ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דב גרינפלד נגד ב.ש. שירותים פיננסיים ומשפטיים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת דנה עופר

המבקש

דב גרינפלד

נגד

המשיבה
ב.ש. שירותים פיננסיים ומשפטיים בע"מ

החלטה

לפניי ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל, כבוד הרשמת מ' ברטהולץ, מיום 13.6.21, אשר במסגרתה נדחתה בקשת החייב (המבקש) להורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל, שפרטיו בכותרת.

יש לציין, ראשית, כי למעשה היה על המבקש להגיש בקשת רשות ערעור, ולא בערעור בזכות.

המבקש צרף לבקשתו זו בקשות שונות שהוגשו לאורך השנים וכן החלטות שניתנו ביחס אליהן, ומכל אלו מתקבלת התמונה הבאה:
א. מדובר בתיק הוצאה לפועל שנפתח בשלהי שנות ה-90' של המאה הקודמת, לביצוע שיק/שיקים בסכום של כ-7,000 ₪, שיקים שככל הנראה הוצאו לפקודת חברה בשם "כל מיכון בע"מ " והוסבו על ידי מנהל החברה אל המשיבה (לא ראיתי העתקי השיקים);
ב. על פי טענת המבקש, השיקים נמסרו לנפרעת כנגד רכישת מכונת צילום, אולם זו לא סופקה לו בסופו של דבר. למרות זאת, העבירה הנפרעת את השיקים אל המשיבה, כפי הנראה לשם גבייתם. מנהל חברת כל מיכון בע"מ נתן בידי המבקש מכתב, המאשר כי הוא עצמו ביקש את השיקים בחזרה בשלב מסוים (לא נרשם מתי), אולם לא הצליח ליצור קשר עם החברה המשיבה;
ג. על פי טענת המבקש, לא ידע על פתיחת תיק ההוצאה לפועל עד לשנת 2012. לאחר שנודע למבקש על התיק, הגיע להסכם פשרה עם ב"כ המשיבה, עו"ד ג'ורג' שחאדה. לא צורף הסכם הפשרה. אף לא צוין אם ניתן להסכם תוקף של החלטה בהוצאה לפועל (או שמא הוגשה התנגדות לביצוע שטר?). על פי הנטען ביחס להסכם הפשרה, סוכם כי המבקש ישלם למשיבה תשלום ראשון של 2,000 ₪ (שככל הנראה שולם) והיתרה בסך כ-40,000 ₪, תשולם בתשלומים חודשיים של 1,000 ₪. לטענת המבקש, לא הצליח לעמוד ביתרת התשלומים, בשל מצבו הרפואי (המבקש סובל מלקות ראייה קשה, צורפה תעודת עיוור);
ד. בחודש ינואר 2018 פנה המבקש לרשם ההוצאה לפועל, וביקש להפחית את הפרשי ההצמדה והריבית שנצברו על החוב, בטענה כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לפרוע את החוב, וכי תיק ההוצאה לפועל התנהל במשך שנים ללא ידיעתו, וכך תפח החוב והגיע עד כ-50,000 ₪. עוד העלה המבקש בבקשתו טענות לעניין מקור החוב, והפנה לאישור החברה הנפרעת, כי ביקשה לקבל את השיקים חזרה לידיה ולא לגבות אותם מהמבקש. בקשה זו נדחתה על ידי כבוד הרשמת ברטהולץ בהחלטתה מיום 7.2.18, משום שהמבקש לא שילם דבר על חשבון חובו זולת תשלום אחד של 2,000 ₪, ואף לא ביקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים, ומשום שהזוכה בתיק אינו מי שקיב ל את השיקים לידיו, אלא גורם אחר;
ה. לאור מצבו הכלכלי ומצבת חובותיו, פנה המבקש בשנת 2018 להליך פשיטת רגל. בשנת 2019 בוטל הליך פשיטת הרגל, על פי בקשת המבקש, לאור החמרה במצבו הרפואי;
ו. בחודש מאי 2021 הגיש המבקש בקשה להורות על סגירת התיק בשל חוסר מעש. בקשתו נדחתה על ידי כבוד הרשמת ביום 13.6.21 בהיותה בלתי מנומקת. לעניין טענת חוסר המעש, על פי תקנה 126 לתקנות ההוצאה לפועל, הורתה כבוד הרשמת למזכירות לפעול על פי הנהלים;
ז. בהמשך לכך פנה המבקש לרשם ההוצאה לפועל בבקשה מנומקת שבה עתר שוב לסגירת התיק. בבקשתו טען, כי למעשה לא היה חייב לחברה הזוכה או לנפרעת על פי השיק דבר. עוד טען, כי החברה הזוכה אינה קיימת עוד למעשה, משרדיה סגורים והטלפון מנותק. אף נטען כי מתנהלת נגדה חקירה כל שהיא (לא צורפה אסמכתה לעניין זה). המבקש ציין, כי הליך פשיטת הרגל שלו בוטל לבקשתו, וכי מצבו הרפואי בכי רע. כן טען, כי ניסיונות להסדיר את החוב עם ב"כ החברה הזוכה לא צלחו, וכי המשך ניהול התיק מסב לו נזק רב.
ח. ביום 27.6.21, ביחס לבקשה הנ"ל, ניתנה החלטת כבוד הרשמת אשר בעניינה הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי, כדלקמן:

"טענות החייב ביחס ליצירת החוב ולחוב עצמו אינן בסמכות רשם הוצאה לפועל.
החייב לא הניח יסוד לסגירת התיק.
לאור האמור הבקשה נדחית.
נראה שהמבקש לא משלים עם ההחלטות שניתנות והוא מגיש בקשות חוזרות באותו עניין. יש בכך להביא לבזבוז זמן מנהלי ושיפוטי שהוא משאב ציבורי יקר.
לאור האמור לא תידון בקשה נוספת באותו עניין אלא בכפוף לתשלום הוצאות בסך 500 ₪ לטובת אוצר המדינה וצרוף אסמכתא על התשלום".

במסגרת בקשת רשות הערעור חוזר המבקש, למעשה, על כל טענותיו כפי שפורטו לעיל.

עוד בטרם העברת הבקשה לתגובת הצד שכנגד ראוי להבהיר, כי לא נפלה כל שגגה בקביעת כבוד הרשמת, אשר לפיה הטענות לעניין החוב עצמו אינן בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל.

טענות מעין אלו היה על המבקש להעלות במסגרת התנגדות לביצוע שטר, מיד לאחר שנודע לו על תיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו . אילו הוגשה התנגדות כאמור הייתה זו מועברת לבית המשפט המוסמך לצורך דיון בהתנגדות ובתביעה השטרית לגופה. לשיטתו של המבקש עצמו, בשנת 2012 כבר נודע לו על התיק, אולם הוא לא הגיש, כפי הנראה, התנגדות לביצוע שטר, וככל הנראה אף הגיע להסכם פשרה עם ב"כ הזוכה (הסכם שבו לא עמד, לשיטתו).

עוד ראוי להוסיף כבר בשלב זה, כי עם כל ההבנה למצבו הרפואי הקשה הנטען של המבקש, טענותיו בעניין זה אינן עילה לסגירת תיק ההוצאה לפועל.

עוד ראיתי לנכון להוסיף ולהעיר, כי כעת נדונה בקשת רשות ערעור אשר נסובה רק על ההחלטה שלא לסגור את התיק, כך שהחלטת כבוד הרשמת משנת 2018, שלא להפחית את הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו על החוב, אינה עומדת למבחן ערכאת הערעור כעת.

על אף האמור, אני רואה לנכון להורות על קבלת תגובה של המשיבה, לאור טענות המבקש, כי המשיבה אינה פעילה יותר. זוהי טענה שראוי כי תיבדק, אולם מההחלטה עולה כי כבוד הרשמת לא דנה בה כלל ולא ביקשה את תגובת הזוכה.

עוד ראוי כי תינתן תגובת המשיבה שבה יובהר אם ננקטו הליכים, וזאת בשים לב להוראת תקנה 126(ד) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 , אשר לפיה ניתן להורות על סגירת תיק אם לא נעשה בו כל הליך במשך יותר משנתיים, והזוכה לא נתן טעם מספיק להותרתו פתוח. גם לעניין זה אין התייחסות מפורטת בהחלטת כבוד הרשמת, כך שאין זה ברור אם ננקטו בתיק הליכי גבייה במהלך תקופת השנתיים החולפות, ואם לאו.

אני מורה אפוא למזכירות להעביר את בקשת רשות הערעור, עם החלטה זו, למשיבה, אשר תגיב בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

ההחלטה תועבר הן למשיבה, על פי כתובתה הרשומה, כפי שהיא מפורטת בתיק ההוצאה לפועל, והן לב"כ המשיבה, עו"ד ג'ורג' שחאדה, על פי פרטיו וכתובתו, כמעודכן בתיק ההוצאה לפועל.

לצורך כך ימציא המבקש למזכירות בית המשפט תדפיס עם נתוני החברה הזוכה ובא כוחה מתוך תיק ההוצאה לפועל, וזאת בתוך 14 יום מקבלת החלטה זו.

עם קבלת הנתונים, תמציא המזכירות את ההחלטה, כאמור לעיל, יחד עם עותק מבקשת רשות הערעור, לידי המשיבה ולידי בא כוחה.

יש להודיע למבקש טלפונית כי ניתנה החלטה.

התיק יובא לעיוני עם הגשת התגובה, או בחלוף המועד להגשתה.

ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"ב, 26 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דב גרינפלד
נתבע: ב.ש. שירותים פיננסיים ומשפטיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: