ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה גוטמן נגד עירית כפר סבא :


בפני כבוד ה שופט איתי רגב

מבקשת

שרה גוטמן

נגד

משיבה
עירית כפר סבא

החלטה

לפני בקשת רשות להתגונן מפני תביעה בסדר דין מקוצר שהגישה המשיבה, ובה נטען, בתמצית, כי בקשר לנכס שהיה בהחזקתה של המבקשת נותר חוב בסך כ-135 אלף ₪ הנובע מאגרות שילוט, ארנונה ועוד, ביחס לשנים 2018 ו-2019.
המבקשת טוענת כי מי שהחזיק בפועל בנכס היה בנה, שהפעיל במקום אולם אירועים / מסעדה, וכי תקופת השכירות הסתיימה ביולי 2018 ואז הוחזר הנזק לחזקתו של הבעלים.
לאחר הדיון, בו ביקשו הצדדים פרק זמן למיצוי ההדברות ביניהם, הודיעה המשיבה כי לא היה כל שיח עם המבקשת למרות נסיונות של ב"כ המשיבה ליצור עמה קשר, וכי מבדיקה שנערכה אצל המשיבה לא נמצא כל דיווח בדבר פינוי הנכס והחזרתו לבעלים. המבקשת השיבה כי המסמך המלמד על ההודעה אינו בידה אך חזקה כי הוא מצוי בידי המשיבה, וכי בנה, שדיווח על הפינוי, זוכר את פרטי ההודעה ויוכל לזהות את הפקידה לה מסר את הדיווח.
בדיון הותירה המשיבה את שאלת הרשות להתגונן לשיקול דעתו של בית המשפט והעלתה את האפשרות כי זו תותנה בהפקדה כספית, נוכח כך שאין זו התביעה הראשונה נגד המבקשת בנסיבות דומות. המבקשת טענה כי אין ללמוד מתביעה אחת לאחרת, וחזרה על ההלכות בעניין מתן הרשות להתגונן ושאלת התנייתה בהפקדה כספית.

ככלל ניתן לומר כי לא במהרה תידחה בקשת רשות להתגונן, כשם שאין לומר כי רשות תינתן כדבר מובן מאליו. בעשרות שנות פסיקה בנושא זה נקבעו אמות מידה די ברורות בשאלה: מתי תינתן לנתבע רשות להתגונן ומתי תידחה בקשתו. ניתן לומר כי תינתן רשות להתגונן כאשר הנתבע מעלה בתצהירו שיש לו יסוד להגנה, או אפשרות מבוססת של הגנה, או הצעה סבירה של הגנה, או הגנה טובה לכאורה או עובדות המצביעות על סכסוך סביר. כל אלה הם מטבעות לשון שונים של אותו רעיון: שבשלב הזה של המשפט, אין הנתבע צריך לשכנע את בית המשפט בצדקתו. זאת הוא יצטרך לעשות במשפט עצמו. אין בית המשפט השומע את הבקשה צריך לשקול את טיב הראיות של הנתבע ואת מהימנות העדים של הנתבע לעומת אלו של התובע. כל אלו הם עניין למשפט עצמו. על בית המשפט לשקול אם הנתבע הראה סיכוי של הצלחה בטענותיו. הייתה הגנה לכאורה בידי הנתבע - יורשה להתגונן בפני התביעה ; לא הייתה כזו , או אם בית המשפט מתרשם שהגנתו של הנתבע היא הגנת בדים - לא יתן לו רשות להתגונן.

יש להניח, לצורך הבקשה בלבד, כי יהא בידי המבקשת להוכיח את טענותי ה שהובאו בתצהיר ובמקרה כזה עומדגנה לכאורית , שכן כבר לא החזיקה בנכס בתקופות נשוא התביעה ואין לחייבה בארנונה ובאגרות הנובעות מחיובי המחזיק בנכס.

לפיכך, ניתנת בזה למבקשת רשות להתגונן, באופן שהתצהיר ישמש כתב הגנה.

ברע"א 384/17 סבוב נ' גמא ניהול וסריקה בע"מ (כבוד הש' רובינשטיין, החלטה מיום 1.2.17) נאמר:
"בפסיקתו של בית משפט זה נקבע, כי ככלל התנאת הרשות להתגונן בתנאים תיעשה במקרים שבהם ההגנה נראית על פניה קלושה ( ראו למשל רע"א 4819/15 דינמיק שרותי ספנות ( דש'ס) בע"מ נ' אמקו ים בע"מ [ פורסם בנבו] פסקה 10 (2015) רע"א 8381/14 אברבך נ' בנק אגוד לישראל בע"מ [ פורסם בנבו] פסקה 3 (2015)); גורן, בעמ' 760-759). כך נאמר, כי " כשאמנם ' כמעט' אין לנתבע הגנה, בית המשפט עושה חסד עם נתבע כאשר הוא נותן לו רשות להתגונן, אפילו היא מותנית בתנאי הפקדה" (ע"א 373/69 חונן נ' חגור, פ"ד כג(2) 347, 349. מפי השופט, כתארו אז, זוסמן). שיקול הדעת של הערכאה הדיונית בסוגיה זו הוא רחב מאד, וערכאת הערעור לא תתערב בדרך כלל בהחלטתה ( רע"א 2895/12 עמרן נ' מועצה מקומית קריית טבעון [ פורסם בנבו] פסקה 14 (2012)). עם זאת נקבע, כי אין לסכל את מטרת התקנה על ידי קביעת תנאים שאין בכוחו של הנתבע לעמוד בהם ( גורן, שם). כל ההלכות האמורות הן גם פרי השכל הישר."
לא מצאתי כי זה המקרה דנן, וגם אם האמור בהודעת העדכון של המשיבה בדבר העדר אסמכתא להודעת הפינוי שנטען על ידי המבקשת שמסרה עשוי ללמד על הקושי שיעמוד לפני המבקשת בעת הצגת הגנתה – לא ניתן לומר שכמעט אין לה הגנה וכי מתן הרשות להתגונן עושה עמה חסד. לא בכדי הותיר ב"כ המשיבה את שאלת מתן הרשות להתגונן לשיקול דעת בית המשפט, ונכון עשה כשעשה כן.

התביעה תתברר, על פי סכומה, בסדר דין רגיל.
התיק יועבר ליחידה המשפטית למתן הנחיות לצדדים.

חזקה כי הזמן העומד לפני הצדדים ינוצל למיצוי ההדברות ביניהם, בנסיון כן להגיע להסכמות שייתרו ההליך ויחסכו בזמנם של הצדדים ובהוצאותיהם, תהא התוצאה אשר תהא.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"ב, 22 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרה גוטמן
נתבע: עירית כפר סבא
שופט :
עורכי דין: