ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאדל גנימאת נגד מ.ב מוסא לבניין :

לפני:

כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג

התובע
עאדל גנימאת
ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד
-
הנתבעת
מ.ב מוסא לבניין (פיוראני בע"מ)

פסק דין

  1. מונחת לפניי בקשת התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
  2. עיון באישורי המסירה שהמציא התובע לתיק בית הדין מעלה כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת כדין. זאת במסירה אישית במענה הרשום , עוד ביום 25.3.2020. בנוסף הומצאה לנתבעת באותה הדרך הבקשה למתן פסק דין, וזאת ביום 26.6.2020. כמו כן הומצאו לנתבעת מגוון החלטות בית הדין (ראו: החלטות מיום 31.3.2020; 30.4.2020; 21.6.2020).
  3. בנסיבות אלה ובהתאם לסמכותי הקבועה ב תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  4. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע, בתוך 30 י מים מיום שיומצא לה פסק הדין, את הסכומים שלהלן:

[א] דמי הבראה בסך 2,646 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מ יום הגשת התביעה, 11.3.2020 , ועד למועד התשלום המלא בפועל. יוער כי יום העבודה האחרון לא פורש בכתב התביעה.
[ב] פדיון חופשה בסך 1,176 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 11.3.2020 ועד למועד התשלום המלא בפועל. יצוין כי התובע מודה שהנתבעת הפרישה עבורו דמי חופשה באמצעות לשכת התעסוקה אך לא מפרט מהו הסכום. לפיכך הנתבעת רשאית לנכות מהסכום המצוין בסעיף זה את הסכומים שהפרישה בעבורו ברכיב דמי חופשה.
[ג] דמי נסיעות בסך 4,145 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.9.2017 (להרחבה בנושא פסיקת הצמדה וריבית לרכיבים שמועד תשלומם חל במהלך תקופת העבודה ראו: ע"ע (ארצי) 2635-01-15 מוחמד – שורי (23.1.2018)).
[ד] פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 בסך 3,000 ₪.
[ה] שווי מתנות חג בסך 500 ₪.
5. לא מצאתי להיעתר לראשי התביעה האחרים מהטעם שלא הוכחו ואנמק בתמצית. היקף העבודה לא נתמך בראשית ראיה, כך שאין אפשרות להיעתר לטענת התובע שהוא זכאי להפרשי שכר בגין עבודה בהיקף משרה מלאה, כמו גם לטענתו שעבד שעות נוספות שממילא לא הביאה בחשבון אפשרות לקיומה של הפסקה. לכן התביעה ברכיבים אלה נדחית.
נסיבות סיום יחסי העבודה לא פורשו בכתב התביעה ואין די בטענה כללית כי הנתבעת פיטרה את התובע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת כדי לקבוע שהתובע פוטר ומה מידת אי הצידוק שבפיטורים. לכן לא מצאתי שיש לפסוק לתובע את הפרש פיצויי הפיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פיטורים שלא כדין והיעדר שימוע.
מעיון בפירוט התשלומים ששולמו לתובע על פי מדור התשלומים עולה כי הנתבעת הפרישה לתובע הפרשות מלאות לתגמולים ולכן דין התביעה ברכיב פיצוי בגין אי הפרשה מלאה לקרן פנסיה להידחות.
רשימת החגים שצירף התובע לתביעה אינה רלוונטית לתקופת עבודתו בנתבעת ולכן התביעה ברכיב זה נדחית. התביעה להוצאות אש"ל אינה עולה בקנה אחד עם הדין ונדחית אף היא.
תלושי השכר לא הוצאו על ידי הנתבעת, אלא באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין ולכן החלטתי שלא לפסוק לתובע פיצוי בעניין זה. התובע לא הוכיח בראשית ראיה את טענתו בנוגע לגביית כספים שלא כדין ולכן התביעה גם ברכיב זה נדחית.

6. הנתבעת תישא בהוצאות משפט בסך 350 ₪ ובשכר טרחת בא כוח התובע בסך 2,800 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט ושכר הטרחה ב תוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לנתבעת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יגיע לידי הצד המבקש את ביטולו.
ניתן היום, כ"א תשרי תשפ"ב, (27 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עאדל גנימאת
נתבע: מ.ב מוסא לבניין
שופט :
עורכי דין: