ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריאל טמיר נגד דוד וטין שיווק דיגיטאלי :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

אריאל טמיר

נגד

הנתבעים

  1. דוד וטין שיווק דיגיטאלי
  2. דוד וטין

פסק דין

בפני תביעה כספית בסך 5,700 ₪ בגין ביטול עסקה ( השתתפות בקורס) והשבה.
הרקע ותמצית טענות הצדדים
התובע עתר לביטול עסקה והשבת הסכום ששילם עבור השתתפות בקורס שיווק דיגיטאלי שרכש מהנתבעת.

אין מחלוקת, כי התובע נרשם לקורס שיווק דיגיטאלי אצל הנתבעת, עבורו שילם 5,700 ₪ והגיע לכמחצית מהשיעורים.

לטענת התובע הוא ש וכנע להירשם לקורס לאחר שבשיחה עם הנתבע 2 הוא ציין בפני ו, כי הוא "לא מתחבר למחשבים" (פרוטוקול מתאריך 04.03.21) אולם הובטח ו לו ליווי ותמיכה. דע עקא, הקורס הי ה מורכב עבורו ולכן הוא עתר לקבלת סיוע וליווי מאת הנתבעים אולם לא קיבל מענה. בנסיבות אלה, התובע לא סיים את הקורס.

הנתבע 2 הבהיר בדיון, כי התובע רכש קורס שיווק בדיגיטאל, שמטרתו ללמד כיצד להעלות קמפיין בפייסבוק לצורך גיוס לקוחות חדשים . הקורס מיועד לכל הגילאים ולכל הרמות. נטען, כי במסגרת הקורס מקבלים המשתתפים ליווי אישי ופגישות נקבעות לכל אורך הקורס באופן מסודר. עם זאת, לא היה בידי הנתבע 2 להצביע על תרשומת לגבי הליווי האישי שניתן לתובע.

דיון והכרעה
אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל הש כנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה לפיה "המוציא מחברו עליו הראיה".

על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, שמעתי את העדויות וטיעוני הצדדים בפניי, הגעתי למסקנה, כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן – "החוק"), שכותרתו – "עסקה ברוכלות", קובע כך –

"(א) בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם -
...
(2) בשירות, תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות, לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת –בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה מתמשכת, אם טרם הוחל במתן השירות.
(ב) משבוטל ההסכם לפי סעיף קטן (א) או סעיף 14 ג' 1 (ב) –
(1) ישיב העוסק לצרכן את התמורה ששילם; לעניין ביטול לפי סעיף קטן (א)(1) ... ולעניין ביטול עסקה מתמשכת לפי סעיף קטן (א9(2) , אם הוחל במתן השירות – ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, וכן ישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות, אם קיבל טובין כאמור" (הדגשות אינן במקור- אס"ח).

סעיף 2(3) והתוספת הראשונה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010 קובעים, כי ביטול עסקה שעניינה חוגים וקורסים מחייבת מתן הודעת ביטול על ידי התובע "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות קודם למועד תחילת השירות".

לא הובאו בפניי ראיות המעידות, כי התובע הוחתם על מסמך המעיד , כי תנאי ביטול הקורס היו ידועים לו.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע נטל חלק בכמחצית מהשיעורים בקורס. כך שהודעת התובע על הפסקת השתתפותו בקורס לא הייתה 14 ימים לפני שהחל, אלא במהלכו.

די בהוראות סעיף 14 לחוק כדי להקים לתובע אפשרות לביטול העסקה, תוך השבה יחסית של הסכום ששולם, "אם הוחל במתן השירות – ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, וכן ישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות, אם קיבל טובין כאמור".

אין מחלוקת, כי עלות השתתפות בקורס הינה בסך של 5,700 ₪. כמפורט לעיל, התובע השתתף בכמחצית מהקורס. על דרך אומדנא זו ניתן לקבוע, כי הנתבע 2 להשיב לתובע מחצית מהסכום ששולם.

הנתבע 2 מסר, כי הנתבעת 1 אינה חברה בע"מ אלא עוסק מורשה, כך שיש להורות על מחיקת התביעה כנגדה. בנסיבות אלה, אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבעת 1.

סוף דבר
נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבע 2 ל השיב לתובע סך של 2,850 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 400 ₪, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישא התשלום הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ז תשרי תשפ"ב, 23 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אריאל טמיר
נתבע: דוד וטין שיווק דיגיטאלי
שופט :
עורכי דין: