ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז נגד שולמית פחלייב ישרים :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה שלהבת קמיר-וייס

התובעת:

רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז

נגד

הנתבעים:

  1. שולמית פחלייב ישרים
  2. זיוה-זהבה פחלייב
  3. יוסף פחלייב
  4. טובה אהרון
  5. דוד פחלייב
  6. סולומון פחלייב
  7. יצחק פחלייב

החלטה

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים בנוגע לרשימת הבקשות שהגישו ולאחר בחינה נוספת של רשימות הבקשות אני מוצאת להורות כדלהלן:
באשר לבקשת הנתבעים לקבלת עמדת עיריית אלעד, הודעת עיריית אלעד אשר הוגשה בתא"ק 4124-08-20 ונמסרה לעיוני בדיון מתייחסת לתא שטח 124 לפי תמ"ל 1081 שהוא הרלבנטי גם בנוגע למקרקעין נושא ההליך דנן, תיסרק גם לתיק דנן.
הואיל ובדיון קדם המשפט הוברר כי לא בוצעה הפקעה של תא שטח 124, אלא כי ביום 02.08.21 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צבור), 1943 (להלן: "הפקודה"), הרי שלא חל שינוי בבעלות התובעת במקרקעין.
סעיף 7א לפקודה קובע כי:
"הודעה הנמסרת לפי סעיף 5 או 7 לא תתבאר כהודאה מצד שר האוצר כי בקרקע, הנזכרת בה, מחזיק אדם כל־שהוא בבעלות פרטית או באחיזה חוקית פרטית, ופרסום כל הודעה כזאת לא תפגע בתביעה כל־שהיא מצד הממשלה על אותה קרקע או בגינה."
לפיכך איני מוצאת להורות על צירוף עיריית אלעד או הועדה המקומית לתכנון ובנייה אלעד כצד להליך.
הואיל והובהר כי הקרקע לא הופקעה עבור עיריית אלעד מתייתר הצורך לדון בבקשת הנתבעים "לסילוק ההליך על הסף וזאת ככל שיובהר כי הקרקע הופקעה עבור עיריית אלעד".
אני מורה לנתבעים להעביר לעיון התובעת, עד ליום 14.10.21, את המסמכים אשר גולו בסעיפים ד', ט' ו- י' לתצהיר גילוי המסמכים מטעמם.
בקשות הצדדים לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ומענה לשאלון יידונו על דרך של בקשה בכתב.
הצדדים רשאים להגיש עד ליום 14.10.21, בקשה בכתב, אשר לא תעלה בהיקפה על 2 עמודים, לעניין גילוי ועיון במסמכים ספציפיים ומענה לשאלונים.
הוגשה בקשה, ישיב לה הצד שכנגד בכתב, בהיקף של עד 2 עמודים, תוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה.
על מנת להימנע מהטלת הוצאות גבוהות, מומלץ לצדדים לשקול היטב הצורך בהגשת הבקשות לנוכח שיקולי רלבנטיות והכבדה.

ניתנה היום, ל' תשרי תשפ"ב, 06 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז
נתבע: שולמית פחלייב ישרים
שופט :
עורכי דין: