ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל נגד ע"י ב"כ עו"ד צ' רוטמן :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל
י' ז'

נגד

הנתבעים
ע"י ב"כ עו"ד צ' רוטמן
יינות ביתן בע"מ

החלטה

  1. אני קובע קדם משפט בפניי ליום 7.2.2022 בשעה 9:00.
  2. בהתאם להוראות תקנה 61 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן - "התקנות"), על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר. לאור האמור, לדיון יתייצב התובע בעצמו, וכן נציג מוסמך מטעם הנתבעת.
  3. בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:

התובע- עד ליום 18.11.2021;
הנתבעת - עד ליום 4.1.2022.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
4. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
6. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז תשרי תשפ"ב, 03 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד צ' רוטמן
שופט :
עורכי דין: