ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איהאב עאבד נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס

מבקשים

איהאב עאבד, ת"ז XXXXXX493

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. קרין מייזלס (הנאמנת)
  3. אליאס נסיירי

פסק דין

לפני בקשה לביטול ההליך וצו פתיחת ההליכים אשר ניתן בעניינו של היחיד.

היחיד הגיש ביום 16.10.20 לממונה בקשה למתן צו פתיחת הליכים בעניינו. ביום 7.1.21 ניתן ליחיד צו פתיחת הליכים בו נקבע תשלום מדורג בסך של 2,000 ₪ לחודש עד חודש 5/21, והחל מחודש 5/21 יעמוד צו התשלומים על סך של 2,500 ₪ לחודש.

ביום 16.8.21 הוגשה הבקשה לביטול ההליך מטעם הנאמנת, בה נטען כי היחיד אינו עומד בצו התשלומים ובתוך כך צבר חוב פיגורים בסך כולל של 14,000 ₪. בנוסף, ציינה הנאמנת כי מתחילת ההליך לא הגיש היחיד דו"חות ולא פעל להמצאת המסמכים שנדרשו במכתביה, כך שלא ניתן היה לקיים בירור בעניינו. עוד ציינה הנאמנת כי קודם להגשת הבקשה לביטול, הנאמנת שלחה ליחיד מכתב התראה ביום 20.7.21 בו התבקש להסיר את מחדליו. עוד צויין כי ביום 16..8.21 התקיים בירור ליחיד ואז הוא לא נתן כל הסבר למחדליו.

בהחלטתי מיום 24.8.21 ניתנה ליחיד הזדמנות לסלק את מחדליו עד ליום 10.9.21, תוך שהודגש כי במידה ולא יוסרו המחדלים עד אותו מועד עם אישור הנאמנת לכך, ההליך בעניינו יבוטל. חרף ההזדמנות שניתנה ליחיד להסיר את מחדליו, המחדלים לא הוסרו.

בשים לב למחדלי היחיד החלטתי כי דין הבקשה להתקבל. אני מורה על ביטול ההליך וביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינו של היחיד.

בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים. התנהלות היחיד אף מהווה חוסר תום לב מצידו , שעה שהוא חוסה תחת ההגנה של הצו לפתיחת ההליכים וההטבות שהוענקו לו מכח הצו ולצד זאת לא מקיים את הנדרש ממנו. במקרה שכזה קיימת סמכות לבית המשפט להורות על ביטול ההליך.

ליחיד ניתנה הזדמנות להסיר את מחדליו אך הוא נמנע מלעשות כן. לפיכך, אני מורה על ביטול ההליך.

ההגבלות אשר הושתו בגדרי הצו לפתיחת הליכים – מבוטלות.
הצו לעיכוב יציאת היחיד מן הארץ ייוותר בעינו למשך 90 ימים מהיום.

תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור הנאמן והממונה בתוך 30 יום מהיום בלבד, בדבר סילוק מחדלי היחיד בתוספת תשלום לקופת הכינוס בסך 1,500 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.

הגשת בקשה עיקרית חדשה בעניינו של היחיד תעשה רק בעוד שנה וחצי מהיום.

הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות או לחלופין בהתאם להנחיות הממונה.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: איהאב עאבד
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: