המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, א' חשוון תשפ"ב, 07 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ויקטור צ'רנוב
נתבע: קיי.אס.פי אקספרס בע"מ
שופט :
עורכי דין: