ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלברט אסולין נגד יובלים אשדוד בע"מ :


בפני כבוד ה רשמת בכירה אירנה רוזן

מבקש

אלברט אסולין

נגד

משיבה
יובלים אשדוד בע"מ

החלטה

לפני התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב אשר הוגשה בלשכת ההוצאה לפועל והועבר ה לדיון בבית המשפט.

בתצהירו טוען המבקש, ביחס לנכס ברחוב נורדאו כי בחלק מהתקופה נשוא החיוב הנכס הושכר ובחלקה עמד ריק ולא הייתה כלל צריכת מים. עוד טוען המבקש כי השוכר שילם בגין חיובי מים וכלל אין חוב בגין תקופת השכירות. עוד טוען המבקש שגם הנכס ים ברחוב השייטים וברחוב חטיבת הכרמלי הושכרו והשוכרים שילמו בגין אספקת מים.

המבקש נחקר בדיון ועמד מאחורי טענותיו תוך שהוא מפנה למסמכים שונים המצויים ברשותו שלא צורפו להתנגדות. המבקש ציין כי המסמכים התקבלו בידיו לאחרונה מאחר ומשרדי המשיבה היו סגורים לסירוגין בשל תקופת הקורונה. עוד ציין כי התביעה הוגשה על ידי המשיבה בשיהוי ניכר, מה שהקשה על איתור המסמכים.

ההלכה היא כי בשלב מתן רשות להתגונן מוטל על הנתבע עול הוכחה מצומצם. ראה דברי ביהמ"ש בע"א 5480/98 מנורה נ' אבו, פד"י נב(2) 476 כי בבקשת רשות להגן "נותן ביהמ"ש דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן... בית המשפט אמנם אינו בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על פי החומר המצוי בפניו.."

אם כן, הגנת הנתבע, בשלב זה, תבחן מתוך מגמה להרחיב את זכות העמידה של הנתבע על מנת ליתן לו יומו בבית המשפט. גם הגנה לכאורית, ואפילו בדוחק, תזכה את הנתבע ברשות להתגונן. כידוע, המגמה היא להרחיב את מסגרת המקרים שבהם ניתנת רשות להתגונן, וזאת על ידי בחינה לכאורית של טענות ההגנה, ללא צורך בבדיקת הנתונים הראייתיים המבססים אותן (ראו לעניין זה ע"א 2827/06 נופשים אלי נופש ותיירות בע"מ נ' ים המלח רויאל הוטל מנג'מנט בע"מ, [פורסם בנבו] (1/6/08) והאסמכתאות הנוספות המאוזכרות שם).

עוד נקבע כי בשלב בו נדונה בקשה לרשות להתגונן לא ייכנס בית המשפט לבירור אמיתותן של העובדות, הנטענות בתצהיר התומך בבקשת הנתבע, ודי לה לגירסתו שתעמוד לכאורה ולא תקרוס תחתיה לפני מתקפת החקירה הנגדית על התצהיר" (ע"א 544/81 קיהל נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פד"י לו (3), 518.

וכן ראה דברי ביהמ"ש העליון בע"א 469/87 בורלא נ' טפחות בנק למשכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מג (3) 113, 121 (1989) הקובע:
"בבוא בית המשפט לשקול מתן רשות להתגונן, עליו להניח, כי העובדות שהמבקש טוען להן אמנם נכונות, ובהנחה זו עליו לבדוק, האם יש באלה כדי להצביע על הגנה אפשרית, ולו אף בדוחק.
כאמור, בידי המבקש מסמכים עליהם מבסס את הגנתו אשר לא הובאו לעיון ביהמ"ש. ככל שאכן קיימים מסמכים התומכים בגרסת המבקש, הרי שיש לבחון אותם. זאת, מבלי להידרש לשאלה מדוע לא הוצגו קודם לדיון בהתנגדות ונוכח ההלכה הליבראלית בעניין זה שלפיה ניתן להתגבר כמעט על כל מחדל פרוצדוראלי מאחר ולא ניתן להגיע לחקר האמת באמצעות אימוץ קו דווקני.

בנסיבות אלו ונוכח הגרסה שפורטה מאחוריה עמד המבקש בחקירתו שהינה עובדתית בעיקרה, הנני סבורה כי יש מקום לאפשר דיון בטענות המבקש לגופן ולא לנעול בפניו את שערי בית המשפט. זאת, מבלי לקבוע מסמרות בדבר או להביע דעה באשר לעוצמת טענותיו או סיכוייהן להתקבל בתום הליך הבירור.

אי לכך, הנני נעתרת לבקשת רשות להתגונן ומורה כי התביעה תידון במסלול של דיון מהיר. כמו כן, אני מורה כדלקמן:

התובענה נקבעת לישיבת קדם משפט לפניי ליום 20/3/22 בשעה 10:00.

בעלי הדין יתייצבו אישית לישיבה זו. במקרה שאחד הצדדים תאגיד, יתייצב נציג מטעמו, המכיר את עובדות המקרה, ומוסמך לקבל החלטות בנוגע להמשך ההליכים.
הנציג יהיה פטור מהתייצבות ככל שתוגש לבית המשפט לא יאוחר מ – 7 ימים לפני קדם משפט התחייבות בכתב, כי נציגיהם הבקיאים בפרטי התובענה ומוסמכים להחליט בעניינה יהיו זמינים בטלפון בשעת הישיבה המקדמית.
הצדדים יהיו ערוכים לאפשרות שבעלי הדין ייחקרו על תצהיריהם במסגרת הישיבה המקדמית.

התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו את כל המסמכים שיש לצרף לכתב תביעה בהתאם לתקנה 79(א) לתקסד"א.

הנתבע ימציא לבית המשפט ולצד שכנגד, בתוך 45 יום ממועד המצאת האמור בס"ק ב' את כל מסמכים שיש לצרף לכתב הגנה בהתאם לתקנה 79(א).

כתבי הטענות המאומתים בתצהירי בעלי הדין, בהתאם לטופס 5 שבתוספת הראשונה, מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין.

התובעת רשאית להגיש לבית המשפט ולהמציא לנתבע כתב תשובה בתוך 15 יום ממועד המצאת המסמכים לפי ס"ק ג'.

בעלי הדין לא יטענו טענות שהינן בבחינת הרחבת חזיתות המריבה מעבר לאלה שהועלו בבקשת הביצוע וההתנגדות.

בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם בתוך 45 יום ממועד הגשת כתב הגנה לפי ס"ק ג' לעיל. המועד להגשת תצהירי העדים חל בו זמנית על כל בעלי הדין בתובענה. לתצהירי העדים יצורפו כל המסמכים עליהם מסמך העד בתצהירו.

תצהיר עדות שלא הוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט; עד אשר לא הוגש תצהיר עדות ראשית שלו לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשפ"ב, 20 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלברט אסולין
נתבע: יובלים אשדוד בע"מ
שופט :
עורכי דין: