ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל טגאי נגד קל-קל תעשיות בע"מ :

לפני: כב ' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובע
דניאל טגאי
ע"י ב"כ: עו"ד גדי פכטר
-
הנתבעת
קל-קל תעשיות (2002) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שרון פוקס

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפני כבוד הרשם אביעד אברגיל ביום 3/2/21 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 46,290 ₪ עד לסכום של 239,000 ₪. מוסכם כי מתוך כל סכום שייפסק, 23% בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס, יהיה בבחינת שכ"ט ויופרד במסגרת פסק הדין. למען הסר ספק, מובהר כי סכום שכר הטרחה הוא 23% מכל סכום שייפסק, ועליו יתווסף מע"מ.
עוד מוסכם, כי סכום הפסק, למעט שכר הטרחה, ישולם בשלושה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים קצרים בכתב.
התובע יגיש את סיכומיו בתוך 30 ימים מהיום. הסיכומים לא יעלו על 5 עמודים.
הנתבעת תגיש את סיכומיה בתוך 30 ימים לאחר מכן. הסיכומים לא יעלו על 5 עמודים.
התובע רשאי להגיש סיכומי תשובה בתוך 14 יום לאחר הגשת סיכומי הנתבעת.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק (לרבות סיכומיהם), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 136,000 ₪. בהתאם להסכמות הצדדים, כמפורט לעיל, 23% מתוך הסכום הנקוב לעיל (סך הכל - 31,280 ₪) הוא שכר טרחת עו"ד, ועליו יתווסף מע"מ כדין.
הסכום הנקוב לעיל ישולם באופן הבא:
סך של 104,720 ₪ ישולם לתובע בשלושה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, כאשר התשלום הראשון ישולם תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין.
סך של 31,280 (שכ"ט עו"ד) בתוספת מע"מ כדין ישולם לתובע בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.
כל סכום אשר לא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום, כ"א תשרי תשפ"ב, (27 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דניאל טגאי
נתבע: קל-קל תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: