ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באמצעות עו"ד איה חסון נגד באמצעות עו"ד עלא שאהין :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה גרדי

מבקשת
באמצעות עו"ד איה חסון

קרואן שופנייה

נגד

משיבה
באמצעות עו"ד עלא שאהין
מדינת ישראל

החלטה

1. לפני בקשה לביטול צו להשבתת רכב המבקש - על פי סעיף 57ב לפקודת התעבורה , תשכ"א – 1961.

2. ביום 23.9.21 ניתן כנגד נהג הרכב, מר גבר שופאנייה (להלן – הנהג) , צו כמפורט, למשך 30 יום, זאת בתוקף סמכותו של קצין משטרה על פי סעיף 47 (ה) (3) לפקודת התעבורה.
הצו ניתן בקשר לתיק משטרה שמספרו 676200/2021, ממנו עולה שביום 22.9.21, נתפס הנהג, לכאורה, נוהג בשפרעם, בסביבות השעה 22:45, ברכב, מסוג "גולף", כשהוא תחת השפעת סמים.

הנהג הוא אחיינה של המבקשת, בעלת הרכב.

3. ב"כ המבקשת טוענת שנפל פגם בשימוע שיש בו להביא לביטול הודעת איסור השימוש מאחר ש למבקשת, בעלת הרכב, לא נערך שימוע, ולא נמסר לה העתק מההודעה. לגופו של עניין נטען שהנהג, אחיינה של המבקשת, נטל את מפתחות הרכב ללא ידיעתה ובניגוד לרצו נה של המבקשת, לאחר שזו הותירה את מפתחות הרכב על השולחן. צוין שהמבקשת משתמשת באופן בלעדי ברכב, לצרכים חיוניים, הסעת אמה לטיפולים רפואיים, והגעה לעבודה. הוטעם שרישיונו של הנהג נפסל מנהלית כך שהשבת הרכב למבקשת לא תגביר את הסיכון לשלום הציבור.
ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה. לשיטתו, לא נעשה דבר למניעת העבירה, בפרט כשלטענת המבקשת הניחה את מפתחות הרכב על שולחן בביתה. מדובר בעבירה חמורה של נהיגה תחת השפעת סמים, והנהג סיכן בנהיגתו את משתמשי הדרך.

4. אשר לטענת ב"כ המבקשת שלא נערך למבקש ת שימוע כדין - כעולה מהוראות פקודת התעבורה, הרי שקיימת חובת שימוע לנהג הרכב בדבר איסור השימוש ברכב ואילו לגבי בעל ת הרכב לא קיימת חובת שימוע (ראו עח (חי') 36523-06-13 משה מייזל נ' מדינת ישראל). יצוין שכעולה מהודעת איסור השימוש זו נמסרה לידי הנהג, אולם הנהג סרב לחתום על קבלתה.
בהתאם לסעיף 57א(ד)(1) העתק מהודעת איסור השימוש יש לשלוח לבעל הרכב, אם זה לא נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור השימוש. בענייננו, לא הוכח שההודעה נמסרה למבקשת אלא רק לנהג. עם זאת, יש לראות בכך פגם טכני בלבד, שאינו מצדיק לבדו את ביטול ההודעה (ראו עניין מייזל) .

5. חומר הראיות הוגש לעיוני ומצאתי שבידי המדינה קיימות די ראיות גולמיות לכאורה לכך שהנהג נהג, לכאורה, בארוע, תחת השפעת סם.
מדוחות הפעולה של השוטרים תאופיק מחשי וקרן זיו עולה שהבחינו בנהג נוהג ברכב, ומפיו נדף ריח חזק של סמים. הנהג נשאל האם עישן סמים והשיב בחיוב. בחיפוש ברכב נתפס נייר מקופל ובתוכו חומר החשוד כסם, ובבדיקת שתן נמצאה אינדיקציה לסם.
מדוח פעולה באכיפת איסור נהיגה בשכרות עולה שמפיו של הנהג נדף ריח של סם, קיימת אינדיקציה חיובית לסמים, ובשיחה ראשונית מסר שעישן כחצי שעה לפני הארוע, חצי ג'וינט מריחואנה. במבחן הליכה על קו ובמבחן הבאת אצבע לאף התנדנד.
מדוח עיכוב עולה שהנהג מסר שעישן חצי ג'וינט באותו היום.
מהודעת הנהג עולה שהנהג מסר שנהג ברכב, שהוא מעשן לפעמים, וציין שעישן חצי ג'וינט טרם שעלה לרכב.

בהינתן האמור – אינדיקציה חיובית לסם, ר יח חזק של חומר החשוד כסם, מציאת חומר החשוד כסם ברכב , והודאת המבקש, לכאורה, שעישן חצי ג'וינט טרם נהיגתו – מצאתי שבידי המדינה מארג מספק של ראיות לכאורה, להוכחת העבירה שמיוחסת לנהג.

בחינת ה-"מסוכנות בנהיגה":
6. מסוכנותו של נהג בנהיגה, נלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומעברו התעבורתי (ראה לעניין זה בש"פ 513/88 מ"י נ. רז גוליו).

נסיבות ביצוע העבירה, כעולה מחומר החקירה, חמורות. הנהג, לכאורה, נהג לאחר שעישן סם מסוג מריחואנה, מפיו נדף ריח של סם ובחיפוש ברכב נמצא חומר החשוד כסם.
אשר לעברו התעבורתי, מדובר בנהג שאוחז ברישיון נהיגה משנת 2 005 ו גליון הרשעותיו כולל 11 הרשעות קודמות, בהן רישיון רכב שפקע (משנת 2017), אי הח זקת רישיון נהיגה (משנת 2010), אי ציות לתמרור (משנת 2010) רישיון נהיגה שפקע (משנת 2009), רכב לא תקין ללא מתן הודעת אי שימוש (משנת 2009), ועוד.
בתיק שמספרו 2750-01-21, מיום 19.9.21, הורשע הנהג על ידי מותב זה, בעבירה של נהיגה כשתוקף רישיון הנהיגה פקע וחלפו שנתיים מיום פקיעתו (13.2.18), ונדון לפסילה על תנאי וקנס.

במכלול נסיבות אלה, ובפרט נוכח נסיבות ביצוע העבירה, אני בדעה שמהמשך נהיגתו של הנהג, ניבטת מסוכנות לציבור.

7. סעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה קובע שביהמ"ש רשאי לבטל הודעת איסור שימוש שנתנה ע"י קצין משטרה לפי סעיף 57א, אם נוכח שהתקיים אחד מאלה:-
הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור.

על פי ס' 57ב(ג) נתונה לבית המשפט הסמכות לבטל או לקצר את תקופת איסור השימוש:
" אם התקיימו נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף קטן (ב) המצדיקות זאת ולעניין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין השאר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.".

בענייננו, המבקשת, בעלת הרכב, דודתו של הנהג, טוענת שהרכב ניטל ממנה ללא ידיעתה וללא הסכמת ה.
המבקשת מסרה בתצהירה שהיא מתגוררת עם אמה, והניחה את מפתחות הרכב על השולחן, בכניסה לבית. עוד צוין בתצהיר שהנכדים מגיעים לבקר את האם על בסיס יומי והבית פתוח לכל בני המשפחה. בנסיבות אלה לא ניתן לומר שהרכב נלקח מהמבקשת ללא ידיעת ה וללא הסכמת ה. על המבקשת, כבעלת הרכב, היה לנקוט משנה זהירות, ולשמור את מפתחות רכבה במקום בטוח, כך ש איש מבני המשפחה לא יוכל לנוטלם ללא הסכמתה הברורה , בפרט שלדבריה מדובר בבית של אמה, שפתוח בפני כלל המשפחה.
יתירה מכך, המבקשת לא ציינה שהזהירה את הנהג לבל יבצע עבירה ברכב, ומכאן ש לא הוכח שזה נהג בניגוד להוראותיה ושהמבקשת עשתה כל שביכולתה למניעת העבירה.
גם לחלופה השלישית שבס' 57ב(ג), ביטול ההודעה או מתן אפשרות לקצרה נוכח "נסיבות אחרות", אין הצדקה בנסיבות בהן קיימות ראיות לכאורה לנהיגה תחת השפעת סמים, נסיבות חמורות בהן אין עוררין שבהמשך נהיגתו של הנהג טמון סיכון רב לציבור.

יפים לעניין זה דברי כבוד השופט מ' כהן, במסגרת דחיית בקשה לביטול הודעת איסור שימוש ברכב, בבפמ (פ"ת) 328-05-13 פרידה שבו נ' מדינת ישראל (16.5.13), שניתנה עקב חשד לנהיגה תחת השפעת סם, מסוג קוקאין:
"במצב בו נהג המבקש ברכב במצב שכרות/,תחת השפעת סם, נטל על עצמו את הסיכון של נהיגה בלתי שקולה עם אפשרות לפגוע באחרים וכן היה עליו לדעת שאם ייתפס עלול הוא להיענש גם מנהלית בהתאם לחוק. בהתנהגותו זו גילה המבקש זלזול בסיכונים אלה, ועל כן אין לו להלין אלא על עצמו."
דברים דומים נאמרו בבפמ (פ"ת) 9603-05-15 איסא אל סעדי נ' מדינת ישראל (7.6.15).

8. לעניין טענת ב"כ המבקשת שהשבתת הרכב מסבה למבקש ת פגיעה כלכלית והמבקש ת זקוק ה לרכב להגע ה לעבודה, ולטיפולים באמה, נוכח מסוכנות העבירה, בנסיבות האישיות שצוינו אין כדי להצדיק קיצור תקופת איסור השימוש ברכב. אפנה לדבריו של כבוד השופט נ' סולברג ברע"פ 1286/11 יעקב אמברם נ' מדינת ישראל, (16.10.12):
"במציאות הקשה השוררת בכבישי ארצנו, בה מקפחים את חייהם אזרחים רבים, ראוי שבתי המשפט יעשו שימוש באמצעי אכיפה המאפשר לאסור שימוש ברכב, כפי שהתווה המחוקק. עיון בפסיקה של הערכאות הדיוניות מלמד כי אכן נעשה שימוש בסמכות זו. האמצעי האמור נועד ליתן כלים אפקטיביים במלחמה הקשה בקטל בדרכים. נכון כי השבתת הרכב, מקום בו בוצעה העבירה, שלא על-ידי הבעלים, כי אם על-ידי אחרים, יכולה לעורר קשיים. אולם נדמה כי קשיים אלו קיבלו מענה במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה ובנוסח החוק שאושר על-ידי הכנסת. המחוקק ניסה לאזן בין הצורך להילחם בתאונות הדרכים באמצעות אכיפה אפקטיבית והרתעתית, לבין הפגיעה בזכות הקניין של הבעלים."

9. בסיכומו של דבר, לאחר שעיינתי בחומר החקירה, מצאתי בשלב זה, שהחלטת קצין המשטרה לאסור את השימוש ברכב למשך 30 יום, הייתה מידתית ובדין יסודה, לא מצאתי שנפל פגם בשיקול הדעת של קצין המשטרה, ועל כן הבקשה נידחת.

המזכירות תחזיר את תיק החקירה לתביעה.

זכות ערר בחוק.

5129371
54678313המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תשפ"ב, 05 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: באמצעות עו"ד איה חסון
נתבע: באמצעות עו"ד עלא שאהין
שופט :
עורכי דין: