ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין KETEVAN MUKNIASHVILI דרכון... נגד קרן ד"ר שמחה צימרמן ומשפחתו... :

לפני:

כבוד השופטת תמר עציון פלץ

התובעת:
KETEVAN MUKNIASHVILI דרכון גאורגי 11BA08541
ע"י ב"כ עו"ד אולג סלבוטסקי
-
הנתבעת:
קרן ד"ר שמחה צימרמן ומשפחתו למטרות חסד וצדקה ע.ר. 580021517

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת (להלן: הבקשה).
התביעה הוגשה ביום 17.12.2020 ונמסרה כדין לידי הנתבעת ביום 31.5.2021 (אישור מסירה חתום ע"י ויקי הוגש לתיק בית הדין ביום 6.6.2021).
אף על פי כן, עד למועד זה לא הגישה הנתבעת כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בנסיבות אלה, ומכוח תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, על יסוד כתב התביעה בלבד.
הנתבעת תשלם לתובעת, תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לידיה, את הסכומים הבאים:
הפרשות לפנסיה ופיצויים בסך של 2,669 ₪;
פדיון חופשה בסך של 2,330 ₪;
דמי חגים בסך של 1,165 ₪;
החזר ניכויי שכר שלא כדין בסך של 4,000 ₪.
הסכומים האמורים לעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה ( 17.12.2020) ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות התובע ושכר טרחת בא כוחה בסך כולל של 2,000 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.
הדיון הקבוע ליום 6.10.2021 יבוטל.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשפ"ב (22 ספטמבר 2021 ), בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: KETEVAN MUKNIASHVILI דרכון גאורגי 11BA
נתבע: קרן ד"ר שמחה צימרמן ומשפחתו למטרות חסד וצדקה ע.ר.
שופט :
עורכי דין: