ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון נחשון נגד נשמה אלון :


בפני כבוד ה שופט איתי רגב

מבקשים

  1. אהרון נחשון
  2. משה דרין

נגד

משיבה
נשמה אלון

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל (כבוד הרשמת כ' שפירא ברגמן) מיום 20.5.21 – שדחתה את בקשת המבקשים לבטל ולעכב הליכים בתיק בשל מכירת דירה שעוקלה על ידי המשיבה ואשר מכסה את מלוא החוב, ולהורות למשיבה להמציא למבקשים "מכתב כוונות" המופנה לקונים של אותה דירה (ברחוב נחלת בנימין 88, תל אביב – להלן "הדירה"), לצורך מכירתה על פי הסכם שנחתם עמם בפברואר 2021.
המבקשים טוענים כי הדרך המהירה והנכונה לכיסוי יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל היא להורות למשיבה להמציא את אותו מכתב כוונות, בקשר למלוא סכום החוב (1.3 מליון ₪), ולשם הוצאתה לפועל של מכירת הדירה בסך 4.4 מליון ₪, סכום המכסה את מלוא החוב ויותר.
המבקשים טוענים כי המשיבה לא מדייקת בטענתה כי פסק דין שניתן ביום 8.1.17 הוא מכתב הכוונות המבוקש, שכן במועד בו ניתן פסק הדין לא הוטל עיקול על הנכס וכי הסכום בפסק הדין אינו סכום החוב היום – ועל כן, נוכח שינוי הנסיבות, נדרש מכתב כוונות עדכני. לטענתם, הם עושים את מלאכתה של המשיבה קלה כאשר הם מממשים עבורה את העיקול (שהיא עצמה לא פעלה לממשו) ובאופן שיכסה את החוב ללא צורך בפעולות גביה פוגעניות.

המשיבה, בתגובתה, טענה כי המבקשים פועלים לסרבל ולהקשות על הליכי גביה של חוב הנובע פסק דין מוסכם, במסגרתו התחייבו (עם אחרים) לפרוע את חובה עד ליולי 2017. לטענתה, משלא שילמו המבקשים דבר על חשבון החוב וכאשר אין הם מבטיחים את פרעון החוב הפסוק, אין מקום להורות על הביטול העיקולים, על עיכוב ההליכים או לחייבה בהוצאת מכתב כוונות.
המשיבה מוסיפה כי לזכותה הערת אזהרה על זכויות המבקש 1 בנכס, וכפי שנקבע בפסק הדין המוסכם (והמהווה מעשה בי דין) זו לא תימחק אלא לאחר פרעון מלוא החוב. לעמדתה אין בית המשפט מוסמך להורות על מחיקת הערת אזהרה זו וממילא לא יועיל ביטול העיקול למבקשים נוכח הוראת הערת האזהרה.
המשיבה מציינת כי הליכי ערעור קודמים שנקטו המבקשים נדחו זה אחר זה, וכי כל הסכמה שהיתה ביניהם עד כה הופרה על ידי המבקשים. בקשר לכך מציינת המשיבה כי בפברואר 2020 עתר המבקש 1 להורות למשיבה להמציא לידיו מכתב כוונות ולפי כנגד קבלת סך 500 אלף ₪ יבוטלו ההליכים וייסגר תיק ההוצאה לפועל. רשמת ההוצאה לפועל דחתה בקשה זו, בשים לב לכך שהסכום נמוך מסכום החוב. במסגרת דיון בערעור שהגיש המבקש 1 הוסכם (באוגוסט 2020) כי יינתן מכתב כוונות מוגבל, ל-45 ימים, וזאת על סך כ-1.4 מליון ₪ (ולא כפי שביקש המבקש תחילה). נקבע כי העיקול יבוטל לאחר פרעון החוב בתיק. המכתב הומצא, כמוסכם, המבקשים לא פרעו את חובם, וביום 21.9.21 פקע תוקפו של המכתב.
המשיבה מזכירה עוד כי בשנת 2019 הסכימה להסדר, בדומה להסדר שגובש ושקוים עם אחיו של המבקש 1, ולפיו יקבל המבקש 1 הלוואה לסילוק חובו בכפוף להתחייבות הבנק כי מלוא הכספים יועברו למשיבה וכי ביטול העיקול יעשה בד בבד עם רישום המשכנתא ועם קבלת השיק הבנקאי לפקודת המשיבה. מאז יוני 2019 לא נעשה על ידי המבקשים דבר.
באשר לפסק הדין המוסכם מבהירה המשיבה כי בס' 12 לפסק הדין נקבע במפורש כי הוא מהווה מכתב כוונות כלפי צדדים שלישיים שיבקשו לקנות אחד או יותר מהנכסים הנזכרים בו (כולל הדירה). לפיכך, וכאשר החוב בתיק ההוצאה לפועל ידוע לכל, אין צורך בהמצאת מכתב כוונות נוסף.

המבקשים השיבו לתגובה וחזרו על עיקרי טענותיהם. לטענתם, קשיחות לבו של ב"כ המשיבה גרמה לכך שההלוואה שנועדה להתקבל בקיץ 2019 לא יצאה לפועל, וכי ב"כ המשיבה נתן הסכמה עקרונית למתן מכתב כוונות לפרק זמן של 30 ימים (אך לא ל-120 ימים, ומכאן נדרשה הפניה לרשמת ההוצאה לפועל). המבקשים הדגישו כי בשום שלב לא ביקשו להסיר את העיקול על הדירה לפני כיסוי מלוא סכום החוב.

בדיון לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות והמבקשים הודיעו כי יגישו עדכון לאחר הדיון, בנסיון להגיע לפתרון מוסכם בכל זאת. העדכון שהוגש כלל הודעה כי המבקשים (באמצעות הקונים) הציעו להפקיד בקופת בית המשפט סך 1.5 מליון ₪ וכי לאחר מכן תירשם הערת אזהרה על זכויות הבעלות של המבקשים לטובת הקונים. עם רישום הערת האזהרה יועבר הסכום מקופת בית המשפט לכיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל והיתרה תועבר למבקשים על חשבון סכום התמורה של המכר.
המשיבה לא הגישה עדכון מטעמה לתיק, והמבקשים הודיעו כי פעלה לחידוש ההליכים נגדם בתיק ההוצאה לפועל.

בנסיבות, ונוכח המפורט, תודיע המשיבה עד ליום 30.9.21 מדוע לא יינתן תוקף של פסק דין להסדר המוצע במכתב ב"כ המבקשים מיום 1.8.21, ואשר צורף כנספח א' להודעת העדכון מיום 1.8.21.
שתיקה, בצירוף אישור מסירה, כהסכמה לאמור.

ת"פ 1.10.21.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"ב, 22 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון נחשון
נתבע: נשמה אלון
שופט :
עורכי דין: