ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון נגד שלום שמריהו :

5
לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

המשיבים/ התובעים:

 1. שלום שמריהו
 2. כרמלה אורלב
 3. חן עובדיה
 4. רות כחלה
 5. אהרון עובד
 6. אמירה דוד ליפשיץ
 7. צדוק רחמים
 8. מירה עזרא
 9. יוסף יחזקאל
 10. רשאל מעלם
 11. רחל נאור

נגד

המבקשים/ הנתבעים:

 1. דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון
 2. דוד ידיד

החלטה

התביעה שבפני הינה תביעה כספית על סך 36,924 ₪. התובעים, רובם ככולם אזרחים ותיקים ילידי עירק שורדי פרעות הפרהוד במלחמת העולם השנייה. הנתבע 1, עו"ד ומי שייצג התובעים בקבלת קצבה חודשית כשורדי פרעות הפרהוד בעירק. הנתבעת 2, הינה חברת עורכי דין בבעלותו של הנתבע 1 (ראה סעיפים 1-4 לכתב התביעה).

עיקרי כתב התביעה נסובים סביב התנהלות הנתבעים וסירובם להשיב לתובעים, לכאורה, את הפרש שכר הטרחה שנגבה מהם ביתר ; זאת בניגוד לתיקונים מס' 20 ו- 22, אשר הגבילו את גביית שכר הטרחה שניתן לגבות בעד טיפול בתביעות לקבלת תגמולים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 וכן בניגוד לה חלטות ועדת העררים ופסקי דין בבתי משפט השלום בחיפה ובית המשפט העליון.

לטענת התובעים, ההליכים בעניין שורדי השואה בעירק לתגמול חודשי – נדחו; כך גם הערעורים אשר הוגשו על פסקי הדין וועדות הערר על ידי הנתבעים.

לגרסת התובעים, בעקבות ההחלטה המנהלית אשר התקבלה על ידי מ שרד האוצר ביום 03.12.2015 נוצרו שני מסלולים להכרה בנרדפותם של שורדי שואה יוצאי עירק. המסלול האחד, המשך ניהול הליך משפטי להכרה בנרדפות ובזכאות לתגמולים רטרואקטיביים מיום הגשת תביעתם לרשות וקבלת תגמולים חודשיים. הליך זה סבוך ומורכב וכרוך בהוכחת עילת נרדפות פרטנית, וכן התשלום של הלקוח לעוה"ד מותנה בהצלחת ההליך. המסלול השני, הכרה בנרדפותם של יוצאי עירק מכוח החלטה מנהלית המזכה אותם במענק שנתי ובפטור מלא מתשלום עבור תרופות מרשם. הליך זה פשוט ומצריך מהשורד המצאת נתונים בסיסיים בלבד.

לטענת התובעים, הם החליטו לממש את האפשרות של המסלול המנהלי ובמסגרת פסקי הדין של בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון, נקבע באופן מפורש כי לאור המצב החוקי והדין החל הנתבעים אינם יכולים לגבות סכום שמעבר לסך של 473 ₪ כולל מע"מ. לאחר שניתנו פסקי הדין הנ"ל, פנו הנתבעים בדרישה ל השבת שכר הטרחה שנגבה שלא כדין, לכאורה, אך הכספים לא הושבו.

התובעים עמדו בכתב התביעה על חישוב שכר הטרחה אשר נגבה ביתר עבור כל אחד מהנתבעים , וכן על פיצוי בגין עוגמת נפש . שני המרכיבים הנ"ל ביססו את סכום התביעה.

בפני מונחת בקשת המבקשים/ הנתבעים, לדחיית התביעה דנא על הסף.

עיקרי נימוקי הבקשה הם שדין התביעה להיות מסולקת כיוון שלטענת המבקשים, ההליך המשפטי עליו שילמו לכאורה התובעים נוגעים להשגת הכרה בנרדפותם על ידי השלטון הנאצי וקבלת תגמולים חודשיים, כמצוין בקבלות אותן צירפו התובעים, ולא בגין מילוי טופס והגשתו לצורך קבלת מענק שנתי מכוח החלטה מנהלית שהתקבלה ביום 03.12.2015 (אשר בגין פעולה זו נגבה שכר טרחה בנפרד).

כמו כן, טענו הנתבעים שככל ששולמו כספי שכר טרחה הם שולמו לנתבעת 2 ולא לנתבע 1; ועצם היותו אחד הבעלים בנתבעת 2 לא הופך אותו לנתבע בתיק דנא. לגרסתם, לא צורפו תצהירים לכתב התביעה כנדרש בסדר דין מהיר ולא צורף ייפוי כוח לייצוג; משכך, אין אינדיקציה לכך שהתובעים רצו להגיש התביעה ומצב זה אינו מאפשר הגשתה וניהולה.

עיקרי טענות המשיבים בתגובתם הם, שסילוק התביעה הוא סעד קיצוני שיש לנהוג בו במשורה. לדידם, הנתבע 1 חתום על הבקשה והוא זה אשר סיפק ההליכים המשפטיים מושא התביעה דנא. כמו כן טענו המשיבים כי על פי הסכמי שכר הטרחה, התשלום מותנה בהצלחה של הטיפול ואם מדובר בהליך הכרה בנרדפותם וקבלת תגמולים חודשיים מהרשות לניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, והטיפול כשל – בטלה הזכאות לקבלת שכר טרחה כלשהו.

כמו כן יוצאי עירק המקבלים מענק שנתי בהתאם להחלטה מנהלית , אינם זכאים לקבל תגמול חודשי מהרשות שכן מדובר בשני הליכים נפרדים, וה משיבים נדרשים לוותר על ניהול הליכים משפטיים לקבלת תגמול חודשי כתנאי מחייב לקבלת מענק שנתי.

בתגובה לאי הגשת תצהירים, טענו המשיבים כי מדובר בטעות אנוש ואלה יצורפו תוך פרק זמן. באשר לייפויי הכוח, טענו שאלה צורפו לכתב התביעה ונסרקו בעמודים 137-147.

בתשובה חידדו המבקשים הטענות שהועלו בבקשה.

עיינתי בבקשה ובתגובות ההדדיות מטעם הצדדים. דחייה על הסף הינה בקשה שהסעד בגינה הוא דרסטי וקיצוני, אשר יש לנהוג בו במשורה [ראה לעניין זה ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, נא(3) 577, 629 (1997)].

הסוגיות אשר הועלו על ידי המבקשים בדבר אי הגשת תצהירים וצירוף ייפויי כוח, ניתנים לריפוי באמצעות הגשתם ואין הם מצדיקים קבלת סעד בדמות סילוק על הסף.

לגופו של עניין יצוין, כי יש לבחון הטענות המשפטיות אשר הועלו בכתב התביעה. יש לקיים הליך של גילוי מסמכים, שמיעת ראיות ובחינת הסכמי שכר הטרחה עליהם חתומים התובעים. שכן, המבקשים טענו בגוף הבקשה ששכר הטרחה אותו שילמו לכאורה הנתבעים הינו בגין הליך משפטי הנוגע להשגת הכרה בנרדפותם על ידי השלטון הנאצי וקבלת תגמולים חודשיים (הנר"ן); ולא בגין מילוי והגשת הטופס לצורך בקשה למענק שנתי מכוח החלטה מנהלית, אשר לטענתם גם פעולה זו בוצעה על ידי הנתבעת 2 ובגינה היא זכאית לשכר טרחה נפרדת.

גם אם נניח ששולמו כספים מכוח הנר"ן, יש לבחון גובהם ביחס למגבלות הרגולטוריות ולבחון טענות המשיבים בדבר אי זכאות הנתבעים לקבלת שכר הטרחה הנ"ל מפאת אי הצלחת הנתבעים בהליכים המשפטיים אשר ננקטו על ידם עבור התובעים.

לאור האמור לעיל, דוחה הבקשה לדחיית התביעה על הסף וזאת מבלי לגרוע מטענות הצ דדים בדבר ייצוג, בעלי דין חליפים.

קובע המשך ההליכים כדלקמן:

תצהירי התמיכה בכתב התביעה, יצורפו תוך 21 יום מהיום.

כתב ההגנה מטעם הנתבעים יוגש תוך 45 יום, מיום הגשת תצהירי התביעה.

קובע ישיבה מקדמית ליום 13.01.2022 בשעה 11:30.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשפ"ב, 04 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון
נתבע: שלום שמריהו
שופט :
עורכי דין: