ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמי - רן בטון בע"מ נגד רועי קלימי :

לפני כבוד השופטת הבכירה סבין כהן

תובעים

עמי - רן בטון בע"מ

נגד

נתבעים

רועי קלימי

החלטה

1. בהתאם להסכמת הצדדים, מוארך המועד להגשת ההתנגדות וההתנגדות מתקבלת.
ההתנגדות והתצהיר התומך בהתנגדות ישמשו ככתב הגנה.
הדיון הקבוע למחר-בטל. ב"כ המבקש יודיע למשיב דבר ביטול הדיון.

2. ישיבת קדם משפט נקבעת ליום 7.6.22 בשעה 09:40, לפניי.

על הצדדים לוודא קיום הוראותיהן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") כדי תחולתן על הליך זה ובכלל אלו, בין השאר: ההוראות הנוגעות לאופן הגשתן של בקשות (סעיף 49 לתקנות) והחובה בכללן להגיש מראש רשימת בקשות סדורה (סעיף 49(ג)-(ה) לתקנות) וכן ההוראה המחייבת להגיש מראש את רשימת העדים (סעיף 62 לתקנות).

ע"פ הוראת סעיף 49(ז) לתקנות בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, ולא הוחרגה בס"ק (ז), לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.

חרף האמור בתקנות, לצורך קידום בירור ההליך, בקשה בעניין הליכים מקדמיים תידון כבקשה בכתב, אחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד יקבע בית המשפט האם תתברר הבקשה במסגרת קדם המשפט או תינתן החלטה לגופו של עניין.
ככל שצד מעוניין להגיש בקשה בעניין ההליכים המקדמיים, תוגש הבקשה עד ליום 1.2.22.

חריגה ממועדים הקבועים בתקנות או בהחלטה מחייבת אישור בית המשפט אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד. משכך, כל בקשה להארכת מועד תוגש מראש ובצירוף עמדת הצד שכנגד.

3. על הצדדים להתייצב לדיון. במידה ואחד הצדדים הינו תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו למעט בנקים וחברות ביטוח.

4. ישקלו ב"כ הצדדים לבוא בדברים ביניהם ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר לרבות הסדר דיוני, יודיעו לבית המשפט טרם המועד שנקבע לעיל.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשפ"ב, 04 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמי - רן בטון בע"מ
נתבע: רועי קלימי
שופט :
עורכי דין: