ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תומר דרזנר נגד מ. כהן גווד ווד בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקש

תומר דרזנר

נגד

משיבה
מ. כהן גווד ווד בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור ניצבת טענת המבקש כי המשיבה, אשר הנה חברה מאוגדת בישראל והבעלים או המחזיקה או המפעילה של חנות "גוד ווד" לרהיטים ולאקססוריז בחיפה, פעלה בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1988 (להלן: " חוק השוויון"), ובניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובפרט תקנות 18(ג) ו- 18(ח) , בכך שלא הייתה ב חנות מערכת עזר לשמיעה עם לולאת השראה ועם אוזניה בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג שירות.

למבקש מוגבלות חמורה בשמיעה. לטענתו ביום 16.5.21 המבקש היה ב חנות המשיבה והתקשה להבין את נציג ת השירות ש ניגשה אליו, והם עברו לדבר בעמדת שירות על כורסאות שראו בחנות. המבקש שאל אם יש מערכת עזר ללקויי שמיעה והנציג ה השיב ה שאין. המבקש לא ראה מערכת עזר לשמיעה בעמדת השירות או בשאר החנות.

לטענת המבקש בנוסף לקושי ולמאמץ להבין את נציגת השירות המבקש חש חוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת אפליה ועגמת נפש.

חוקר מוסמך מטעם המבקש ביקר במקום ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת שירות. לבקשת האישור צורף תצהיר חוקר וכן תיעוד הביקור במקום.

3. בטרם הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור התקיימו מגעים בין הצדדים אשר הובילו להגשת בקשה מוסכמת להסתלקות, שבמסגרתה המשיבה טענה כדלקמן:

אין סמכות מקומית לדון בבקשת האישור;
המשיבה סברה כי היא פטורה ממערכת העזר מפני שהיא אינה רשת סניפים אלא חנות אחת;
היעדר מערכת עזר נבע משגגה ולא מתוך כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות;
המשיבה כופרת בטענות המבקש לגבי קיומו של נזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולטענתה לא ניתן לזהות ולאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.

4. המבקש דוחה את טענות המשיבה, ואולם על מנת לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי ועל מנת להבטיח תועלת ודאית ומהירה יחסית לקבוצה המוחלשת של אנשים עם מוגבלות בשמיעה ואף מוגבלויות אחרות, וכן לאור מגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל, לרבות על המשיבה שהנה חנות יחידה, הצדדים הגיעו להסכמות להלן וזאת מבלי שיהיה בהסכמות אלו כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על טענותיו:

הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה - לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה דאגה לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות התקנות בעמדת שירות, ובנוסף רכשה, התקינה והפעילה מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות התקנות.
תרומה – בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לעמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש והתרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיבה התחייבה להעביר לעמותה.
הדרכה והנחיות לעובדים – המשיבה תדאג להדרכה למנהלים ולעובדים בדבר הפעלה ושימוש במערכות העזר , ותנחה אותם לדאוג לכך שהן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך כל שעות הפעילות, בעמדות שירות מאוישות ומסומלות, ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
הוצאות, גמול ושכ"ט – הצדדים ממליצים כי בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪, ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ (הכולל החזר בדיקת החוקר על סך של 500 ש"ח). שכ"ט עו"ד ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים (2,500 ₪ בצירוף מע"מ כל המחאה). ההמחאות יומצאו ע"י ב"כ המשיבה לב"כ המבקש בתוך 14 ימים מהמועד הקובע. קבלה על תשלום הגמול וחשבונית מס על תשלום שכ"ט עו"ד יופקו לאחר התשלומים בפועל.
פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתלקות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. המבקש וב"כ המבקש צירפו תצהיר בו הצהירו כי לא ניתנה ולא הובטחה להם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות.
המשיבה צירפה תצהיר תומך של מנכ"ל המשיבה, מר מאור כהן, לעובדות ולתנאי ההסדר בבקשת ההסתלקות.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיבה כבר רכשה, התקינה והפעילה מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת שירות ואף רכשה מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון. יתרה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.
כמו כן, אין בבקשת ההסתלקות כדי להוות מעשה בית דין לחברי הקבוצה.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסיקה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא הייתה מערכת עזר לשמיעה בחנות המשיבה.

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

8. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית.
המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו במועדים כמוסכם לעיל.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תומר דרזנר
נתבע: מ. כהן גווד ווד בע"מ
שופט :
עורכי דין: