ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוסאמה פרח מהנדסים יועצים בע"מ נגד דן והילה ישראלביץ אדריכלים בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה, שרונה צור גינור

תובעת

אוסאמה פרח מהנדסים יועצים בע"מ

נגד

נתבעת
דן והילה ישראלביץ אדריכלים בע"מ

פסק דין

רקע וטענות הצדדים בתמצית

התובעת הגישה תביעתה בגין חוב אשר לטענתה לא שולם לה בגין עבודות תכנון אשר הזמינה הנתבעת.

לטענת התובעת, בינה ובין ה נתבעת נחתמו הסכמי תכנון מערכות אינסטלציה במספר פרויקטים, הנתבעת התחייבה בהסכמים הללו לשלם את שכר טרחת התובעת במלואו, אך ה יא חייבת לתובעת סך 50,953 ₪.
התובעת תיקנה בהמשך את סכום התביעה לסך 23,107 ₪.

התובעת סמכה תביעתה, בין היתר, בהצעות מחיר ומכתבי התראה.

בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי בין השנים 2012-2016 שכרה הנתבעת את שירותי התובעת בפרויקטים להקמת מבני ציבור לתכנון מערכות מיזוג אוויר ואינסטלציה, חלק מהפרויקטים הוזמנו על ידי הנתבעת וחלקם על ידי הרשויות המקומיות. נטען, כי לאור היכרות ארוכה בין הצדדים, לא נחתמו הסכמי עבודה. התובעת נהגה לשלוח לנתבעת הצעות מחיר, התנהל מו"מ בין הצדדים ובסופו נקבע מחיר העבודה בשיחה טלפונית.

לטענת הנתבעת היא אינה חייבת לתובעת כספים ו שילמה לה את מלוא התמורה.
ביחס לפרויקט 301 , נטען כי הנתבעת לא שכרה את שירותי התובעת אלא צד ג', ובפרויקט 305 לא נשכרו שירותי התובעת כלל אלא חברת ייעוץ אינסטלציה אחרת.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובכלל הראיות, שמעתי את העדויות והתרשמתי ישירות, באתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל ב חלקה בלבד . בהתאם לתקנה 82(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018, ינומק פסק הדין בתמצית.

מטעם התובעת העיד מר אוסאמה פרח, מנכ"ל התובעת ומטעם הנתבעת העידה הגב' הילה ישראלביץ.

הנתבעת לא חולקת כי הזמינה שירותי תכנון מאת התובעת לאורך שנים במספר פרויקטים, ביניהם, בין היתר, חלק הפרויקטים הנדונים אך לא כולם. ביחס לתכנון אשר התקבל מאת התובעת, טוענת הנתבעת כי שילמה לתובעת את מלוא הסכומים המגיעים לה.

אין חולק כי אין הסכם בכתב בין הצדדים.

במהלך בירור התביעה הת בררו מספר אי דיוקים בתביעה. סכום התביעה הועמד בסופו של דבר על פחות ממחצית הסכום אשר הוגש, מאחר ובדיון מיום 4/3/2021 הודתה התובעת בטענת הנתבעת ביחס לפרויקט מגרש 301 והופחת סך 23,400 ₪ ובדיון ההוכחות הודה מר פרח כי ביחס לפרויקט מגרש 312, החוב בסך 4,387 ₪ ולא כנטען.

מדובר, אם כן בהפרש רב ביחס לסכום התביעה וגובה החוב הנטען ויש בכך טעם רב לפגם. כאמור, התביעה הוגשה בסכום יותר מכפול מהחוב הנטען ע"י התובעת אשר לא בדקה כראוי מהם הסכומים להם היא זכאית לשיטתה.

כפי שעלה אף בדיון, גם ביחס לפרויקטים אחרים, הסתבר כי לא תמיד לתובעת ראיה כי בוצעו עבודות תכנון על ידה, כי הסכום הנתבע הוא הוא הסכום המוסכם בין הצדדים ויש לכך משקל בפרט מאחר והתביעה מבוססת על עדותו היחידה של מר פרח מנהל התובעת - ראה ביחס לכך בסע' 54 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971.

מר פרח העיד כי מרבית ההתקשרות בין הצדדים הייתה במיילים וכי לאחר קבלת תכניות מהנתבעת ה וגשו תכניות העבודה לתאגיד המים ומשרד הבריאות (בפרוטוקול בעמ' 5, שורות 8-10). כן העיד כי היה מוסר לנתבעת הצעות מחיר וה יא הייתה חותמת, לדבריו היה מחירון לכל הפרויקטים (בפרוטוקול בעמ' 5, שורות 14-15) אך מחירון כאמור לא הוצג והנתבעת טענה כי התמחור היה בדרך אחרת.

מר פרח התבקש בעדותו להציג חשבוניות, אך טען כי כל החשבוניות בידי הנתבעת. לדבריו, כנגד כל סכום שקיבלה התובעת, הוציאה חשבונית (בפרוטוקול בעמ' 4, שורה 14-16).

ביחס לפרויקט המקווה בקרית ים, התובעת טענה כי הנתבעת חייבת לה סך 2,925 ₪ ואילו הנתבעת טענה כי הפרויקט לא הושלם ו כי לפי תנאי ההסכם מול המועצה הדתית קרית ים וכנהוג בפרויקטים עם רשויות נוספות, תנאי התשלום הינם לפי התקדמות הפרויקט, וכי התובעת קיבלה תשלום ב סך 80% לפי שלבי הפרויקט.

בתצהירה מאשרת הנתבעת כי התובעת אכן עבד ה בפרויקט, אך טוענת כי הוא לא הושלם.
מר פרח העיד כי ההתקשרות ביחס לפרויקט זה היתה תכנון אינסטלציה, הוכנו תכניות וקיבלו אישורי משרד הבריאות. מר פרח נשאל האם בכל פעם בה קיבלה הנתבעת כספים תמורת פרויקט היא העבירה לו תשלום יחסי בהתאם להתקדמות הפרויקט, אך התחמק מתשובה ברורה וטען כי הוא סיים את חלקו ו מגיעים לו הכספים ( בפרוטוקול בעמ' 7, שורות 19-24, בעמ' 8 שורות 8-9).

עדת הנתבעת, הילה ישראלביץ העידה כי קיים נוהג לפיו התשלומים הם בהתאמה לתשלומים ה מתקבלים בגין עבודה וכי המתכנן מקבל את התשלום היחסי ( בפרוטוקול בעמ' 12, שורות 14-16). העדה נשאלה האם נוהג זה הועלה על הכתב וטענה כי כך הם עובדים במשך שנים ללא השגות מטעם התובעת, אחרת היתה מפסיקה לעבוד עם הנתבעת (בפרוטוקול בעמ' 12, שורות 19-22).

העדה אישרה כי לא החתימו את התובעת בפרויקט זה על שלבי תשלום (בפרוטוקול בעמ' 12, שורה 31) ואילו התובעת הציגה הצעת מחיר בסך 12,500 ₪ ומע"מ חתומה בחותמת הנתבעת.

מאחר והנתבעת אישרה כי התובעת עבדה בפרויקט זה ומאחר ולא הוכח הנוהג הנטען ביחס לשלבי התשלום או תשלום חלקי , התביעה ברכיב זה מתקבלת .

ביחס לגנים במגרש 144 – התביעה כוללת סך 2,925 ₪ בגין פרויקט גני ילדים דו כיתתי. הנתבעת טענה כי מדובר במבנה חוזר ולכן כל הדרוש הוא לבצע התאמות לתכנון קיים וכי היה על התובעת לבצע בפרויקט התאמות למערכת הניקוז הקיימת בפועל.

הנתבעת טענה בתצהירה, כי אכן התובעת העבירה הצעת מחיר, אך בשיחה טלפונית הוסכם בדבר שכר התכנון בסך 3,000 ₪ מאחר ומדובר במבנה חוזר. לדברי הגב' ישראלביץ, הנתבעת ה יתה מקבלת הצעות מחימחיר היה מסוכם בשיחות טלפון תוך קבלת ההצעה הנמוכה ביותר וכי אין הסכמות בכתב.

לסיכום, מאחר והנתבעת אישרה קבלת התכנון ומאחר ולא הוכח כי השכר הופחת לסך 3,000 ₪ בלבד, הרי התובעת הוכיחה כי יש לפסוק לה את יתרת החוב.

באשר לפרויקט 305, התובעת טוענת כי תכננה לפי הזמנת הנתבעת ואילו הנתבעת טוענת כי מי ששכר את שירותי התובעת הוא מר גיא עברון. בעדותו אמנם עמד מר פרח מנהל התובעת על טענתו כי הנתבעת היא אשר שכרה את שירותיו והכחיש כי משרד אל עוקה העסיק אותו (בפרוטוקול בעמ' 5, שורה 29-31), הכחיש כי מר גיא עברון העסיק אותו בפרויקט זה אך לא הביא ראיות לתמוך בעדותו היחידה ו זאת בסתירה למכתב בחתימת מר מאיר ואזנה, מנכ"ל החברה לפיתוח בקרית גת (בתצהיר הנתבעת בנספח 12) בו אישר כי כלל היועצים בפרויקט הועסקו ע"י מר גיא עברון.

העדה מטעם הנתבעת, הגב' הילה ישראלביץ , העידה ביחס לפרויקט 305 כי היו יועצים אחרים. היא נשאלה ביחס לנספח ד'2 בתצהיר התובעת – תכניות הגנים במג רש 305, והשיבה כי מדובר בתכנית כללית לגן ילדים וכל תכניות הגנים בכל הפרויקטים זהים, מדובר במבנה חוזר ואין לייחס את התכנית דווקא למגרש זה (בפרוטוקול בעמ' 13).

התובעת לא זימנ ה לעדות את מר גיא עברון, אשר עדותו יכלה לסייע בבירור המחלוקת בדבר זהות הגורם אשר שכר את שירותיה והתבססה על עדות יחידה של בעל דין אשר מולה ראיה סותרת . מכאן, יש להפעיל כלפי התובעת את החזקה בעניין אי הבאת עדים רלוונטיים, לפיה לו היה מוזמן העד הייתה עדותו פועלת כנגד התובעת (ע"א 620/74 מור נ' פלונית (פורסם בנבו)).
התובעת לא הוכיחה כדרוש זכותה לקבל תשלום בגין פרויקט זה מאת הנתבעת.

לא למותר לציין כי התובעת ביססה רכיב זה על מסמך "חשבון" בחותמת התובעת בלבד ואין בכך להוכיח כי הנתבעת חבה בתשלום.

בסיכומיה טענה הנתבעת, כי תנאי להגשת תכניות הינו צירוף מספר בקשה להיתר בניה וללא המספר, ברור כי המתכנן לא הגיש תכניות בפרויקט זה וכי המתכנן לא יכול להגיש תכניות לאישור הגורמים הרלוונטיים וממילא מסמכי התובעת הינם עוד בטרם הנתבעת קיבלה אישור ומספר בקשה להתחיל את עבודות התכנון. הנתבעת צירפה תכתובת בין גיא עברון ליועץ אינסטלציה מחברת אלמשי.

לסיכום, התביעה ביחס לפרויקט 305 תדחה מאחר והתובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי הנתבעת שכרה שירותיה.

ביחס לפרויקט גני ילדים חב"ד, מגרש 312, כאמור, התובעת תיקנה את סכום החוב לסך 4,387 ₪, לאחר שהוצג במהלך הדיון מסמך התחשבנות לפיו כבר שולם ס ך 4,446 ₪.

מר פרח העיד, כי פרויקט זה היה תלת כיתתי ושני גנים דו כיתתיים ( בפרוטוקול בעמ' 9, שורה 19-20). פרח נשאל האם קיבל לידיו ביום 11/3/2020 סך 4,446 ₪ והשיב כי לא זכור לו .

התובעת לא הציגה חשבוניות מס אלא "חשבון סופי" ובו יתרת התשלום. המסמך לא חתום על ידי הנתבעת ויתרת החוב בו אינה עדכנית, כפי שהודה עד התובעת בדיון ולפיכך תוקן סכום החוב.

התובעת לא הוכיחה יתרת חוב ביחס לפרויקט זה. אין במסמכים שהוגשו ללמד על חוב הנתבעת, לא ברור מה הייתה הצעת המחיר הסופית או המחיר המוסכם. התובעת, פרט לעדות היחידה, כאמור, לא הציגה ראיות לתשלום לרבות חשבוניות מס וקבלות.
לפיכך, התביעה ביחס למגרש 312 תדח ה.

ביחס לפרויקט 308, לדברי מנהל התובעת, מדובר בפרויקט גנים דו כיתתיים ובוצע תכנון מערכת אינסטלציה ומיזוג אוויר ( בפרוטוקול בעמ' 8, שורה 30). כאשר נשאל אם יש מבנים חוזרים, השיב כי נבנו 2 גנים דו כיתתיים.

ממסמכי הנתבעת עלה כי במגרש זה התבקש תכנון לבית ספר ובחקירתו הנגדית של מר פרח עלה כי הוא לא בקי בכלל הפרטים (בפרוטוקול עמ' 9 , שורות 3-4) :
"או שהם לא שילמו לי עבור ביה"ס או שלא שילמו אבל יש גנים בוודאות, לגבי ביה"ס אני לא יודע צריך לבדוק את זה, אני עושה רק 400 פרויקטים בשנה".
בכל הכבוד, התובעת אשר הגישה תביעה כספית חבה בנטל ההוכחה והבדיקה, היה עליה להגיש ראיות ברורות וסדורות ואין לקבל גרסה לא ברורה, לא סדורה, בוודאי לא בעדות יחידה של בעל דין.

הנתבעת העידה כי הצעת המחיר בכלל שייכת לפרויקט אחר ועד התובעת, כאמור, לא סיפק ראיות להוכיח. לסיכום, התביעה בגין מגרש 308 תדחה.

לסיכום, התביעה מתקבלת ביחס לפרויקט גני הילדים במגרש 144 ופרויקט מקווה בקרית ים ובסה"כ תשלם הנתבעת לתובעת סך 5,850 ₪. ביחס להוצאות המשפט, מאחר והתובעת הגישה תביעה בסכום יותר מכפול מהסכום המתוקן, לאור המסקנות ומאחר ובדיקה ובירור מראש יכלו לייעל את ההליך, לחסוך בהוצאות הנתבעת ובזמן השיפוטי, תשא הנתבעת בהוצאות התובעת בסך 1,500 ₪ בלבד.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסה"ד ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוסאמה פרח מהנדסים יועצים בע"מ
נתבע: דן והילה ישראלביץ אדריכלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: