ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כמאל כאמל עותמאן נגד זקוטו משה ובניו בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת שגית דרוקר

התובע
כמאל כאמל עותמאן
ע"י ב"כ: עו"ד קעואר
-
הנתבעים

  1. זקוטו משה ובניו בע"מ
  2. ואכד חנבוט עבודות בניה בע"מ
  3. מחמוד עבד אללטיף חמאד

פסק דין

1. ביום 23.3.20 הגיש כמאל כמאל עותמאן (להלן: התובע) תביעה כנגד הנתבעים שבכותרת וביניהם הנתבעת 1 חברת זקוטו משה ובניו בע"מ (להלן: הנתבעת). כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת וזו אף הגישה ביום 26.7.20 בקשה לסילוק על הסף של התביעה כנגדה בשל היעדר סמכות מקומית בעקבות יה הועבר התיק לביה"ד זה.

2. ביום 3.3.21 משלא הוגש כתב הגנה תוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה עתר התובע למתן פסק ד ין בהעדר הגנה. ביום 8.3.21 הגישה הנתבעת תגובתה לבקשה ובמסגרתה עתרה למתן ארכה של 60 יום להגשת כתב הגנה. בהחלטה שניתנה בו ביום הוארך המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 8.5.21. משלא הוגש כתב הגנה עד למועד שהוארך עתר התובע ביום 3.8.21 פעם נוספת למתן פס"ד בהעדר הגנה כנגד הנתבעת . לציין, כי בתיק זה התקיים דיון מוקדם ביום 21.6.21 אליו לא התייצבה הנתבעת ו/או מי מטעמה. בהחלטה שניתנה ביום 3.8.21 בעקבות עתירת התובע למתן פס"ד בהעדר הגנה, הורה ביה"ד לנתבעת להגיב לבקשה עד ליום 15.9.21 כמו כן, נקבע בהחלטה כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה ויינתן פס"ד על יסוד האמור בתביעה. על אף האמור, עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה ו/או תגובה.

3. אשר על כן, בהעדר כתב הגנה ו/או תגובה ובהתאם להחלטה ולאור האמור בתביעה הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:
א. פיצויי פיטורים בסך של 11,664 ₪.
ב. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין והעדר שימוע בסך של 3,000 ₪.
ג. גמול שעות נוספות בסך של 52,992 ₪.
ד. דמי הבראה בסך של 9,288 ש"ח.
ה. פדיון חופש בסך של 9,023 ₪.
ו. הודעה מוקדמת בסך של 5,600 ₪.
ז. דמי חגים בסך של 9,736 ₪.
ח. שכר עבודה בסך של 3,600 ₪.
ט. פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה בסך של 3,000 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 2 3.3.20, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 2,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

5. על הנתבע לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

6. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבעת

ניתן היום, י"ד תשרי תשפ"ב, (20 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: כמאל כאמל עותמאן
נתבע: זקוטו משה ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: