ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדוארד שקלרסקי נגד מאיר אילון :

26 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופט הבכיר כאמל אבו קאעוד
התובע:
אדוארד שקלרסקי

-
הנתבעים:
מאיר אילון
א.מ. פרוטקט אבטחה בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן נגד הנתבעים, במעמד צד אחד, ביום 6.4.2021.
לטענת הנתבעים, יש לבטל את פסק הדין מתמצית הנימוקים שלהלן:
התביעה הומצאה למשרדי הנתבעים בעת תקופת הקורונה, בה הם חדלו מכל פעילות עסקית באופן מוחלט. עם חזרתם של הנתבעים לפעילות בעת האחרונה, ובשל קושי בהמצאת מסמכים התעכב זמן תגובתם.
לנתבעים סיכויי הגנה טובים.
לטענת התובע, יש לדחות את בקשת הנתבעים בין היתר מן הנימוקים הבאים:
אין ממש בטענת הנתבעים כי פעילותם העסקית הופסקה כליל, שעה שבתקופה שבין הגשת כתב התביעה לבין מועד מתן פסק הדין פורסמו על ידם בדף הפייסבוק מודעות גיוס למשרות שונות. בין היתר, בחלק מאותם פרסומים צוין כי על המעוניינים במשרה להגיע למשרדי הנתבעים.
עוד נטען, כי התובע ראה במועדים האמורים את עובדי הנתבעים באתרים השונים במהלך עבודתם.
לנתבעים אין סיכויי הגנה טובים, בפרט כאשר בכתב הגנתם הודו בבחינת הודאת בעל דין, בזכאותו של התובע לרכיבים שונים שנתבעו על ידו בכתב התביעה.
ככל שלא תדחה הבקשה ולחילופין כתנאי לקבלתה, מבקש התובע כי בית הדין יורה לנתבעים להמציא לתיק בית הדין דו"חות מע"מ, דיווחי מקדמות למס הכנסה וכן דיווחים למוסד לביטוח לאומי בגין התקופה האמורה.
עוד נטען, כי כתב התביעה הומצא למשרדי הנתבעים (כפי שאף אושר על ידם בבקשתם) וכן לנתבע. בנוסף, הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נשלחה גם לב"כ הנתבעים, לאחר שעודכן בשיחת טלפון אודותיה. על כן, לטענת התובע לא קיימת כל סיבה מוצדקת למחדלם של הנתבעים.
לטענת התובע קיים חשש ממשי שהנתבעים יחלו בהליכי חדלות פירעון, שעה שבמקביל להליך זה מתנהלים כנגדם הליכים נוספים בסכומים דומים ואף גבוהים יותר. על כן, קיים חשש ממשי שמטרת הנתבעים היא לגרור את ההליך עד אשר יימצאו בהליכים חדלות פירעון – שאז לא יוכל התובע לממש את פסק הדין כולו או חלקו.
הכרעה
ביטול פסק-הדין נתון לשיקול דעתו של בית הדין.
על פי ההלכה הפסוקה כאשר מוגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, על בית הדין להציג לעצמו שתי שאלות:
ראשית - מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא פעל כנדרש ולא פעל על פי החלטות בית הדין.
שנית - האם יש למבקש הגנה לכאורה, או מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש.
נקבע כי השאלה השנייה היא העיקר, ולשאלה הראשונה נודעת חשיבות משנית. ככלל, שעה שקיימת הגנה לכאורה, או שלבעל הדין סיכוי להצליח בתביעתו, מן הראוי לתת לבעל דין את יומו בבית הדין, וליתן פסק דין לגופו של עניין. במקרה זה גם אם היו מחדלים מצד בעל דין או בא כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות.
בהסכמת הצדדים לא התקיים דיון בבקשה וזו תוכרע על יסוד המסמכים אשר הוגשו על ידם.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין, בכפוף להפקדת חלק ניכר מסכום פסק הדין בקופת בית הדין ותשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
מהמסמכים שהוצגו על ידי התובע בתגובתו עולה כי פעילותם העסקית של הנתבעים לא נפסקה כלל ועיקר. ההיפך הוא הנכון – הנתבעים המשיכו בפרסומים שונים של גיוס כוח אדם נוסף למשרות שונות, בחלקן אף זימנו מתעניינים במשרות האמורות להגיע למשרדי הנתבעים, המצויים בכתובת אליה הומצא כתב התביעה ואין מחלוקת למעשה כי הנתבעים קיבלו את כתב התביעה שנשלח לכתובת זו.
יתרה מכך, גם הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה הומצאה לכתובת זו ובמקביל לב"כ הנתבעים, אשר ככל שהיה ידוע לתובע באותה עת ייצג את הנתבעים בהליכים שונים ואף מייצג אותם בהליך זה כעת.
מעבר לאמור, כתב ההגנה אשר הוגש על ידי הנתבעים במקביל לבקשה מפרט אודות תשלומים שאף לשיטת הנתבעים לא שולמו לתובע ולהם הוא זכאי.
יוער, כי על אף טענות התובע בתשובתו ועל אף שניתנה לנתבעים שהות למתן תגובתם, בחרו שלא לעשות כן והטעמים לכך שמורים עימם.
נוכח האמור לעיל, ולאחר שהנתבעים עצמם מודים כי קיבלו את כתב התביעה ומשנקבע כי לא היתה כל הפסקה בפעילותם העסקית, שוכנעתי כי פסק הדין ניתן כדין.
עם זאת, בשים לב כי בתי הדין מעדיפים בירור ענייני של סכסוכי עבודה, מן הראוי ליתן לנתבעים את יומם בבית הדין אולם כאמור לעיל בכפוף להפקדת חלק ניכר מסכום פסק הדין בקופת בית הדין ותשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד.
על כן, תנאי לביטול פסק הדין, הפקדת 30,000 ₪ בקופת בית הדין, ותשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ לב"כ התובע, כל זאת עד לא יאוחר מיום 1.11.2021. לא יופקד הסכום האמור בקופת בית הדין במועד, ולא ישולמו הוצאת המשפט ושכ"ט עו"ד בתוך המועד האמור, יבוטל עיכוב הביצוע שהוטל על פסק הדין והתיק ייסגר.

ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"ב, (26 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדוארד שקלרסקי
נתבע: מאיר אילון
שופט :
עורכי דין: