ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רקפת אילת נגד סופר-פארם בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשות

1.רקפת אילת
2.ערבה גן אל
ע"י ב"כ עו"ד יצחק מירון

נגד

משיבה

7.סופר-פארם (ישראל) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מוטי ארד ואו עופר ולך
ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'

פסק דין

בעניין שבין המבקשות לבין משיבה 7

בקשה להסתלקות ה"ה ערבה גן אל ורקפת אילת (ולהלן ביחד: "המבקשות") מבקשת אישור תובענה ייצוגית שהגישו נגד סופר-פארם (ישראל) בע"מ (להלן: "סופר-פארם") היא הבקשה שלפני.

  1. עניינה של בקשת האישור הכוללת שהוגשה במסגרת התובענה הוא בטענות המבקשות ביחס לייצור ושיווק מוצרי מגבונים לחים, ואשר לסופר-פארם נטען כי היא משווקת מוצרים המסומנים כמגבונים לחים נשטפים המתפרקים באסלה. טענת המבקשות בבקשת האישור נוגעות לסימון זה ונטען כי "מדובר בהצהרות סביבתיות שאינן מהימנות, הגורמות להטעיית רוכשי המוצרים" (סעיף 1 לבקשת ההסתלקות).
  2. בתגובתה לבקשת האישור דחתה סופר-פארם את טענות המבקשות. נטען כי סימון המוצרים כאמור לעיל, מהימן וכי טענות המבקשות נדונו כבר בהליך ייצוגי שהסתיים במחיקת בקשת האישור עוד בשלב קדם המשפט (ראו: ת"צ (מרכז) 11087-11-14 קרמני ואח' נ' חוגלה-קימברלי בע"מ ואח' (15.6.2015)). לתגובת סופר-פארם צורפה גם חוות דעת מומחה מאת פרופסור אברהם אופק המשמש כיועץ לתאגידי מים וביוב. לפי חוות הדעת, הסימון על אריזות המגבונים הוא אמין וממילא אינו מטעה וכי בקשת האישור נעדרת תשתית עובדתית, שכן אין בסיס לטענות המבקשות כאילו המגבונים המשווקים על ידי סופר-פארם גורמים לפגיעה בתשתיות המים והביוב.
  3. בקשת ההסתלקות הנוכחית היא בקשת ההסתלקות האחרונה שמוגשת במסגרת הליך זה לאחר שאשרתי כבר הסתלקויות קודמות (ראו פסקי הדין בהליך זה מהמועדים 16.7.2021, 2.7.2021, 18.5.2021, 5.9.2021). בקשות ההסתלקות הוגשו בהתאם להמלצתי בדיון שנערך ביום 25.5.2021 וזאת לאחר ששמעתי זמן ארוך את טענות הצדדים והתרשמתי מתוכן בקשת האישור והתשתית העובדתית הדלה, מכתבי בי-דין האחרים שהוגשו לבית המשפט ולאחר ששקלתי את הטיעונים השונים של הצדדים בדיון. בהתאם לאלה סברתי כי סיום ההליך בדרך של הסתלקות הוא סיום ראוי של ההליך תוך שיקלול ההוצאות הרבות והזמן השיפוטי היקר הכרוכים בשמיעת בקשת האישור.
  4. לאחר שמאמצי ההידברות בין הצדדים כשלו, ולאחר שהמלצתי בשנית למבקשות לשקול את עמדתן האם הן עומדות על בירור בקשת האישור, הוגשה בקשת ההסתלקות דנא מטעם המבקשות ועל דעתן בלבד.
  5. בקשת ההסתלקות כוללת גם בקשה להמנע מהוראה על "פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה להסתלקות וכן על משלוח הודעה ליועץ המשפטי" (סעיף 8 לבקשת ההסתלקות). כן מבוקש לפטור "את המבקשות מתשלום חלקה השני של אגרת בית המשפט" (סעיף 10). להשלמת התמונה אציין כי מתצהירי המבקשות וב"כ, שצורפו לבקשת ההסתלקות עולה כי סופר-פארם או מי מטעמה לא נתנו למבקשות או בא כוחן כל טובת הנאה.

והחלטתי
6. מנגנון ההסתלקות הקבוע בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 קובע את מנגנון ההסתלקות באפיק סיום מהיר להליכים ייצוגים "שמתברר כבר על פני הדברים שסיכוייהן להצליח נמוכים, או שמטעם אחר אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך" (ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל, פסקה 22 (5.8.2018)). כפי שציינתי לא אחת בהליך זה כמספר פסקי הדין שנתתי בהליך דנא ובהם אשרתי את הסתלקויות המבקשות, התרשמותי היא כי המשך ניהול ההליך בענייננו מגלם תועלת נמוכה, אם בכלל, ומנגד יהיה כרוך בהוצאות רבות ובזמן שיפוטי יקר שיהיה צורך להשקיע בניהול ההליך שממילא, על פני הדברים, סיכוייו אינם גבוהים, לשון המעטה.
7. בטרם אישור ההסתלקות, ראיתי לבקש את תגובת המשיבה 7 לבקשה ולעניין ההוצאות, וזו בהגינותה הודיעה כי הגם שבנסיבות התיק "היה ראוי לחייב את המבקשות בהוצאותיה של סופר-פארם אשר הגיעו לעשרות אלפי שקלים.... הרי שלפנים משורת הדין סופר-פארם מוכנה לוותר על הוצאותיה במסגרת ההסתלקות מבקשת האישור" (סעיפים 2, 3 לתגובה לבקשת ההסתלקות).
8. אני מאשרת, אפוא, את בקשת ההסתלקות מהתובענה נגד סופר-פארם (המשיבה 7). אני דוחה את התביעה האישית של המבקשות נגד סופר-פארם ללא צו להוצאות.
בהתאם לתקנה 7א(4)(ב) לתקנות בתי משפט (אגרות), ובהתאם לסמכותי ראיתי לפטור את המבקשות מתשלום המחצית השנייה של האגרה לאור השלב המוקדם שבו הסתיים ההליך ובעיקר טרם קיום דיון.
לא ראיתי ליתן הוראות נוספות לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, כ"ז תשרי תשפ"ב, 03 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רקפת אילת
נתבע: סופר-פארם בע"מ
שופט :
עורכי דין: