ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עליזה מלכה אילוז נגד גלי שלום :

לפני כבוד ה שופט מוחמד עלי

תובעת

עליזה מלכה אילוז

נגד

נתבעת
גלי שלום

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת להעברת הדיון בתובענה לבית המשפט המוסמך לדון בה מבחינה מקומית – במחוז המרכז .

רקע וטענות הצדדים

ברקע לבקשה, תביעת התובעת לפיצוי בסך 150,000 ₪ בגין פרסום לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בכתב התביעה, טענה התובעת כי היא והנתבעת עוסקות בקנייה ומכירה של מוצרי יד שנייה ופעילותן מתבצעת במרשתת. לטענת התובעת, הנתבעת רכשה ממנה פריטי לבוש, לאחר תקופה ביקשה להחזיר חלק מהפריטים , והדבר הוליד מחלוקת ביניהן . לטענת התובעת, על רקע המחלוקת, הנתבעת פתחה עמוד ברשת פייסבוק תחת שמה של התובעת, העלתה תמונות של התובעת והציגה אותה כאישה מופקרת שמבקשת מגברים להתקשר אליה. בעקבות הפרסום הוצפה התובעת בפניות.

הנתבעת הגישה כתב הגנה בו היא כפרה מכל וכל בטענה כי היא שעומדת מאחורי הפרסום. הנתבעת לא הכחישה את הקשר בינה לבין התובעת, אך טענה כי המדובר היה במחלוקת פעוטה שלא עולה בקנה אחד עם טענות התובעת. הנתבעת טוענת אפוא כי אין יריבות בינה לבין התובעת וכי המדובר בגרסת סרק ובהאשמות שווא.

הנתבעת מבססת את בקשתה על תקנה 7(ב) לתקנות סדר דין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: התקנות) שקובעת כלהלן:

"כתב תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט יוגש לבית המשפט שבמחוז שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או התובע; הגיש עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 תביעה כאמור, תוגש התביעה במקום עסקו או במקום מגוריו של הנתבע בלבד"

לטענת הנתבעת, התובעת היא "עוסק" כהגדרת המונח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1918 (להלן: חוק הגנת הצרכן) ו מכאן, שהיה על התובעת להגיש את תביעתה במקום מגורי הנתבעת בהוד השרון. הנתבעת טוענת כי הואיל ובית המשפט הקרוב ביותר למקום מגוריה הוא בית משפט השלום בכפר סבא, יש להעביר את הדיון לבית משפט זה , או לכל בית משפט אחר במחוז המרכז.

התובעת טענה בתגובתה כי הסמכות לדון בתביעה צריכה להיקבע לפי הרישא של תקנה 7(ב) לתקנות ולא לפי הסיפה. נטען כי התביעה הוגשה בגין הפרסום העוולתי ברשת ולא בקשר לעסקה. כן נטען כי אין לראות בתובעת "עוסק". התובעת מבקשת ללמוד על כך מתכליתו של חוק הגנת הצרכן, שנועד לקבוע כללי משחק הוגנים ביחסים בין צרכן לע וסק במגזר העסקי. לדבריה, היא אדם פרטי שמעת ל עת אוספת בגדים ישנים ומוכרת אותם בשקלים בודדים, בעסק אות אקראי ות.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובכתבי הטענות , הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להידחות.

התביעה היא בגין פרסום במרשתת. שני הצדדים מתעלים את הדיון לגדרי תקנה 7(ב) לתקנות, אשר מציינת שתי חלופת לקביעת הסמכות המקומית : החלופה הראשונה קובעת כי תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבמחוז שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או התובע, ומקום מגורי התובעת הוא עכו. לפי החלופה השניה, כאשר התביעה מוגשת על ידי עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, הסמכות נתונה למקום מגוריו של הנתבע בלבד.

לפי החלופה הראשונה לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתובענה, שהרי תביעה בשל פרסום יכולה להיות מוגשת במקום מגורי התובע. המחלוקת היא אם יש תחולה לחלופת השניה. מכאן, שהשאלה העיקרית היא האם התובעת היא "עוסק" במובן חוק הגנת הצרכן. אם התובעת תיחשב עוסק, או אז יש תחולה לסיפה של תקנה 7(ב), והמסקנה שלבית המשפט כאן אין סמכות מקומית להידרש לתובענה .

הנתבעת לא הציגה תשתית עובדתית ממנה ניתן ללמוד כי התובעת היא "עוסק" במובן חוק הגנת הצרכן. הנתבעת מבקשת להיבנות מהנטען בסעיף 1 לכתב התביעה , שבו צוין כי התובעת היא "גרושה החיה בגפה, ומנסה לכלכל את עצמה מקניה ומכירה של פרטי יד שניה..". ברם, תיאור זה לא די בו כדי להכניס את התובעת לגדר "עוסק" במובנו לפי חוק הגנת הצרכן.

"עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן". את המונח יש לפרש בזיקה לתכליתו של חוק הגנת הצרכן. נקודת המוצא של החקיקה הצרכנית, היא קיומו של חוסר איזון בעמדות הכח של הצדדים: מול שני צידו של ההסכם עומד הצרכן החלש יותר מול העוסק החזק . מתוך תפיסה זו, מצא המחוקק להעניק הגנות לצרכן בעסקאות הצרכניות כדי להתגבר על כוחו העודף של העוסק ( דנ"א 5783/14 ‏ עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, פסקאות 31-32 (פורסם בנבו, 12.9.2017)). תקנה 7(ב) לתקנות היא המשך ישיר לתכלית זו. מקום שהתביעה מוגשת על ידי העוסק, עלי ו להגישה קרוב למקום מגורי הנתבע. לא כך כאשר מגיש התביעה איננו עוסק.

לא ניתן להבין את תחומיו של המונח "עוסק" מבלי להידרש ליתר המונחים שמגדרים את תחולתו של חוק הגנת הצרכן. בין היתר יש לזהות את מאפייניה של העסקה הצרכנית, שהיא שעומדת בבסיס פעילותו של העוסק במובן חוק הגנת הצרכן. ומהי עסקה צרכנית?

"כדי שעסקה תיחשב כעסקה צרכנית, עליה למלא תנאים מסוימים. ראשית, מטרת הרכישה צריכה להיות מטרה אישית, ביתית או משפחתית, ולא מטרה עסקית. בעסקה זו על הרוכש לרכוש את המוצר למטרה אישית, ביתית או משפחתית; קרי עליו להיות המשתמש הסופי במוצר. במצב דברים זה הרוכש מכונה "צרכן" ( consumer) מוגדר כמשתמש הסופי במוצר או בשירות. שנית, כדי שעסקה תיחשב צרכנית על הרכישה להתבצע ממי שעוסק במכירת מוצרים או במתן שירותים דרך עיסוק. .. יוצא אפוא, שכדי שהעסקה תיחשב כעסקה צרכנית הרכישה צריכה להתבצע מגורם העוסק במכירת מוצרים או מתן שירותים דרך עיסוק" (אמל ג'בארין דיני מסחר אלקטרוני צרכני 67 (2015))

קשר להכניס את יחסי התובעת והנתבעת ליחסים של ספק וצרכן וקשה לראות את התביעה כתביעה שהוגשה על ידי ספק נגד צרכן. ראשית, המדובר בתביעה לפיצוי בגין פרסום לשון הרע. יש בסיס לסברה כי התביעה שלפנינו התנתקה מ"תחנת האם" – הלא היא עסקת רכישת הבגדים המשומשים. הפרסום הנטען על ידי התובעת לא קשור כלל לעסקה זו. אין המדובר למשל בפרסום מכפיש על רקע אי אספקת מוצר או אספקת המוצר שלא בהתאם למוסכם וכו'. שנית, גם הנתבעת מעידה על עצמה כי היא מוכרת בגדים משומשים כך שמנקודת מבט זו קשה לראות בה צרכן קצה (סע' 43 לכתב ההגנה). שלישית, וזה העיקר – מכתבי הטענות לא עולה כי התובעת היא גורם שעוסק במכירת מוצרים על דרך העיסוק. לאמיתו של דבר, תחום עיסוק זה של מכירת חפצים יד שניה (ובפרט בגדים) בין פריטים, מעצם הגדרתו , לא עולה בקנה אחד עם התכלית של חוק הגנת הצרכן ואינו מסוג הפעילות שהחוק בא להסדיר . גם אם העוסקים בכך מפיקים רווח, עובדה זו לא מכניסה אותם בגדר עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. ההכרה בתובעת , שמעת לעת אוספת בגדים משומשים ומוכרת אותם ללקוחות במרשתת, כעוסק תרחיב את תחולתו חוק הגנת הצרכן מעבר לתכלית שלשמה נועד.

המסקנה המתבקשת אפוא כי לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתביעה. לפיכך אני מחליט לדחות את הבקשה . אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת וכן לאוצר המדינה הוצאות בסך של 750 ₪ כל אחת (סה"כ – 1,500 ₪). הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן י ישאו הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד מתן ההחלטה ועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים וכן למרכז לגביית קנסות ואגרות.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"ב, 22 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עליזה מלכה אילוז
נתבע: גלי שלום
שופט :
עורכי דין: