ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל פדלון נגד זול ובגדול בע"מ :

22 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
המבקשת:
יעל פדלון
ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק ועו"ד שני ארזי

-
המשיבה:
זול ובגדול בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף וקנין

החלטה

1. מונחת לפניי בקשת המבקשת לתיקון הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה בהליך שבכותרת בדרך של מחיקת עילות התביעה שמקורן בצו ההרחבה בענף רשתות שיווק המזון מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית .
הבקשה הוגשה על רקע החלטת בית הדין מיום 12.5.2021 בה הופנתה תשומת לבה של המבקשת לכך שבבית הדין האזורי בבאר שבע מתנהלת תובענה ייצוגית נגד המשיבה בעילות שמקורן בצו ההרחבה בענף רשתות שיווק המזון. הבקשה הוגשה קודם להגשת תשובת המשיבה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ואף קודם להתייצבותה בהליך. על כן גם לא התבקשה תגובתה .
2. לאחר עיון בבקשה עמדתי היא כי דינה להתקבל. תקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 המסמיכה את בית המשפט להורות על תיקון כתבי טענות בכל עת, חלה בשינויים המחויבים גם על בקשה לתקן כתבי טענות הקשורים בתובענה ייצוגית מכוח תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010. בית המשפט העליון סיכם בבר"ם 4303/12 אינסלר נ' המועצה האזורית עמק חפר (22.11.2012) את ארבעת השיקולים המנחים את בית המשפט בדונו בבקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שביסודם האינטרסים הכלליים הנשקלים בדיון בבקשה לתיקון כתב טענות, והאינטרסים הפרטניים המאפיינים את התובענות הייצוגיות. ניתן לסכם ולומר כי בהתאם להלכה הפסוקה יש לנקוט בגישה ליברלית כלפי בקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה ייצוגית המוגשת בשלבים מוקדמים של ההליך הייצוגי, אולם זאת תוך התחשבות באינטרס הציבורי שמגלמת תובענה ייצוגית ראויה (רע"א 3361/18 סבח נ' מדינת ישראל (31.10.2019)). משכך בית המשפט (ובית הדין) לא יתיר בקלות לתקן בקשת אישור שמלכתחילה לא נערכה ביסודיות ובכובד ראש. על כן:
"בנסיבות שבהן נראה על פניו כי בקשת האישור אינה בקשת סרק וכי יש יסוד סביר להניח שהתיקון המבוקש יתרום להכרעה בשאלה השנויה במחלוקת – בית המשפט ייטה לקבל את בקשת התיקון; תוך מתן משקל לסיבה לשיהוי בהעלאת הטענה או העובדה שמבוקש להוסיף והעיתוי שבו הוגשה בקשת התיקון, מידת הפגיעה שהתיקון טומן בחובו לבעל הדין שכנגד, ושאלת תום ליבו של מבקש התיקון".
בענייננו, כאמור, הבקשה לתיקון הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה בשלב מקדמי מאד של ההליך, עוד לפני שהמשיבה הגישה את תשובתה ו שיקול זה מטה את הכף לטובת קבלתה. כך גם מהות הבקשה שהיא צמצום עילות תביעה שלגביהן כבר תלויה ועומדת תובענה ייצוגית אחרת נגד המשיבה, מטה את הכף לטובת קבלת הבקשה משום שהיא עשויה להוביל לבירור מחלוקות שעודן במחלוקת ובכך גם משרתות את האינטרס הציבורי. עם זאת אין לכחד כי העובדה שנעלמה מהמבקשת קיומה של תובענה ייצוגית תלויה ועומדת נגד המשיבה בעילות דומות לאלו שנכללו בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שבכותרת, ועל אף שהה ליך האחר הוגש כשנה קודם לבקשה כאן, מעלה חשש פן לא נערך בירור יסודי ומעמיק כפי שנדרש מהתובע הייצוגי בטרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. והדבר מעורר אי נחת.
אף על פי כן עמדתי היא כי אין בו כדי להוביל לדחיית הבקשה לתיקון הבקשה לאישור תובענה ייצוגית. על כן הבקשה לתיקון מתקבלת. לא בלי היסוס אינני עושה צו להוצאות לטובת אוצר המדינה בגין הארכת ההליך שלא לצורך.
למען הסדר הטוב יובהר כי התיקון המאושר מוגבל לצמצום עילות תביעה בלבד, ולא תתאפשר מכוחו הוספת טענות או עילות חדשות שלא בא זכרן בבקשה המקורית.
3. המבקשת תגיש אפוא לבית הדין ('מרחוק' ופיסית למזכירות בית הדין בעותק נייר מדוגל ) ולמשיבה (במסירה אישית), בתוך 10 ימים, נוסח מלא ומתוקן של בקשה לאישור תובענה ייצוגית על צרופותיה (ושלא על דרך ההפניה). עד למועד האמור תודיע עמדתה ביחס לאיחוד הליך זה עם הליף סע"ש 57712-04-21.
4. המשיבה תשיב לבקשה המתוקנת לאישור תובענה ייצוגית בתוך 60 ימים מיום שתומצא לה .
5. למבקשת תהא זכות תשובה לתשובת המשיבה בתוך 30 ימים נוספים.
לאחר שיונחו של שולחן בית הדין כתבי בי דין האמורים ולמצער, חלקם יקבע מועד לדיון.

6. מעקב: 17.10.2021.
ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"ב, (22 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יעל פדלון
נתבע: זול ובגדול בע"מ
שופט :
עורכי דין: