ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל צובן נגד מירב שבתיאלי :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת
רחל צובן

נגד

הנתבעת
מירב שבתיאלי

פסק דין

התובעת בתביעה הקטנה שלפניי התקשרה עם הנתבעת בהסכם לרכישת 'תוכנית לחיטוב והרזיה בריאה' בעלות של 3,361 ₪ ובפריסה ל-12 תשלומים שווים ורצופים בסך של 280 ₪ כל אחד.
לטענת התובעת, הנתבעת לא סיפקה את השירות אשר הוזמן ולפיכך ביקשה לבטל את העסקה ולהשיב לה את כספה.

הנתבעת טענה מנגד כי התובעת קיבלה שירותים בהתאם להתחייבות וכי אין מקום לבטל את העסקה אשר עניינה רכישת חבילה של שירותים ולא מנוי.
הנתבעת מבהירה כי מכל מקום הציעה לתובעת כפשרה לקבל החזר בשיעור של 50 אחוז משיעור התמורה כנגד ביטול העסקה, ואולם התובעת ביקשה להמשיך בקבלת השירות ומנגד לבטל את החיוב הכספי ולשנות את תנאי התשלום.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ראיתי לנכון לדחות את התביעה, ולהלן טעמיי:
1. אין חולק כי ביום 27/7/20 ובעקבות פניית התובעת אל הנתבעת שלחה הנתבעת אל התובעת את עלון התוכנית והוסיפה וכתבה "לתוכנית זו נוסף שלב של 9 חודשי ליווי, תמיכה ומעקב, מולי בקבוצת תמיכה קטנה, עם מעקב, דיוק תפריטים ותכנים".
בעקבות תכתובת זו מילאה התובעת את שאלון ההצטרפות אשר כולל פירוט בנוגע להרגלי התזונה, בעיות רפואיות ויעדים, וביום 3/8/20 אף אישרה התובעת בתכתובת ווצאפ כי היא מאשרת המשך השתתפותה בתוכנית עד סופה. תשלום התמורה בוצע באמצעות כרטיס אשראי ביום 27/7/20 וחשבונית מפורטת הופקה באותו מועד ומצורפת לכתב התביעה.

2. בין הפרטים הכלולים בתוכנית נכללו "קשר טלפוני יומיומי ורציף", "שיחות מעקב, בדיקת מדדים והמלצות", "תפריטים ומתכונים טעימים", "חברות במועדון משתתפות הכוללת הרצאות העשרה" ו"ליווי כושר אישי אונליין עם מאמן כושר מקצועי".
התובעת טוענת כי בניגוד למצג אשר הוצג לה על ידי הנתבעת אשר התחייבה ללוות את התובעת באופן אישי ולהדריך אותה, הודיעה לה הנתבעת לאחר זמן מה כי היא מעבירה את הטיפול בעניינה של התובעת לנציגה אחרת מטעמה. כן טענה כי הנציגה החדשה לא היתה בעלת הכישורים והידע הנדרשים כדי לסייע לתובעת, מאמן כושר אישי לא סופק והתובעת לא צורפה למועדון לקוחות באמצעות קבוצות ווצאפ אשר בדיעבד התברר כי מתנהלות.
במצב דברים זה, ביקשה התובעת לקבוע כי לא קיבלה את התמורה המוסכמת וכי לאור הפרת ההסכמים יש מקום לבטל את העסקה ולהשיב לה את תמורתה.

3. מעיון בתכתובות שהוחלפו בין הצדדים ולאחר ששמעתי את עדותה של התובעת בעניין, נחה דעתי כי התובעת קיבלה גישה אל המערכת הממוחשבת המציגה תכנים, הרצאות ותפריטים בהתאם להתחייבות, וכן שוכנעתי כי זו אמנם פעלה כדי לעיין בתכנים אלו.

4. עוד עלה מהעדויות אשר נשמעו לפניי כי התובעת לוותה בשיחות אישיות במשך כשלושה שבועות באופן שוטף וכי אף נערכו התאמות בתפריט אשר הוצע לה בהתאם להשגותיה ולצרכיה. טענות התובעת לפיהן השיחות נענו לרוב בתשובה כי המלווה אינה פנויה אין בה כדי ללמד על העדר זמינות, שהרי אף התובעת עצמה העידה כי בחלק מהשיחות אף מצאו הצדדים זמן לנהל שיחות בטלות בעניינים אישיים.

5. עוד התרשמתי כי יש ממש בטענת הנתבעת לפיה חסימת גישתה של התובעת למערכת הממוחשבת נובעת משימוש מוגבר במערכת זו (ככל הנראה מכתובות מחשב שונות) מעבר למקובל ולנהוג, ו שוכנעתי כי התובעת אמנם נכנסה/ניסתה להיכנס ללמעלה ממחצית מהתכנים המפורסמים באתר הנתבעת , מרביתם בטרם עת. כאן המקום לציין כי התובעת עצמה הודתה שביקשה לעיין בתכנים שאינם בהתאם לשלב הטיפול בו היתה מצויה, אלא שלשיטתה ניתן היה לעיין בכותרות בלבד באותו שלב.

6. עוד שוכנעתי כי גישתה של התובעת אל מערכת המחשוב חודשה כאשר התובעת קיבלה קישור חדש שבו יכולה היתה לעשות שימוש, ואם בחרה שלא לעשות כן הרי שאין לה להלין אלא על עצמה.

7. כן עולה מהתכתובות אשר הוצגו כי התובעת אישרה שאכן חל שיפור במצבה וכי הבעיה העיקרית שבגינה פנתה לטיפול, קרי העדר יכולת לשלוט בחשקים בכל הנוגע לכמויות האוכל שאותן היא צורכת, הצטמצמה באופן משמעותי, וכדבריה "ירדו לי החשקים... נסתם התיאבון".

8. אין מחלוקת בנוגע לכך שמאמן כושר אישי לא הוצמד לתובעת. הנתבעת טוענת כי הוסבר טלפונית לתובעת שהדרכה וליווי בנוגע לסוגיית הכושר יינתנו רק בחלוף כשלושה שבועות עד חודש מתחילת השימוש בתוכנית ולאחר שיזוהו הצרכים של התובעת.
לשיטת הנתבעת, הדברים הובהרו בע"פ במסגרת המו"מ לקראת כריתתו של ההסכם.

9. אין חולק כי הסכם בכתב הכולל את מלוא פרטי העסקה ותנאי הביטול לא נשלח אל התובעת.

10. סעיף 13א' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: החוק) קובע כי עסקה לתקופה קצובה היא עסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובין ושירותים.
סעיף קטן 2 להגדרת עסקה לתקופה קצובה מסייג עסקאות שבהן בתקופה מסוימת נרכשו השירותים במחיר מוזל. הנתבעת ביקשה לטעון כי לתובעת ניתנה הנחה בשיעור של 900 ₪ במחיר העסקה, משל בגין כך יחול החריג לסעיף, והתובעת הכחישה קבלת הנחה כלשהי.
לא מצאתי בתכתובת שנערכו בין הצדדים עובר לעריכת העסקה כי לתובעת ניתנה הנחה, והטענה הועלתה לראשונה בתכתובת שנערכה 7/9/20 על ידי הנתבעת עצמה. אינני סבורה כי יש באזכור טענה זו במסגרת תכתובת שנערכה לאחר עריכת העסקה, ומפי הנתבעת, יש בה כדי להוות חיזוק לדברי הנתבעת עצמה בעדותה בעניין זה, ולא שוכנעתי כי הנחה אמנם ניתנה.
משלא הוכח קיומו של החריג, הרי שרואים את העסקה נשוא ההליך כאן כעסקה לתקופה קצובה.

11. סעיף 14ג' לחוק קובע כיצד יפעל עוסק במסגרת עסקת שיווק מרחוק, ומהם התנאים לביטול עסקה מסוג זה. שיווק מרחוק הוגדר שם כך: "פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה... או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים".
במקרה שלפניי, אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שהתובעת פנתה אל הנתבעת מיוזמתה בעקבות המלצה שקיבלה מחברתה בנוגע לשירותיה של הנתבעת. כך, אין מדובר בעסקה של שיווק מרחוק המחייבת יצירת העסקה בעקבות פניה של העוסק לצרכן באמצעי פרסום ועל כן, לא חלות הוראות סעיף 14ג' לחוק על המקרה דנן, לרבות לעניין המידע שנדרש העוסק למסור לצרכן, חובת המצאת מסמך בכתב, ובמיוחד – המועדים הקבועים שם בהם זכאי הצרכן לבטל את העסקה .

12. לסיכום דברים אלו ניתן לומר כי לתובעת עשויים היו אם כן לעמוד שני מסלולים בלבד לביטול העסקה – המסלול הצרכני הדן בזכותו של צרכן לבטל את העסקה שערך בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: התקנות), והמסלול החוזי – המעניק למי שנפגע מהפרת ההסכם זכות ביטול מכח הוראות דיני החוזים ככל ל, והוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: חוק החוזים) וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 (להלן: חוק התרופות) בפרט.

13. משאין חולק כי במקרה דנן חלק מהשירות אשר ניתן ע"י התובעת הוא שירות באמצעות גישה לתכנים דיגיטליים, הרי שאין מקום לאפשר ביטול של העסקה לאחר חשיפה לאותם תכנים, ואין מקום להתיר ביטול של העסקה בהתאם לתקנות לאחר שהתובעת, כך שוכנעתי, עשתה שימוש באותם תכנים (ר' תקנ ות 6(7) ו(8) לתקנות) .

14. אשר לביטול החוזה בשל הפרתו ע"י הנתבעת, בעניין זה דומני כי היעדרו של שירות דוגמת ליווי של מאמן כושר יכול להיחשב לכל היותר כהפרה של ההסכם שאיננה הפרה יסודית, בגינה עומדת לתובעת זכות ביטול רק אם נתנה לנתבעת הזדמנות ראויה לתקן (אם אמנם לא הוסכם מלכתחילה על תחילת מתן השירות האמור) –ר' ס' 7(ב) לחוק התרופות.
הדברים נכונים גם לעניין צירופה של התובעת לקבוצת ווצאפ ולעניין יתר הליקויים שביקשה התובעת להפנות אליהם במתן התמורה.

15. עיינתי בתכתובות ומצאתי כי לתובעת ניתנו הסברים בנוגע להפרות להן היא טוענת ואף הובהר לה כי כל השירותים המפורטים בעלון אשר היווה בסיס להתקשרות יינתנו לה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים באותן תכתובות.
יוצא אם כן כי היה על התובעת לאפשר לנתבעת להעניק לה את השירותים המפורטים שם במועדים הנקובים ולא שוכנעתי כי התובעת נתנה בידי הנתבעת הזדמנות "לתקן את המחדלים", ככל שיש ממש בטענתה כי ההסכם אשר נערך בע"פ לא פירט את לוחות הזמנים כאמור מלכתחילה. בהתאמה, ומשלא ניתנה הזדמנות לתקן הפארות שאינן יסודיות – ממילא לא ק מה לתובעת הזכות לבטל את העסקה.

16. בשולי הדברים אציין כי טענת התובעת לפיה את כל המידע והתפריטים שמציעה הנתבעת ניתן להשיג ברכישת ספרים דוגמת אלו שהביאה לדיון כאן במחיר מופחת באופן משמעותי, ואף טענתה לעניין ליווי שניתן למשך 10 ימים בלבד ביחד עם אחד הספרים אשר מציע שיטה דומה, אין בהן כדי להקים לתובעת זכות לבטל את העסקה שבה בחרה להתקשר עם התובעת . למעשה דומה כי אין מדובר אלא לכל היותר בטעות של התובעת בכדאיות העסקה, טעות שאיננה מזכה בזכות ביטול (רק סעיף 14(ד) לחוק החוזים) .

מכל האמור, אני דוחה את התביעה.
התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בגין ההליך כאן, בסך כולל של 500 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.
המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום .
ניתן היום, כ"ח תשרי תשפ"ב, 04 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחל צובן
נתבע: מירב שבתיאלי
שופט :
עורכי דין: