ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וסרמן סטו נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :


לפני כבוד ה שופטת סיגל רסלר-זכאי

מבקשת

וסרמן סטו
ע"י ב"כ עו"ד לאה תורג'מן מרר

נגד

משיבים

1. כונס נכסים רשמי תל אביב
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל רוזנבלט
2. שגיא רוזנק (מנהל מניוחד)
3. אלדד וסרמן (החייב)
ע"י ב"כ עו"ד בנימיני חמדה

החלטה

לפני בקשת המשיבה במסגרת בקשה מס' 8 לביטול הענקה (להלן: "הבקשה לביטול הענקה") היא המבקשת בבקשה דכאן, לעיון בפרוטוקולי חקירה של החייב על ידי המנהל המיוחד. החלטתי לדחות הבקשה.

בבקשה נטען כי יש להעניק למבקשת את זכות העיון בפרוטוקולי חקירת החייב אצל המנהל המיוחד מהטעם כי הבקשה לביטול הענקה הינה תולדה של חקירות אלה וכי העיון בפרוטוקולים יאפשר למבקשת להתגונן כראוי בפני הבקשה לביטול הענקה.

המנהל המיוחד מתנגד לבקשה. נטען כי המבקשת, גרושת החייב, אינה נושה של החייב ולא הגישה תביעת חוב בתיק ולפיכך אינה "צד" להליך, פרט להליך במסגרת הבקשה לביטול הענקה. נטען כי המבקשת, מבקשת לעיין במסמך פנימי המצוי אצל המנהל המיוחד בלבד. זאת ועוד, בהתאם לסעיפים 18ג(ה) ו- 59(ג) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 (להלן: " הפקודה") קיים איסור על בעלי התפקיד לחשוף מידע ומסמכים שהגיעו לידיהם בקשר לתפקידם. נטען כי אין בגרסת החייב ובחקירתו להעלות או להוריד מחובת ונטל ההוכחה הרובץ על המבקשת להוכחת תשלום תמורה שטענה כי שילמה לחייב.
הכנ"ר מצטרף לעמדת המנהל המיוחד לפיה דין הבקשה להידחות. נטען כי למבקשת אין מעמד בתיק שעה שלא הגישה תביעת חוב מטעמה. נטען כי גם אם הייתה המבקשת נושה בתיק, הרי שכל עוד לא הסתיימו חקירות המנהל המיוחד, וכל עוד קיימים עניינים תלויים ועומדים לבירור וחקירה, הרי שאין מקום לחשוף חומרי חקירה של בעל התפקיד (ע"א 6919/15 עו"ד שאול ברגזון נ' אשפלסט תעשיות פלסטיק בע"מ (17.7.17)). עוד נטען, כי עיון בפרוטוקולי החקירה עלול לפגוע יתר על המידה בפרטיותו של החייב, משעה שבמסגרת החקירה לפני המנהל המיוחד עלולים לעלות נושאים אשר אינם קשורים בהכרח לסוגיה נשוא הבקשה לביטול הענקה. הבקשה לביטול הענקה קבועה לדיון, שם תוכל המבקשת לעמוד על בירור פרטים הקשורים לעסקה ולתשלומים נטענים במסגרת החקירות, אם יעלה הצורך.

בתגובתו התייחס החייב לטענות לגופו של עניין בבקשה לביטול הענקה ולא לבקשה שלפני לעיון בפרוטוקולי החקירה.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת החייב, המנהל המיוחד והכנ"ר, מצאתי כי דין הבקשה לעיון להידחות וכי אין מקום ליתן למבקשת זכות עיון בפרוטוקולי חקירת החייב אצל המנהל המיוחד.

מטרת סעיף 18ג(ה) לפקודה היא לאזן בין הזכות לפרטיות של החייב בהליך פשיטת הרגל לבין האפשרות להשתמש במידע שנתקבל במסגרת חקירות בעלי התפקיד:-

"קיבל הכונס הרשמי או מי מטעמו מידע או מסמכים, לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לאחר, אלא במידה הדרושה לביצוע תפקידו, תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר לכונס הרשמי מידע לגביו, או לפי צו של בית משפט".

קרי, המסמכים והפרוטוקולים אשר נמצאים אצל המנהל המיוחד, אשר אינם חלק מתיק פשיטת הרגל, חוסים תחת הוראה זו, ולא יעשה בהם שימוש "אלא במידה הדרושה לביצוע תפקידו". עוד, במסגרת חקירת החייב אצל המנהל המיוחד יכול ויעלו פרטים הנוגעים לפרטיותו של החייב כגון מצבו הרפואי והאישי ותפקידו של המנהל המיוחד, בעת הגשת הדו"ח המסכם לבית המשפט, לאזן בין שמירת הפרטיות והסודיות של החייב לבין חשיפת העובדות הרלוונטיות לצורך ניהול הליך פשיטת הרגל ואין הוא נדרש לצרף לדו"ח את המסמכים שאסף לשם כך או את דו"ח החקירה. (פש"ר 39193-04-13 פומיאצ'וב ואח' נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ((26.10.15).

מקובלת עלי עמדת בעלי התפקיד לפיה המדובר במבקשת אשר אינה צד להליך ומשכך אין לה בו מעמד. על המבקשת הנטל להוכיח במסגרת הבקשה לביטול הענקה כי שילמה תמורה בת ערך ובתום לב במסגרת איזון המשאבים בהסכם הגירושין בינה לבין החייב ולא שוכנעתי כי לשם כך היא זכאית לזכות העיון המבוקשת אשר מצאתיה בלתי מידתית. כאמור, המבקשת תוכל להידרש לראיות המנהל המיוחד במסגרת החקירות והדיון בבקשה לביטול הענקה. זאת ועוד, גם לו הייתה המבקשת נושה בתיק הפש"ר, אין בעובדה זו כדי להקנות לה את זכות העיון בפרוטוקולים ובמסמכים באופן אוטומטי, באשר אינם חלק מתיק פשיטת הרגל והם חוסים כאמור תחת הוראות סעיף 18ג(ה) לפקודה. (רע"א 1784/18 אורה אמיר נ' יצחק אמיר (17.5.18)).

אוסיף, כי קביעה זו מתיישבת גם עם ההלכה בעניין תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) תשס"ג-2003 הקובעת איזון בין זכות פומביות הדיון ואיזון האינטרסים בין מבקש העיון מול פגיעה באינטרסים ובפרטיות של בעלי הדין וצדדים שלישיים אשר במקרה דנן, מצאתיה מוגבלת על פי דין ובלתי מידתית ברמת החדירה והפגיעה בפרטיות החייב (ר' לעניין זה בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (8.10.09).

סוף דבר, הבקשה לעיון בפרוטוקול חקירת החייב נדחית. לא מצאתי לחייב בהוצאות הבקשה, הגם שנדרשה תגובת החייב ובעלי התפקיד.

ניתנה היום, ל' תשרי תשפ"ב, 06 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וסרמן סטו
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: