ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עסאם זידאן נגד מועצה מקומית כפר מנדא :

לפני:

כבוד השופטת איריס רש
נציג ציבור (עובדים) מר דוד שמחוני
נציג ציבור (מעסיקים) מר דוד כהן

התובע
עסאם זידאן
ע"י ב"כ: עו"ד מחמיד חוסיין

-

הנתבעים

  1. מועצה מקומית כפר מנדא
  2. מואנס עבד אלחלים

ע"י ב"כ עו"ד תמים עבד אלחלים ואח'

3. טארק יאסין מוראד
4. אחמד קדח
5. אנס עוואד חוגיראת
6. טארק עיסאוי
7. עבד חוש

8. חוסיין עזאם

פסק דין

מונחת לפנינו תביעה למתן פסק דין הצהרתי שיורה למועצה המקומית כפר מנדא לבטל את החלטתה מיום 28.5.2019 להפחית את היקף המשרה של התובע לחצי משרה ולהעבירו לבית ספר תיכון אפאק וכן לשלם לו הפרשי השכר ותנאים הסוציאליים בהתאם להיקף של משרה מלאה וזאת בגין כל התקופה בה הועמדה משרתו על היקף של חצי משרה החל משנת הלימודים תש"פ ואילך. במסגרת התביעה הנוספת שהוגשה על ידי התובע בחודש אוקטובר 2020 (סע"ש 42479-10-20) ואוחדה עם ההליך הקודם מחודש אוקטובר 2019 כאמור בכותרת פסק הדין, עתר התובע גם לפיצוי בסך 120,000 ₪ מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988 (להלן – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה) ולפיצוי בסך 50,000 ₪ בגין עגמת נפש.

ואלו העובדות הרלוונטיות:

הנתבעת היא מועצה מקומית (להלן – המועצה או הנתבעת) אשר בבעלותה שני בתי ספר תיכוניים ביישוב - תיכון אפאק ותיכון ע"ש מדיין. המועצה היא המעסיקה של עובדי ההוראה בשני בתי הספר התיכוניים.

3. בשנת 2007 המועצה נכנסה לתכנית הבראה שאושרה על ידי משרד הפנים ונמשכה לאורך השנים 2007 – 2011 וזאת בשל מצבה הגרעוני. במסגרת ת כנית ההבראה מונה למועצה חשב מלווה. המועצה מלווה על ידי חשב מלווה משנת 2007 ואילך.

4. המועצה עמדה בתכנית ההבראה ובשנים 2013-2015 זכתה בפרס "ניהול תקין" של משרד הפנים ואף בשנת 2016 נכנסה לתכנית 16 הרשויות הערביות המצטיינות. מכח תכנית זו קיבלה המועצה תקציבים יעודיים במגוון תחומים, נוסף על תקציבה הרגיל.

5. החל משנת 2016, המועצה קלטה לשורותיה מספר עובדים רב ובחריגה ניכרת ממצבת העובדים הרגילה, בעיקר בתחום החינוך. חלק מהעובדים נקלטו ללא סיבה וללא תקצוב של המשרות.

6. בשנת 2017 חלה פעם נוספת הדרדרות במצבה הכלכלי של המועצה עד כדי גרעון. ההידרדרות נבעה בעיקר מהגידול הניכר בהוצאות השכר כתוצאה מהגידול הניכר במצבת העובדים.

7. לאור המצב הגרעוני של המועצה, במהלך החודשים אפריל ומאי 2018 משרד הפנים הנחה את המועצה לפעול לצמצום והתייעלות בשכר בהתאם לתקנים מתוקצבים בלבד. כך גם, ביום 3.12.2018, לאחר הבחירות והחילופים הפרסונליים בראשות המועצה, נשלח למועצה מכתב נוסף של מר בועז יוסף, ממונה מחוז צפון במשרד הפנים המורה למועצה לפעול לאלתר לביטול חריגות השכר וסיום עבודתם של עובדים שנקלטו ללא אישור נחיצות משרה, ללא תקן וללא תקצוב של המשרה.

התובע, תושב כפר מנדא, מורה לחינוך גופני במקצועו, הועסק על ידי המועצה כעובד הוראה במשרה מלאה (24 ש"ש) בבית ספר מדיין החל מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.8.2019. החל מיום 1.9.2019 מועסק התובע כמורה לחינוך גופני בבי"ס תיכון אפאק בהיקף של חצי משרה (12 ש"ש). אין מחלוקת שהתובע הוא עובד הוראה במעמד של עובד קבוע במועצה.

בנוסף, בשנת הלימודים תשפ"א (2021-2020) התובע עבד מטעם משרד החינוך בבית ספר בשפרעם במשרה זמנית בהיקף של שליש משרה (8 ש"ש). בתום שנת הלימודים בשפרעם נמסר לתובע מכתב פיטורים .

10. הנתבע 2 הוא ראש המועצה מאז חודש נובמבר 2018, אשר לטענת התובע עומד מאחורי הפגיעה הקשה במשרתו ובפרנסתו משיקולים פוליטיים.

11. הנתבעים 3 – 7 הם עובדי הוראה המלמדים חינוך גופני ומלמדים בבתי ספר מדיין ואפאק.
הנתבע 3 (להלן – מר מוראד) הוא מורה לחינוך גופני המועסק בבי"ס אפאק מאז שנת 1985 בהיקף של משרה מלאה ומזה שנים רבות לרבות בתקופה הרלוונטית לתביעה הוא מועסק בבית הספר אפאק בהיקף של חצי משרה בלבד ושוהה בחל"ת בחצי משרה (למעלה משש שנים) וזאת לנוכח עבודתו במשרד החינוך. מר מוראד הוא אחיו של מר ג'מאל יאסין מנהל כח האדם במועצה המשמש גם כחבר בוועדה לפיטורי עובדים .
הנתבע 4 (להלן – מר קדח) מועסק בבי"ס אפאק מאז שנת 2011 בהיקף של משרה מלאה.
הנתבע 5 (להלן – מר חוג'יראת) מועסק כעובד הוראה במועצה מאז שנת 2014 . עד לשנת הלימודים תש"פ, מר חוג'יראת הועסק בבית הספר אפאק בחצי משרה (12 ש"ש). בשנת הלימודים תש"פ, מר חוג'יראת הועבר לבית ספר מדיין ומאז הוא מלמד שם בהיקף משרה של 14 ש"ש הכולל 2 ש"ש בגין חינוך כיתה .
הנתבע 6 (להלן – מר עיסאוי) מועסק בבי"ס מדיין מאז שנת 2012 בהיקף משרה מלאה (24 ש"ש).
הנתבע 7 (להלן – מר חוש) מועסק בביה"ס ע"ש מדיין מאז שנת 2015. עד לשנת הלימודים תש"פ, מר חוש הועסק בהיקף של חצי משרה (12 ש"ש). החל משנת הלימודים תש"פ, מר חוש הועסק בהיקף של 20 ש"ש.

הנתבעים 3-7 לא התגוננו ולא נטלו חלק בהליך על אף שהם צורפו להליך כצד שעשוי להיפגע מתוצאות ההליך.

12. הנתבע 8 (להלן – מר עזאם) קיבל כתב מינוי כמורה זמני לחינוך גופני בבית ספר מדיין בשנת הלימודים תשפ"א בהיקף של 8 שעות. בעקבות מידע בדבר קליטתו של מר עזא ם נפתח הליך זמני ביום 21.10.2020 (בתיק סע"ש 42479-10-20). בסופו של יום, מר עזאם לא נקלט כמורה בבית הספר, בין היתר, לנוכח בהעדר תעודת הוראה .

13. ביום 30.5.2018 התובע קיבל הודעה ולפיה בכוונת המועצה לצמצם את היקף משרתו. בו ביום התובע שלח מכתב לראש המועצה בתקופה הרלוונטית, מר טאהא טאהא, במסגרתו הביע את התנגדותו להפחתת המשרה . ביום 5.6.2018 קיבל התובע הודעה כי ערעורו התקבל ומכתב המועצה מיום 30.5.2018 בקשר לצמצום היקף משרה מבוטל. בשנת הלימודים תשע"ט (2018 – 2019) התובע עבד בבית ספר מדיין בהיקף של משרה מלאה (24 ש"ש).

14. ביום 26.3.2019 זומן התובע לשימוע בענין המשך העסקתו בבי"ס מדיין בשנה"ל תש"פ (2019 – 2020). ישיבת השימוע נקבעה ליום 31.3.2019. בהזמנה צוין כי במסגרת השימוע תבחן שאלת המשך ההעסקה, הפחתת שעות העבודה ו/או ניוד לבית ספר אחר .
ישיבת השימוע נדחתה על ידי המועצה, ללא פירוט ו/או הסבר ו/או הודעה.

15. ביום 25.4.2019 התובע זומן פעם נוספת לשימוע ביום 2.5.2019 בקשר להמשך העסקתו בבי"ס מדיין בשנת הלימודים תש"פ. בנימוקי השימוע צוין כי בשנים האחרונות הייתה חריגה בתקנים של בתי הספר התיכוניים, דבר שיצר גרעון בתקציב החינוך ומחייב צמצום כח אדם בשנת הלימודים הקרובה. בחינת צרכי בית הספר מראה כי יש חריגה במספר שעות הלימוד לחינוך גופני ולפיכך יש צורך בצמצום שעות ההוראה בחינוך גופני בהתאם לשיטת LIFO (נכנס אחרון יוצא ראשון).

16. התובע לא התייצב לישיבת השימוע מיום 2.5.2019 עקב מחלה. עם זאת, במועד זה התקיימה ישיבה במהלכה נשמעה עמדתה של הגב' יעל ליפר-ביטון, מזכירת ארגון המורים במחוז צפון (להלן – גב' ביטון) . מפרוטוקול הישיבה שצורף לכתב ההגנה עולה כי בשיחה התקיים דיון אך ורק בנוגע לחזרתו של מר מוראד מחל"ת למשרה מלאה והשלכות חזרתו של מר מוראד לבית הספר על היקף המשרה של התובע. כפי שעולה מהפרוטוקול, בפני הגב' ביטון לא הוצגו נתונים מלאים בדבר תקופת שהייתו הממושכת של מר מוראד בחל"ת. מכל מקום, לפי עמדת ארגון המורים, כפי שנשמעה מפיה של הגב' ביטון, ככל שמר מוראד יחזור מהחל"ת, קיימת הסכמה לצמצום משרתו של התובע.. מאידך, ככל שמר מוראד לא יחזור מהחל"ת בשנת הלימודים תש"פ, לא ניתנה הסכמת הארגון לפגיעה במשרתו של התובע ו/או להעברתו לבית ספר אחר.

17. לנוכח מחלת התובע, ישיבת השימוע נדחתה ליום 25.5.2019 . בסמוך למועד השימוע, התובע פנה למועצה בכתב וביקש לדחות את הישיבה פעם נוספת מאחר שמועד הישיבה חל בשבת ועל כן הגב' ביטון לא יכלה להתייצב לישיבה. בתגובה השיב ב"כ המועצה כי שוחח עם הגב' ביטון ישירות על מנת לתאם עמה מועד חדש לישיבת שימוע והיא מסרה לו כי נוכח עומס השימועים הקבוע ביומנה עד ליום 31.5.2019 היא לא תוכל להשתתף בישיבת שימוע של התובע. עוד צוין כי הגב' ביטון הודיעה לב"כ המועצה שהתובע היה מודע ללוח הזמנים שלה ולעובדה שעקב דחיית מועד השימוע היא לא תוכל להשתתף בישיבת שימוע. נוסיף כי אמנם, מכתב ב"כ הנתבעת הוגש באופן חלקי ואולם מהחלק שצורף עולה כי לנוכח דבריה של הגב' ביטון, התובע ביקש לדחות את השימוע מסיבות בלתי מוצדקות ועל כן יש לראות בו כמי שוויתר על זכות השימוע.

18. ביום 28.5.2019 נמסרה לתובע הודעה על הפחתת אחוז משרתו בשנה"ל תש"פ 2019/2020, כך שתעמוד על 12 ש"ש (חצי משרה) וכן על העברתו לבית ספר תיכון אפאק.

19. למרות ההודעה שנמסרה לתובע ביום 28.5.2019 בדבר הפחתת המשרה והעברתו לבית ספר אחר, ביום 29.5.2019 נערכה לתובע ישיבת שימוע בפני חברי ועדת הפיטורים: מר עדנאן חלומי, גזבר המועצה; מר תמים עבד אלחלים, היועץ המשפטי של המועצה, מר ג'מאל מוראד יאסין, מנהל כוח אדם במועצה; ומר חסאן זידאן, מנהל החינוך העל יסודי במועצה. במהלך השימוע, ציין מר חסאן זידאן כי לפי צרכי המערכת קיימות 12 ש"ש עודפות בהוראת חינוך גופני בשני התיכונים וככל שמר מוראד יחזור מהחל"ת, עודף השעות יגדל ויעמוד על היקף של 24 ש"ש (משרה מלאה). עוד צוין כי ככל שמר מוראד יחזור מהחל"ת, יהיה צורך בהעברתו של מר חוג'יראת לבית ספר מדיין. התובע מצידו ביקש לברר האם מר מוראד אכן מתכוון לחזור מהחל"ת לנוכח תקופת החל" ת הממושכת, וכן על מה מתבססת טענתו של מר חסאן זידאן, מנהל החינוך העל יסודי בדבר חריגה של חצי משרה, ללא קשר לחזרתו של מר מוראד וזאת בהתחשב במספר הכיתות בבית הספר מדיין, מספר תקן השעות השבועיות של חינוך גופני והתפקידים הנוספים שממלאים חלק מהמורים לחינוך גופני כגון מחנך כיתה, רכז מקצוע, רכז משמעת וכיוצא בזה. התובע טען כי לנוכח מספר הכיתות הצפוי (24 כיתות), תקן השעות השבועיות של חנ"ג לכל כיתה (2 ש"ש) והתפקידים הנוספים שממלאים המורים לחינוך גופני שאינן כלולים בשעות התקן להוראת החינוך הגופני, אין חריגה של חצי תקן, כפי שנטען על ידי מר חסאן זידאן .

20. לאחר השימוע לא התקבלה החלטה אחרת מזו שנמסרה לתובע ביום 28.5.2019, כך שבשנת הלימודים תש"פ התובע עבר לבי"ס אפאק ועבד בחצי משרה (12 ש"ש).

21. ביום 31.10.2019 הוגשה תביעה לסעד הצהרתי להורות על ביטול החלטת המועצה מיום 28.5.2019 בדבר העברת התובע לבית ספר אפאק וצמצום משרתו להיקף של חצי משרה. עוד התבקש להורות למועצה לשלם לו הפרשי שכר וזכויות סוציאליות בגין מחצית המשרה שהופחתה.

22. גם בשנת הלימודים תשפ"א, התובע המשיך ללמד בבי"ס אפאק בהיקף של חצי משרה. כאמור לעיל, ביום 21.10.2021 הגיש התובע בקשה לסעדים זמניים שעניינה להורות למועצה לתת לו את השעות שניתנו למר עזאם בבי"ס מדיין בשנת הלימודים תשפ"א. הבקשה לסעדים זמניים נדונה בפני מותב בראשות כבוד השופטת סאוסן אלקאסם. בהחלטה מיום 3.11.2020 דחתה כבוד השופטת אלקאסם את הבקשה לאחר שהתובע לא הצליח להוכיח ברמה הלכאורית כי הוקצו שעות חינוך גופני נוספות באותה שנה וכן כי מר עזאם נקלט כמורה לחינוך גופני בבית ספר מדיין.

23. לאחר ההחלטה בהליך הזמני, התובע הגיש בקשה לאחד את הדיון בשתי התביעות שבכותרת. בהחלטת כבוד הנשיא קוגן מיום 8.12.2020 הועברה התביעה העיקרית לדיון בפני מותב בראשותי וביום 9.12.2020 ניתנה החלטה המורה על איחוד הדיון בהליכים שבכותרת וזאת לנוכח קיומן של שאלות עובדתיות ומשפטיות משותפות בשני ההליכים הנוגעות לזכאות התובע לעבודה בהיקף משרה מלאה ולהחלטות שהתקבלו בעניינו בנוגע להעברתו לבית ספר אפאק ולהפחתת משרתו.

הראיות

24. מטעם התובע הוגש תצהיר עדות ראשית שלו בעצמו. התובע ביקש לזמן לעדות מטעמו את מנהל מחלקת החינוך במועצה, מר גמאל טאהא ואולם בהעדר התייצבות של מר טאהא לדיון, התובע ויתר על עדותו.
מטעם המועצה הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו של מר סולימאן עבד אלחלים, מנהל בי"ס תיכון מדיין. התובע ומר סולימאן נחקרו בפנינו בחקירות נגדיות.
יצוין, כי תצהירו של מר עבד אלחלים הוגש באמצעות נט המשפט ביום 1.7.2021 (יום חמישי) ערב הדיון יחד עם בקשה להארכת מועד להגשת תצהירי הנתבעת ובקשה לזמן לעדות את מר יוסי פרץ החשב המלווה של המועצה וזאת, לאחר דחיות רבות ותוך התעלמות מההחלטה מיום 31.3.2021 ולפיה תצהירי המועצה יוגשו לא יאוחר מיום 11.4.21, שאחרת המועצה לא תורשה להביא ראיות מטעמה. הבקשה לזימונו של מר פרץ באמצעות בית הדין נדחתה אלתר וזאת לאור מועד הדיון הקבוע ליום 4.7.2021. באשר לתצהירו של מר עבד אלחלים, משעה שהבקשה להארכת מועד הוגשה ללא עמדת ב"כ התובע ולנוכח לוחות הזמנים נקבע כי הבקשה תידון בפתח דיון ההוכחות. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים וחרף המחדל של המועצה להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה במועד, סברנו כי האינטרס של בירור האמת גובר על האינטרס של קיום סדר הדין וזאת לנוכח הרלוונטיות של עדות מנהל בית הספר מדיין לברור המחלוקת שבין הצדדים והאפשרות לר פא את המחדל בפסיקת הוצאות.

תמצית טענות הצדדים
עיקרי טענות התובע

25. ההחלטה לנייד את התובע לבי"ס אפאק תוך צמצום משרתו במחצית היא בטלה ומבוטלת, בלתי חוקית, ניתנה בחוסר סמכות ותוך תהליך שכולו תרמית והטעייה.

26. ההחלטה על הפחתת המשרה של התובע וניודו לבית ספר אפאק נובעת ממניעים פוליטיים של ראש המועצה העומד מאחורי הפגיעה בתובע וזאת לנוכח המעורבות של אחיו בקידום בחירתו ופעילותו של המועמד המתחרה בו.

27. בניגוד לנטען על ידי המועצה, מר מוראד לא חזר לאייש חצי משרה בבית ספר אפאק בשנת תש"פ ו/או תשפ"א. בכל מקרה, אין לנתבעת סמכות לאשר למר מוראד חל"ת למשך תקופה העולה על שש שנים.

28. הרכב ועדת השימוע היה פגום לנוכח ניגוד העניינים של מנהל כח אדם שהינו אחיו של מר מוראד. עוד נטען כי בוועדה נטל חלק מנהל החינוך העל יסודי שאינו חבר בוועדה ומסר לה מידע מטעה בדבר חריגה בתקנים.

29. אין מקום לצמצום רוחבי בשני בתי הספר. צריך לבדוק כל בית ספר בנפרד. בבית ספר מדיין נגרעה רק כיתה אחת.

עיקרי טענות הנתבעת

30. ההחלטה בדבר ניודו של התובע לבי"ס אפאק וצמצום שעות עבודתו נעשתה כדין משיקולים ענייניים ומקצועיים ותוך קיום הליך שימוע ראוי והוגן טרם קבלת ההחלטה. הודגש כי מלכתחילה המועצה שקלה את פיטורי התובע ואולם לאחר שנשמעה עמדתו בשימוע הוחלט להסתפק בצמצום היקף המשרה ולהעבירו לבית ספר אפאק משיקולי תקינה ועל מנת שניתן יהיה להמשיך ולהעסיקו במועצה.

31. הצמצום במשרת התובע והצורך בניודו נבע מהגרעון בתקציב השוטף של המועצה שמקורו בחריגה ממצבת כח האדם בגין קליטת עובדים במהלך השנים 2016 -2018. המדינה הורתה למועצה לפטר עובדים לאלתר ולצמצם במשרות לצורך איזון התקציב השוטף של המועצה.

32. כל המורים שהוזכרו על ידי התובע ובכלל זה הנתבעים 3-7 הם מורים בעלי וותק גבוה יותר מזה של המבקש ולפיכך, לתובע אין זכות קדימה על פניהם לצורך השלמת משרה.

33. התובע לא הוכיח שיקולים פסולים ו/או כי ההחלטה בעניינו התקבלה ממניעים פוליטיים. המועצה החליטה על צמצום משרתו עוד בחודש מאי 2018 לפני הבחירות וזאת בהתאם למכתבו של מר בועז יוסף, הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים שדרש מהמועצה לצמצם את עלויות השכר שלה.

דיון והכרעה

האם ההחלטה על ניוד התובע לבית ספר אפאק והפחתת היקף משרתו מהיקף של משרה מלאה להיקף של חצי משרה התקבלה כדין?

34. נקדים אחרית לראשית ונאמר כי ממכלול הראיות שהובאו בפנינו שוכנענו כי ההחלטה על צמצום משרתו והעברתו של התובע התקבלה שלא כדין וזאת מהנימוקים המפורטים להלן.

35. ראשית, לא הוכח כי בשנת הלימודים תש"פ חלה ירידה בשעות ההוראה בתחום החינוך הגופני. אמנם, המועצה מצויה מזה שנים רבות בהליך הבראה שידע עליות ומורדות ובשנת 2017 חלה פעם נוספת הדרדרות במצבה הכלכלי של המועצה עקב גידול במצבת כח האדם בעיקר בתחום החינוך. הגרעון הכספי של המעצה וההחמרה במצב הכלכלי של המועצה שהגיע ה בשנת 2018 לכדי קושי בתשלומי שכר ולפיגורים בתשלומים לקרנות הפנסיה וההש תלמות כמו גם למוסדות המדינה כגון רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, גרמה להידוק הפיקוח מצד משרד הפנים ודרישה מצידו לצמצום לאלתר בהוצאות כח אדם וסיום העסקתם של עובדים שהתקבלו שלא כדין לעבודה במועצה. עם זאת, לא הוכח כי הייתה חריגה בתקני משרות החינוך הגופני בבית ספר מדיין בו הועסק התובע עובר להחלטה ו/או בכלל משרות המורים לחינוך גופני בחינוך העל יסודי במועצה.

36. אין מחלוקת שבשנת הלימודים תשע"ט עובר להחלטה, הועסקו בבית ספר מדיין 3 מורים לחינוך גופני בהיקף כולל של 60 ש"ש לפי החלוקה הבאה: הנתבע 6, מר עיסאווי בהיקף של משרה מלאה (24 ש"ש), הנתבע 7, מר חוש בהיקף של חצי משרה (12 ש"ש) והתובע בהיקף של משרה מלאה 24 (ש"ש). מתצהירו של מר סולימאן עבד אלחלים, מנהל בית הספר עולה כי לא חל שינוי ממשי בתקן שעות החינוך הגופני בבית הספר, אלא שחל שינוי בחלוקה הפנימית של התקנים. על פי עדותו של מר אלחלים תקן שעות ההוראה חינוך גופני עמד בשנת הלימודים תשפ"א על 58 ש"ש לפי החלוקה הבאה, הנתבע 6, מר עיסאווי (24 ש"ש), הנתבע 7, מר חוש (20 ש"ש) והנתבע 5, מר חוג'יראת (14 ש"ש). נתונים אלו מתיישבים עם הדיון בישיבת השימוע ולפיהם בשנת הלימודים תשע"ט היו בבית ספר מדיין 2 5 כיתות. כ ל כיתה זכאית לשתי שעות חינוך גופני בשבוע, כך ששעות ההוראה הפרונטלית של חינוך גופני עמד על 50 שעות. בנוסף, להוראה הפרונטלית קיימות סל שעות הוראה מתוקצבות בגין תפקידים כגון: רכז מקצוע/רכז שכבה/אחראי משמעת/ מחנך כיתה וכיוצא בזה. חלוקת התפקידים היא זמנית עבור שנת הלימודים המסוימת והיא מצויה בשיקול דעתו של מנהל בית הספר.

37. בשנת הלימודים תשע"ט מר עיסאווי שמש בתפקידים שונים כגון רכז מקצוע ורכז משמעת בהיקף של 10 שעות שבועיות ולפיכך, הוא לימד חינוך גופני בכיתות בהיקף של 14 שעות בלבד. כך גם, התובע עצמו ששמש כמחנך כיתה בהיקף של 4 ש"ש, לימד חינוך גופני בהיקף של 20 ש"ש. מכאן, ששעות ההוראה הפרונטליות בחינוך גופני בבית הספר מדיין היה נמוך מהתקן ועמד על 46 ש"ש. גם אלמלא התובע היה מחנך כיתה, לא הייתה חריגה מהתקן של 50 ש"ש של חינוך גופני. בשנת הלימודים תש"פ הייתה צפויה ירידה בכמות התלמידים שבאה לידי ביטוי בהפחתת כמות הכיתות מ – 25 כיתות ל – 24 כיתות, כך ששעות ההוראה של חינוך גופני עמדו על 48 ש"ש וזאת בטרם חלוקת סל התפקידים, כך שהירידה הצפויה בשעות עמדה על 2 ש"ש, כפי שאכן קרה בפועל כאמור בתצהירו של מר עבד אלחלים. יתרה מזאת, לא ניתן הסבר על ידי מר עבד אלחלים בדבר שינוי חלוקת התפקידים ו/או הצורך בשינוי כאמור כגון העברת תפקיד רכז המשמעת ממר עיסאווי שמלא תפקיד זה במשך 4 שנים עובר לשנת הלימודים תשע"ט. בחקירתו הנגדית הודה מר עבד אלחלים כי משרתו של מר עיסאווי כוללת 8 ש"ש בגין תפקידים נוספים שהוא ממלא בבית הספר. כך גם, הוכח שבכוונת המועצה היה להמשיך ולהטיל על מר עיסאווי למלא תפקידים ניהוליים גם בשנת הלימודים תשפ"א ולפיכך היא ביקשה לקלוט את מר עזאם לבית ספר מדיין בהיקף של 8 ש"ש (1/3 משרה), קליטה, שבסופו של דבר, לא יצאה לפועל, בהעדר תקציב לתפקיד ובשל נתוניו של מר עזאם שלא היה בעל תעודת הוראה. יצוין כי מועד הוצאת כתב המינוי של מר עזאם, בפני עצמו, מעורר סימני שאלה רבים. כתב המינוי הוצא ביום 8.9.2020 ונחתם על ידי ראש המועצה והגזבר. אמנם, כתב המינוי לא נחתם על ידי החשב המלווה ואולם, לא ברור כיצד ראש המועצה והגזבר חתמו על המינוי באותו היום בו התקיימה ועדת הקבלה ובטרם התבררה התאמתו של מר עזאם או לחילופין מדוע הוצא למר עזאם כתב מינוי (החתום על ידי ראש המועצה והגזבר) לאחר שמועמדותו נפסלה על ידי הועדה לקבלת מורים. עוד יצוין כי בניגוד לטענת המועצה ולפרוטוקול הועדה לקבלת מורים , כתב המינוי של מר עזאם מתייחס לכל שנת הלימודים תשפ"א (ולא לשלושה חודשים בלבד עד סוף שנת 2020) .

38. המועצה צרפה לתצהיר של עבד אלחלים שהוגש מטעמה מכתב של חברת מג'אז פרויקטים (להלן – חברת מג'אז) מיום 16.6.2021 בנוגע להפחתת שעות מורים בתיכון מדיין לקראת שנת הלימודים תשפ"ב. לפי מכתבה של חברת מג'אז המספקת למועצה שירותי ייעוץ בענייני חינוך, בשנת הלימודים תשפ"א חלה ירידה במספר התלמידים בבית הספר מדיין מ – 724 תלמידים בשנת תש"פ ל – 700 תלמידים בשנת תשפ"א וצפויה ירידה נוספת ל – 615 תלמידים בשנת תשפ"ב שישובצו ככל הנראה ב – 20 כיתות. על פי התקן של 4 ש"ש חינוך גופני לכיתה (2 ש"ש לבנים ו – 2 ש"ש לבנות) היקף שעות חינוך גופני תקניות עומד על 80 ש"ש (40 ש"ש לבנים ו – 40 ש"ש לבנות), בעוד שבפועל קיים דיווח על 96 ש"ש חינוך גופני, 55 ש"ש לבנים ו – 41 ש"ש לבנות על פי החלוקה בטבלה. לפיכך, החברה המליצה למר עבד אלחלים להפחית את השעות בחינוך גופני ב – 16 שעות שבועיות ובמקביל להמיר שעות אלו למקצוע אחר על פי הצורך של בית הספר. עוד צוין במכתב כי הפחתת השעות תעשה לפי שיטת LIFO וכן כי במידה והמורים הם קבועים ולא זומנו לשימוע ניתן להמיר את השעות לשעות תפקידים בסך כולל של 16 שעות. איננו מייחסים משקל רב למכתבה של חברת מ ג'אז. מר עבד אלחלים לא ידע להסביר מי חתום על המכתב, מי פנה לחברה מטעם המועצה ובאיזה הקשר ומדוע המכתב ממוען רק אליו ולא לגורמים נוספים במועצה. יתר על כן, לנוכח העובדה שהמכתב ממוען למר עבד אלחלים בלבד, כמו גם תאריך המכתב שאינו רלוונטי למועדים בהם המועצה מקבלת החלטות בדבר פיטורים/צמצום היקף משרה של מורה (עד 31.5), התייחסות המכתב לשעות חינוך גופני בלבד ומועד המכתב הסמוך למועד הגשת תצהיר המועצה ודיון ההוכחות, אנו סבורים שהמכתב נועד לצרכי התביעה בלבד, היינו שהמכתב הוזמן על ידי מר עבד אלחלים או גורם אחר במועצה לצורך תמיכה בהגנת הנתבעת. מכל מקום, המכתב אינו מתייחס לשנת תש"פ שההחלטה בעניינו של התובע ניתנה עובר לשנת לימודים זו וכאשר על פי הנתונים במסמך, מספר התלמידים בשנת תש"פ שעמד על 724 תלמידים מתאים ל – 24 כיתות, כך שבשנת תש"פ לא חלה ירידה משמעותית במספר התלמידים ו/או הכיתות שהצדיקה את הפחתת המשרה של התובע במחצית.

39. במסגרת החקירה הנגדית, ב"כ התובע עמת את מר עבד אלחלים עם נתונים של מספר התלמידים בבית הספר על פי מערכת מיתר של משרד חינוך לפיהם מספר התלמידים בבית הספר עולה על באופן ניכר על מספר התלמידים שצוינו על ידו. נתונים בדבר מספר התלמידים הקיימים לרבות מספר הנרשמים מצויים בידי המועצה וניתן לאתרם בנקל. המועצה לא הציגה נתונים מרישום התלמידים בשנים הרלוונטיות על מנת להוכיח את טענתה בדבר הירידה במספר התלמידים בבית הספר ואנו זוקפים את אי המצאת הנתונים לחובתה.

40. לכך נוסיף כי מאחר שמדובר בכיתות מעורבות, ירידה משמעותית בכמות התלמידים וכפועל יוצא במספר הכיתות, הייתה צריכה להשפיע באופן דומה גם על היקף המשרות של המורות לחינוך גופני בבית ספר מדיין. למרות זאת, לא הייתה הפחתה בהיקפי המשרות של המורות לחינוך גופני. ההיפך הוא הנכון. המשרה של הגב' רובא עומרי גדלה ב -6 ש"ש וזאת לאחר שאחת המורות לחינוך גופני קיבלה תפקיד של רכזת שכבה.

41. בבית ספר אפאק לא חל שינוי בתקנים של מורים לחינוך גופני שעמדו על 2 משרות מלאות לאורך כל התקופה (48 ש"ש) ולא עלתה דרישה מצד מנהל בית הספר לצמצום המשרות של המורים לחינוך גופני.

42. מהמקובץ עולה כי לא הוכחה ירידה ניכרת בכמות התלמידים בבית ספר מדיין בשנת הלימודים תש"פ ומקל וחומר שלא הוכח כי היה שינוי משמעותי במספר הכיתות בבית הספר שהשפיע על מספר שעות ההוראה בתחום החינוך גופני ו/או על התפקידים שחולקו למורי החינוך הגופני בנוסף לשעות ההוראה עצמן. כפועל יוצא, וכפי שאכן קרה בפועל, לא היה שינוי משמעותי בסך כל היקף המשרות של מורי החינוך הגופני, אלא שנעשה שינוי פנימי בחלוקת השעות בין המורים השונים לחינוך גופני בשני התיכונים.

43. שנית, המועצה יצרה מצג ולפיו צמצום המשרה של התובע והעברתו לבית ספק אפאק נובע מחזרתו של מר מוראד מחל"ת וזאת על אף שהיה ברור לחברי ועדת הפיטורים שלמר מוראד אין כוונה אמיתית לחזור מהחל"ת ולקראת שנת הלימודים תש"פ, הוא נהג כפי שנהג בשנים קודמות - להודיע על חזרתו מחל"ת, לחזור לעבודה לפרק זמן קצר ולצאת שוב לחל"ת החל מחודש ספטמבר או אוקטובר ועד לתום שנת הלימודים, והכל על מנת שהוא יוכל להאריך את תקופת החל"ת מעבר לתקופה המקסימלית האפשרית על פי הדין. יתרה מזאת, מר מוראד שוהה בחל"ת במשך 7-8 שנים, כך שהוא איבד את זכותו לחזור לבית הספר לאותה משרה בתום החל"ת. נוסיף כי התייחסותם של נציגי המועצה בשימוע ובכלל זה היועץ המשפטי של המועצה למשך תקופת שהותו של מר מוראד בחל"ת ולפיה מר מוראד שוהה בחל"ת רק שנתיים או שלוש, בעוד שבפועל הוא שהה בחל"ת כבר 7 או 8 שנים, אומרת דרשני. ובפרט לנוכח העובדה שחבר ועדת הפיטורים, מר ג'מאל יאסין, מנהל כח האדם במועצה ואחיו של מר מוראד נוכח בשימוע וממלא פיו מים.

44. שלישית, המועצה הטעתה את הגב' ביטון, נציגת ארגון המורים, בכך שהציגה בפניה רק את הנימוק הקשור בחזרתו הצפויה של מר מוראד מהחל"ת וכן לא הביאה בפניה את העובדה שמר מוראד שוהה בחל"ת 7 או 8 שנים, באופן שאינו מקנה לו זכויות לגבי חצי המשרה שבחל"ת ומקל וחומר שאין לו עדיפות על פני התובע. בנסיבות אלו, לא ניתן לראות בהסכמת ארגון המורים כהסכמה לצמצום משרת התובע ולניודו לבית ספר אפאק ולפיכך, ההחלטה שהתקבלה בעניינו של התובע מנוגדת להוראו ת ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים. באשר לטענת התובע כי נפל פגם בשימוע מאחר שהמועצה לא דאגה להתייצבות של נציגת ארגון המורים בשימוע – הוכח שהגב' ביטון הודיעה לתובע כי לנוכח דחיית השימוע ועומס השימועים להם זומנה עד ליום 31.5.2019 היא לא תוכל להשתתף בישיבת השימוע בעניינו וכי בכל מקרה בישיבה מיום 2.5.2019 היא הציגה בפני המועצה את עמדת ארגון המורים בעניינו. בנסיבות אלו, לא מצאנו כי נפל פגם בשימוע לנוכח העדרה של הגב' ביטון מהישיבה. עם זאת, כמפורט להלן, נפלו ליקויים מהותיים אחרים בהליך השימוע הפוגמים בתקינות ההחלטה בעניינו של התובע.

45. רביעית, השימוע שנערך לתובע, טרם קבלת ההחלטה בעניינו היה שימוע למראית עין. ההחלטה בעניינו של התובע התקבלה ביום 28.5.2019, בעוד שהשימוע נערך לתובע ביום 29.5.2019 לאחר קבלת ההחלטה במסגרתה כבר הוחלט על צמצום משרתו של התובע בחצי משרה וכן העברתו לבית ספר אפאק. מההחלטה עולה כי המועצה כבר ידעה באותו מועד שמר מוראד לא יחזור מהחל"ת בשנת הלימודים תש"פ, שאחרת, לשיטת המועצה, היה צריך לפטר את התובע ולא להסתפק בצמצום המשרה לחצי משרה. מכאן, שכל הדיון בעניינו של מוראד במסגרת ישיבת השימוע היה דיון סרק. כך גם, מישיבת השימוע עלה שהנימוקים לצמצום משרתו של התובע אינם ברורים לחברי ועדת הפיטורים וממילא התובע אינו יכול להתייחס לנימוקים העומדים מאחורי כוונת המועצה לצמצום ומשרתו ולהעברתו לבית ספר אחר. יתר על כן, בפני חברי ועדת הפיטורים לא עמדה תשתית עובדתית מלאה בדבר תקני משרות המורים לחינוך גופני בתיכונים וזאת בהתחשב בתפקידים הנוספים שממלאים חלק מהמורים וכן תקופת שהותו של מר מוראד בחל"ת. המועצה לא התייחסה להסבר התובע ולפיו שעות התקן לחינוך גופני אינן כוללות שעות בתפקידים אחרים ולא בחנה טענה זו, וזאת על אף שהיועץ המשפטי ציין כי יש צורך לבדוק עם מנהל בית הספר לגבי המימון של שעות התפקידים של המורים לחינוך גופני והאם מקורות המימון שלהם מגיע מתקן שעות ההוראה של חינוך גופני או ממקור אחר. לא הוכח כי לאחר ישיבת השימוע התקיים דיון לגופו בטענות שהועלו על ידי התובע וכי המועצה שקלה את טענות התובע טרם קבלת ההחלטה. לאחר ישיבת השימוע לא התקבלה כל החלטה והלכה למעשה, ההחלטה מיום 28.5.2019, טרם ישיבת השימוע, נותרה על כנה.

46. חמישית, בהרכב ועדת הפיטורים ובשימוע השתתף מר ג'מאל יאסין, מנהל כח האדם שהינו אחיו של מוראד. השתתפותו של מר יאסין בוועדה נגועה בניגוד עניינים חריף וזאת משעה שהוועדה דנה והחליטה בהיקף משרתם של המורים לחינוך גופני בבתי הספר התיכוניים, שמוראד נמנה עליהם ובפרט לאור העובדה שההחלטה בעניינו של התובע הייתה קשורה, כטענת המועצה , בחזר תו או אי חזרתו של מוראד מהחל"ת ובאינטרס של מוראד להמשיך ולשמר את זכותו לחצי המשרה הנוספת ממנה יצא לחל"ת. ניגוד העניינים של מר יאסין מעורר חשש שלא בכדי לא הובאו נתוני אמת בדבר תקופת שהותו של מר מוראד בחל"ת, כוונותיו האמיתיות בקשר להמשך החל"ת בשנת תש"פ וכן כי למאן דהוא היה אינטרס להביא בפני הוועדה את מר חסאן זידאן, רכז החינוך העל יסודי על פני מר ג'מאל ט אהא, מנהל מחלקת החינוך שכבר שנה לפני כן, שלח למר מוראד מכתב ולפיו הוא איבד את זכויותיו לחצי המשרה הנוספת שלגביה יצא לחל"ת.

47. על יסוד כל האמור לעיל, ההחלטה מיום 28.5.2019 בדבר ניוד התובע לבית ספר אפאק והפחתת היקף משרתו לחצי משרה התקבלה שלא כדין ועל כן אנו מורים על ביטול ההחלטה והחזרתו של התובע למשרה מלאה בבית ספר מדיין החל משנת הלימודים תשפ"ב. הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 ימים את ההפרשים הכספיים הנובעים מהפחתת המשרה לחצי משרה בשנות הלימודים תש"פ ותשפ"א לרבות כל התנאים הסוציאליים הנובעים מהשלמת המשרה בניכוי הסכומים שקיבל התובע בגין עבודתו בשליש משרה בבית ספר בשפרעם בשנת הלימודים תשפ"א.

האם ההחלטה בעניינו של התובע התקבלה שיקולים פוליטיים פסולים ?

48. לטענת התובע, ההחלטה בעניינו התקבלה משיקולים פוליטיים. לטענתו, ראשות המועצה ידעה תחלופות רבות בין נציגי שתי החמולות בכפר, האחת של חמולת זידאן אליה משתייך התובע והשניה של חמולת עבד אל חלים אליה משתייכים ראש המועצה הנוכחי, היועץ המשפטי של המועצה ומנהל בית הספר מדיין. על רקע הבחירות המוניציפליות ביישוב פרצו בעבר מהומות בין שתי החמולות שהגיעו עד כדי פציעתם של התושבים וביצוע מעצרים על ידי המשטרה. בבחירות האחרונות במסגרתן נבחר הנתבע 2 בהפרש קולות זעום (26 קולות) חלה הסלמה במתיחות בין שתי החמולות, כאשר לאחר בחירתו של הנתבע 2 הוא בא בחשבון עם בתי האב המקומיים שלא תמכו בו ובפרט במשפחת זידאן שתמכה במועמד היריב. באופן ספציפי, הנתבע 2 פיתח "בטן מלאה" כנגד התובע ובני משפחתו ונוקט כנגדם במסע נקם פוליטי וזאת לנוכח המעורבות הפעילה של אח התובע למען בחירתו של המועמד היריב.

49. המועצה והנתבע 2 הכחישו בתוקף את טענות התובע בדבר שיקולים פוליטיים וטענו כי ההחלטה בדבר ניוד התובע לבית ספר אפאק וצמצום משרתו להיקף של חצי משרה התקבלה אך ורק משיקולים ענייניים הקשורים בצורך בצמצומים וזאת לנוכח הגרעון בתקציב המועצה.

50. אין מחלוקת שלא נפל כל פגם בתפקוד התובע כמורה לחינוך בבית הספר מדיין. בנסיבות אלו, על פי סעיף 9(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה נטל ההוכחה עובר לנתבעים ועליהם להוכיח כי פעלו בעניינו של התובע משיקולים ענייניים ולא משיקולים פוליטיים או משיקולים זרים.

51 ממכלול הראיות שהוצגו בפנינו אנו קובעים שהנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי ההחלטה בעניינו של התובע לא הייתה נגועה באפליה פסולה על רקע פוליטי. הנתבע 2, מר מואנס עבד חלים, ראש המועצה הנוכחי לא הגיש תצהיר מטעמו ולא סתר את טענות התובע. גם בתצהירו של מר עבד אלחלים אין כל התייחסות לטענות התובע ולפיהן ההחלטה בעניינו התקבלה משיקולים פוליטיים. לפיכך, אין עדות מטעם הנתבעים המכחישה את טענות התובע בקשר לשיקולים הפוליטיים. יתר על כן, בחקירתו הנגדית העיד מר עבד אלחלים כי קיימים סכסוכים בין החמולות בכפר על רקע אירועי הבחירות האחרונות, תוצאות הבחירות וההליכים המשפטיים המתנהלים בענין זה. מר אלחלים העיד כי מר חסאן זידאן, רכז החינוך העל יסודי לא היה מוכן לתת תצהיר מטעמו על רקע הלחצים והמאבק בין החמולות ומאחר שלא היה מוכן להגיד את האמת וכלשונו: "הוא לא רוצה להסתבך. הוא מפחד להגיע לפה. הם שניהם מאותה משפחה. הוא לא מוכן להגיד את האמת. הוא לא רוצה את כאב הראש הזה. נוצר מצב של אי נעימות". לעומת זאת, הוכח כי המצהיר היחיד מטעם המועצה, מר עבד אלחלים מצוי בקשר קרוב לראש המועצה ומסייע בידו בעניינים שונים.

52. הנתבעת טענה כי הצורך בצמצום משרת התובע וניודו לבית ספר אפאק נובע מהצורך בצמצום תקני המורים לחינוך גופני, כאמור בהרחבה לעיל, הוכח כי לא היה צורך אמיתי בצמצום משרות המורים לחינוך גופני בתיכונים ומכל מקום, בפועל, לאחר קבלת ההחלטה בעניינו של התובע, בשנות הלימודים תש"פ ותשפ"א לא היה צמצום בתקני המורים לחינוך גופני, אלא שסך השעות המוקצות לתחום החינוך הגופני וסל התפקידים חולק אחרת בין המורים השונים. לא נעלם מעינינו כי גם בתקופת כהונתו של ראש המועצה הקודם, התובע קיבל הודעה על הפסקת עבודה בתום שנת הלימודים תשע"ז וכן מכתב מחודש מאי 2018 בדבר כוונה להפחית את היקף המשרה בשנת הלימודים תשע"ט. אין במכתבים אלו כדי להפריך את טענת התובע בדבר שיקולים פוליטיים. ההודעה על הפסקת עבודה בתום שנת הלימודים תשע"ז היא הודעה אוטומטית הנשלחת למורים הזמניים לקראת תום שנת הלימודים וכך היה גם בעניינו של התובע. באשר לכוונה לצמצום משרתו של התובע בשנת הלימודים תשע"ט, כאמור לעיל, לא הוצג בפנינו מכתב המועצה, אלא רק תגובת התובע וההחלטה בעניינו. עם זאת, לנוכח העובדה שערעורו של התובע התקבל בזמנו והוחלט שאין צורך בהפחתת היקף המשרה ואף ניתנה לו קביעות מעיד על כך שלא היה צורך אמיתי בצמצומים וכי ראש המועצה הקודם היה פתוח לבחון את טענות התובע וכי ההודעה בדבר כוונת המועצה נשלחה אליו לנוכח היותו במעמד זמני והלחצים שהופעלו על המועצה לצמצם את תקציב החינוך. יתרה מזאת, גם אם בניגוד לקביעתנו, היה צורך בצמצום בתקני המורים לחינוך גופני, לא ברור מדוע צומצמה דווקא משרתו של התובע, בעוד שלטענת מנהל כח האדם ישנו מורה אחר שלא עובד וכדבריו הוא "אוכל חינם" . העובדה שהתובע הוא המורה האחרון שנקלט אינה מחייבת דווקא את פיטוריו/הקטנת היקף משרתו במסגרת הליך הצמצומים, ככל שקיימת בעיית תפקוד של מורה אחר. כך גם, אין בידינו לקבל את טענת המועצה ולפיה לנתבעים 3-7 עדיפות על התובע לצורך השלמת משרה לנוכח וותק גדול יותר מהתובע. הנתבעים 3-7 לא התגוננו ולא הובהרו נסיבות קליטתם בהיקף משרה חלקי. כך למשל, התובע העיד ועדותו לא נסתרה כי בעוד שהוא התקבל במשרה מלאה תוך כדי עבודה בכל ימות השבוע, מר חוש הועסק במקביל בבית ספר יסודי יומיים בשבוע ולפיכך, הוא היה מעונין במשרה חלקית במשך ימים מסוימים ורק לאחר שעבודתו במשרד החינוך בבית ספר יסודי הסתיימה הוא היה מעונין בהגדלת משרתו במועצה בתיכון. כך גם, מר חוג'יראת עבד במקביל כמאמן כדורגל במתנ"ס ולפיכך הוא לא היה מעונין בהיקף של משרה מלאה בתיכון.

53. זאת ועוד. התובע צרף לתצהירו תמליל שיחה עם מר חוש מיום 8.2.2019 עובר לקבלת ההחלטה בעניינו, ממנה עולה בבירור כי מר חוש הפעיל לחצים פוליטיים על מר עבד אלחלים מנהל בית ספר מדיין על מנת שיגדיל לו את היקף המשרה לרבות על חשבון המורים האחרים בבית הספר ובכללם התובע . הנתבעים לא טענו דבר כנגד אותנטיות ההקלטה והתמליל ולא הכחישו את תוכנ ם.
בשיחה מזכיר מר חוש את התנהלותו למול ראש המועצה הקודם והדרישה המפורשת ממנו לקיים את הבטחת הבחירות להשלים לו את המשרה כמו גם את חבר המועצה הנוכחי מר אבו ראמי שפועל על מנת להגדיל את היקף משרתו, כפי שאכן קרה בפועל. בשנת הלימודים תש"פ משרתו של מר חוש גדלה מהיקף של חצי משרה 12 ש"ש להיקף של 20 ש"ש.

54. גם רצון הנתבעים 1-2 לקלוט את הנתבע 8, מר חוסיין עזאם, שהינו חסר תעודת הוראה, למשרה של 8 ש"ש בשנת הלימודים תשפ"א, קליטה שבסופו של יום לא יצאה לפועל - תוך התעלמות מזכות הקדימה של התובע להשלמת המשרה על פי הוראות חוקת העבודה ותוך הסתרת שעות החינוך הגופני שהיו צפויות להתפנות כתוצאה מהטלת תפקיד נוסף על מר עיסאווי, מעיד על שיקולים זרים ותומך בטענות התובע בדבר מניעים פוליטיים של ראש המועצה ו/או גורמים אחרים במועצה.

55. על יסוד כל האמור לעיל, שוכנעו כי ההחלטה לצמצום משרתו של התובע לחצי משרה וניודו לבית ספר אפאק התקבלה משיקולים פוליטיים על רקע השתייכותו של התובע לחמולה היריבה לראש המועצה הנוכחי והפעילות של אחיו לטובת המועמד היריב כמו גם הרצון של ראש המועצה ו/או חברי המועצה להיטיב עם התושבים שבחרו בהם, בין היתר, על דרך של שיבוץ במשרות במועצה ו/או הגדלת המשרות של עובדים קיימים כדוגמת מר חוש.

56. אשר על כן, בהתחשב בכך, שקבענו שהשיקול לצמצום המשרה של התובע וניודו לבית ספר אפאק נבע אך ורק משיקולים פוליטיים ובהתחשב בכך שפסקנו לתובע את הפיצוי הממוני – הפרשי השכר שבין חצי משרה למשרה מלאה על התנאים הסוציאליים הנובעים מכך - אנו מעמידים את הפיצוי הלא ממוני על סך של 50,000 ₪.

פיצוי בגין עגמת נפש

57. לטענת התובע הוא זכאי לפיצוי נוסף בגין עגמת נפש לאור ההתנהלות הזדונית וחסרת תום הלב של המועצה בעניינו. התובע העמיד את סכום הפיצוי על סך של 50,000 ₪.

58. המועצה מצידה לא התייחסה לרכיב תביעה זה.

59. בהתאם להלכה הפסוקה, לבית הדין קיימת סמכות לפסוק פיצוי לא ממוני בגין עגמת נפש וזאת במקרים קשים וחריגים בהם התנהלות המעסיק ובפרט המעסיק הציבורי חורגת מהתנהלות סבירה.
כפי שקבענו לעיל בהרחבה, שוכנענו כי ההחלטה בעניינו של התובע התקבלה שלא כדין על רקע שיקולים פוליטיים ותוך ניסיון לנצל את הגרעון התקציבי בו מצויה המועצה על מנת להסוות את המניעים האמיתיים העומדים מאחורי ההחלטה. התנהלות זו הנגועה גם בחוסר תום לב מצדיקה פיצוי נוסף בגין עגמת נפש ואנו מעמידים פיצוי זה על סך של 25,000 ₪.

סוף דבר –

60. התביעה מתקבלת כך, שההחלטה מיום 28.5.2019 בדבר צמצום משרתו של התובע ממשרה מלאה לחצי משרה והעברתו לבית ספר אפאק – מבוטלת. המועצה תחזיר את התובע לאלתר החל משנת הלימודים הנוכחית תשפ"ב למשרה מלאה בבית הספר מדיין.

61. המועצה תשלם לתובע בתוך 30 ימים את הסכומים הבאים:

61.1 כל ההפרשים הכספיים הנובעים מהפחתת המשרה לחצי משרה בשנות הלימודים תש"פ ותשפ"א לרבות כל התנאים הסוציאליים הנובעים מהשלמת המשרה בניכוי הסכומים שקיבל התובע בגין עבודתו בשליש משרה בבית ספר בשפרעם בשנת הלימודים תשפ"א.
61.2 פיצוי לא ממוני מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסך של 50,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.8.2019 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
61.3 פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 25,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.8.2019 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

62. כמו כן, אנו מחייבים את המועצה לשלם לתובע בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 19,000 ₪. לא ישולמו סכומים אלו במועד, ישאו הפרשי הצמדה כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל. בפסיקת ההוצאות התחשבנו בהתנהלות המועצה לאורך כל ההליך ובכלל זה הימנעות מגילוי מסמכים רלוונטיים שנדרשו על ידי בית הדין, איחור בהגשת כתבי בי דין, הגשת תצהיר עדות ראשית ערב דיון ההוכחות והגשת הסיכומים באיחור.

63. ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ט"ו תשרי תשפ"ב, (21 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר דוד כהן
נציג מעסיקים

איריס רש, שופטת

מר דוד שמחוני
נציג עובדים


מעורבים
תובע: עסאם זידאן
נתבע: מועצה מקומית כפר מנדא
שופט :
עורכי דין: