ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאול לוי נגד בז הזהב תקשורת בע"מ :

24 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
שאול לוי
ע"י ב"כ: עו"ד מ יטל טויטו

-
הנתבעת:
בז הזהב תקשורת בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ראם סיקרון

החלטה

  1. מונחת לפניי בקשת התובע להורות לנתבעת להעמיד לעיונו את המסמכים המצויינים בתצהיר גילוי המסמכים מטעמה, וכן בקשה למתן צו לחברת פלאפון שתמציא את פירוט השיחות של מנוי הטלפון הנייד שהיה ברשות התובע בתקופת העסקתו בנתבעת. אדון בבקשות כסדרן.
  2. הבקשה להמצאת מסמכים: התובע מבקש כי הנתבעת תעמיד לעיונו את המסמכים המפורטים בתצהיר גילוי המסמכים מטעמה , וטוען כי פניותיו הישירות לבא כוח הנתבעת זכו להתעלמות. על כך משיבה הנתבעת, בתמצית , כי העבירה לבאת כוח התובע בדואר אלקטרוני את המסמכים שהיו סרוקים, והזמינה אותה לקבוע מועד לעיין ביתר המסמכים שאינם סרוקים או לבקש צילום חומר בהיקף סביר . התובע השיב לתגובת הנתבעת בדרך של פירוט גרסתו להשתלשלות העניינים שהובילה להגשת בקשתו, אולם לא פירט מהם המסמכים החסרים שאליהם מתייחסת בקשתו אלא שב וביקש להעמיד לעיונו את המסמכים הנזכרים בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת .
  3. עמדתי היא כי דין הבקשה להידחות. ראש וראשית משום שמדובר בעניין שצריך היה למצוא פתרונו בין באי כוח הצדדים ישירות, ללא צורך בהתערבות בית הדין, על פי חובתם שבדין לסייע לבית הדין במימוש התכלית הדיונית של ההליך (ראו: עקרונות יסוד בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018) . כך צודקת הנתבעת בטענתה כי מדובר בבקשה מקדמית שהמועד להגשתה חלף ולא הוצגו טעמים מיוחדים לאיחור בהגשתה. לא כל שכן בשים לב לתזכורת בעניין השלמת הליכי העיון קודם לישיבה המקדמית, שבהחלטתי מיום 1.5.2021. ובכל אופן מתכתובת דוא"ל שצירפה הנתבעת לתגובתה וצירף גם התובע לתשובתו עולה כי הנתבעת שלחה לו מסמכים שונים (בקבצים העונים לשמות הבאים: דוחות היעדרות; מסמכי חל"ת ראשון; אישורי מחלה; אישור למגדל; תלוש נובמבר + תשלום +מייל; טופס 161; טפסים ממגדל; חוזה עבודה 2016; נספחים לחוזה עבודה 2007, חוזה עבודה 20 07; שאול לוי), וכי הזמינה את באת כוחו לתאם מועד לעיון ביתר המסמכים שאינם סרוקים . בנסיבות אלה דומה שהנתבעת מאפשרת לקיים את העיון במסמכי ה במידה נאותה ואיני מוצאת שיש להורוסרוק את המסמכים שאינם סרוקים. מעבר לכך אוסיף כי התובע לא טרח לפרט בבקשתו את המסמכים שעוד חסרים לו, וגם מטעם זה דין הבקשה להידחות.

כללם של דברים, באי כוח הצדדים ישלימו את הליכי העיון כמקובל.
4. הבקשה למתן צו לחברת פלאפון: התובע מבקש שינתן צו לקבלת פירוט שיחות הטלפון הנייד שהעומד לרשותו בתקופת עבודתו (0508811770), המתייחס לתקופה שמחודש 9/2020 ועד לחודש 6/2021. התובע הגיש בקשה זו על רקע טענת הנתבעת בישיבה המקדמית כי כרטיס ה"סים" של התובע נחסם על מנת שהנתבעת תוכל לדבר עם לקוחות שפונים אליה לקבל שירות במספר זה. ואילו התובע סבור שחסימת כרטיס ה"סים" נעשה כצעד של ענישה על כך שהתובע היה חולה, וזאת הוא מבקש להוכיח באמצעות פירוט השיחות.
הנתבעת מצידה טוענת כי טענה כבר בכתב ההגנה שחסימת כרטיס ה"סים" נעשתה לצרכי עבודה (בסעיף 15.6 לכתב ההגנה) כך שאין מדובר בטענה מפתיעה כפי שטוען התובע. הנתבעת מתנגדת למתן הצו מהטעם שהוא חושף את דרך ההתקשרות של הנתבעת עם לקוחותיה, שחלקם מצויים תחת סיווג ביטחוני בעוד שאפשר להפיק את המידע באמצעים פוגעניים פחות. לשם ייעול ההליך הנתבעת צירפה לתגובתה פירוט של חשבונות ששילמה לחברת פלאפון בגין שני המינויים שברשותה לתקופה שמיום 15.8.2020 ועד ליום 14.3.2021 מהם ניתן ללמוד ש הנתבעת עדיין משלמת עבור קו הטלפון שהיה ברשות התובע . אלא שהתובע אינו מסתפק בחשבונות שהגישה הנתבעת. לטענתו, החשבונות מעלים כי הנתבעת מחזיקה בשני מינויים, האחד שהיה ברשות התובע, והשני של המנהל (ומספרו 0505776970), אולם אין חיוב בעד מספר המינוי של המנהל. לטענת התובע לא נראה סביר שהקו של המנהל נותק, ומכאן יש להסיק שהקו של התובע נותק ובכך מתחדד הצורך לדרוש את פירוט השיחות. מה גם שהחשבונות מתייחסים לתקופה שמסתיימת בחודש 3/2021, ולשיטתו יש צורך בהצגת נתונים לפחות עד לחודש 4/2021. הדברים מקבלים לשיטתו משנה תוקף בשים לב לכך שנסיונות התובע להתקשר למנוי ששימש אותו בתקופת עבודתו ביום 28.6.2021 העלה כי המנוי מנותק.
5. אשר לעמדתי. צודקת הנתבעת שכבר בכתב ההגנה היא טענה שחסמה את כרטיס ה"סים" של התובע כדי שהשיחות המתקבלות בענייני עבודה יועברו לעובד אחר. על כן היה על התובע להגיש את הבקשה על פי לוח הזמנים שנקבע להגשת בקשות מקדמיות. עם זאת יש לאזן בין השיקול של ניהול ההליך ביעילות, המחייב שמירה על לוחות זמנים שנקבעו על ידי בית הדין לבין שיקולים אחרים – מתן אפשרות לבעל דין להוכיח את תביעתו, בי ן היתר, באמצעות מסמכים (ראו והשוו: בר"ע (ארצי) 38542-07-14 נעים – סוגת תעשיות בע"מ (7.10.2014)). על כן החלטתי לדון בבקשה לגופה.
6. טענתה האמורה של הנתבעת בכתב ההגנה מלמדת על הרלוונטיות של השאלה אם נעשה שימוש במנוי של התובע (כפי שטוענת הנתבעת) או שהוא נותק כפי שטוען התובע. לצד זאת מקובלת עליי טענת התובע כי המידע העולה מחשבוניות חברת פלאפון שצירפה הנתבעת אינו מלמד בהכרח על כך שהמנוי עודנו פעיל, להבדיל מהעובדה שעדיין משלמים בגינו את התשלומים החודשיים. לפיכך מסקנתי היא שבקשת התובע לקבל לידיו דווקא את פירוט השיחות שקשורות למנוי שהיה ברשותו עונה על מבחן הרלוונטיות שמשמש כתנאי ראשון לקבלת הבקשה.
7. הנתבעת מבקשת למנוע מהתובע לעיין בפירוט השיחות כדי להגן על לקוחותיה, והתובע נכון להשלים עם אינטרס זה ומדגיש שאינו מבקש לדעת את מספרי הטלפון שמהם בוצעו השיחות, אלא רק לדעת שאכן בוצעו שיחות. בנסיבות אלה עמדתי היא כי יש להורות על המצאת פירוט השיחות הנכנסות למנוי שמספרו 0508811770 תוך השחרת מספרי הטלפון שמהם חויגו השיחות. כך שפלט השיחות הנכנסות יצביע על מועדי השיחות הנכנסות ומשכן בלבד.
8. כאן המקום ליתן את הדעת בנוגע לתקופה שביחס אליה מבוקש הגילוי. התובע לא הבהיר מדוע דרוש לו מידע עד חודש 4/2021 לפחות. עמדתי היא כי לשם בירור המחלוקת בעניין זה די בהצגת פירוט השיחות בחודשים הסמוכים למועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים. אולם משהנתבעת הציגה בעצמה חשבוניות עד לחודש 3/2021 יוצג פירוט השיחות לחודשים 9/2020 עד סוף 3/2021.
9. לבסוף, ידיעת דיינים היא שמנוי ברשת סלולרית יכול להדפיס בכוחות עצמו ו"בהקשת מקש" את פירוט השיחות שלו. לשם חיסכון בעלויות מוצע כי בטרם יינתן צו בהתאם לאמור לעיל הנתבעת תודיע אם באפשרותה להציג את פירוט השיחות הנכנסות למנוי 0508811770 לתקופה שמחודש 9/2020 עד לחודש 3/2021 בעצמה. ככל שהתשובה תהא שלילית יינתן צו לחברת פלאפון שבהוצאות הנפקתו ישא (בשלב זה) התובע. כמו כן יינתנו הוראות משלימות לעניין השחרת הנתונים מתוכו.
הנתבעת תודיע אפוא עמדתה בתוך 10 י מים.
הוצאות יישקלו בתום ההליך העיקרי.

10: לעיון: 17.10.2021.
ניתנה היום, י"ח תשרי תשפ"ב, (24 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שאול לוי
נתבע: בז הזהב תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: