ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק חביו נגד תכשיטי בתאל ע.מ. :

בפני כבוד ה שופט עמית צבי שרצקי

תובעים

יצחק חביו

נגד

נתבעים

  1. תכשיטי בתאל ע.מ. 0-1557322-3
  2. חיים אוזן

פסק דין

הנתבע מספר 2 הינו הבעלים של נתבעת מספר 1. במהלך שנת 2020 רכש התובע , כך בכתב התביעה, מהנתבעים (להלן-הנתבע) תכש יטים שונים ושילם תמורתם בצקים וזהב שמכר לנתבע. כן שילם לו במזומן 4000 ₪. מספר ימים מאוחר יותר, השאיר תכשיטים לתיקון. לאחר מספר חודשים התקשר הנתבע והודיעו שהתכשיטים מוכנים. כן הודיעו שעליו לשלם לו את יתרת חובו.
התובע לא זכר שאכן חייב הוא דבר, אולם האמין לנתבע וביום 4.4.21 הפקיד בידיו שיק על סך 6700 ₪ לתשלום חובו. בהגיעו לביתו הודיעה לו אשתו כי מצאה את פנקס שקים הקודם והתברר כי סכום זה שולם לנתבע עוד בתחילת הרכישה.
התובע פנה לנתבע להשיב את דמי השיק הנ"ל וזה סירב בטענה כי אינו חייב לו דבר. לטענת התובע חייב לו הנתבע סך של 11475 ₪.
התובע הציג לבית המשפט קבלה רשומה בכתב יד של הנתבע על תשלום שיק של בנק הפועלים מיום 4.4.21 בסך 6700 ₪. קבלה מודפסת של הנתבע מספר 00028 מיום 15.3.2 על סך 4000 ₪. מצוין בקבלה כי התשלום הנ"ל התקבל בשני שקים. קבלה מודפסת של הנתבע מספר 00006 מיום 05.3.20 על סך של 6500 ₪. בקבלה מצוין כי הסך הנ"ל התקבל בשיק. עותק 9 שקים בסך כולל של 10500 ₪ שמסר התובע לנתבע לפירעון במועדים ממרץ 2020 עד נובמבר 2020. כמו כן צירף שני דפים ובהם חישובים שונים.

בכתב הגנתו דוחה הנתבע את התביעה. לדבריו התובע לא שילם לו חלק ממחיר התכשיטים במזומנים וללא קבלה. הוא דחה את טענותיו של התובע לעניין משקל הצמידים שמסר לו התובע כחלק ממחיר הקניה. את הצמיד של בן התובע שמכר לנתבע כחלק מערך התכשיטים, במחיר 2700 ₪, החזיר לו הנתבע לאחר יום או יומיים לפי בקשתו של זה. הוא דחה את טענתו של התובע לפיה מסר לו שקים נוספים בסך 12700 ₪. כמו כן טען הנתבע כי לא יתכן שמחיר גרם זהב 18 קר ט הינו בסך 270 ₪ לגרם כולל מע"מ, כפי שטוען התובע.
הנתבע המציא לבית המשפט שתי קבלות לפיהן ניתן ללמוד כי הנתבע קנה זהב 18 קרט במחיר של 233 גרם ללא מע"מ ו218 ₪ לגרם ללא מע"מ.

בדיון בבית המשפט הפנה התובע את בית המשפט לקבלות שצירף והוסיף ששילם 2000 ₪ עבור תליון ולא קיבל קבלה. לדבריו שילם לנתבע 31.900 ₪. התובע הוסיף כי בנוסף לאמור מסר לנתבע 10 שקים בסך 12.700 ₪. התובע למד זאת מדף חשבונו בבנק. משקל הזהב שנתן לנתבע הנו 75 גרם שערכם 16,875 ₪. הוא לא קיבל קבלה על סכום זה.
הנתבע העיד כי התובע רכש 6 צמידי זהב 18 קרט. הוא אישר שקיבל מהתובע שקים בסך 12.700 ₪. הנתבע הוסיף שהחזיר לתובע את התליון שערכו 2000 ₪. הוא דחה את טענת התובע שקבל שקים נוספים בסך 12.700 ₪.

דיון
ממקרא כתב התביעה וכתב ההגנה לא ניתן ללמוד מאום על דבר העסקה . הדברים הם כללים, לא ברור אלו תכשיטים מכר התובע לנתבע, מהי כמות הזהב שמכר, מה מחיר גרם זהב, 18 קרט, מה מחיר העסקה כולה, כמה עלה תיקון התכשיטים שמסר לנתבע וכמה שילם התובע לנתבע.

מהעדויות בבית המשפט עולה כי התו בע מכר לנתבע 75 גרם זהב 18 קרט במחיר 16,875 ₪. הנתבע מכר לתובע 6 צמידי זהב. התובע מסר לנתבע תליון שמחירו 2000 ₪. לעניין זה קיימת מחלוקת כמפורט לעיל.
סכום הקבלות והעתקי השקים שהציג התובע לבית המשפט הינו 27.700 ₪. מאחר ואין הסכמה לעניין 2000 ₪ דמי התליון והתובע לא הרים את נטל ההוכחה לעניין זה, אני קובע את התובע שילם לנתבע סך של 27,700 ₪ בגין העסקה.
התובע טוען כי בנוסף לאמור מסר לנתבע 12 שקים בסך כולל של 12700 ₪. הוא לא המציא לבית המשפט כל אסמכתא לנטען. הנתבע דוחה טענתו זו. מעולם לא קיבל שקים נוספים.
אין להתחשב בשני הדפים שהציג התובע לבית המשפט, לא ברור מה מהות המספרים והאם הם מוסכמים על הצדדים.

סוף דבר
כלל ידוע הוא כי המוציא מחברו, עליו הראיה. התובע לא הרים את נטל ההוכחה. אשר על כן אני דוחה את התביעה.
התובע ישלם לנתבע הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוך 30 ימים. לא ישלם את הסך הנ"ל במועדו, יצורף לסך הנ"ל ריבית והצמדה כדין.
זכותו של התובע להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.

י"ט תשרי תשפ"ב, 25 ספטמבר 2021, מוצאי יום שבת,בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק חביו
נתבע: תכשיטי בתאל ע.מ.
שופט :
עורכי דין: