ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיילה סרוסי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

19 ספטמבר 2021
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
שיילה סרוסי
ע"י ב"כ: עו"ד אסף נוי

-
הנתבעת:
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עינת טויק

החלטה

הנתבעת הגישה בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים וכן לצו לשאלון. התובעת התנגדה לבקשות למעט לחלק מהשאלון.
אשר לבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים להלן החלטה ביחס לכל דרישה :
כל המסמכים הרפואיים לרבות מסמכים הקשורים להליכי ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי: התובעת טענה, כי צירפה את מלוא המסמכים הקיימים ברשותה לתביעה וכי ממילא חתמה על טופס ויתור סודיות רפואית.
ולהכרעתי: ראשית מובהר כי אין מחלוקת בין הצדדים שמסמכים רפואיים רלבנטיים בהליך זה בו קיימת מחלוקת בשאלה, האם כדין נדחה תביעת התובעת לתשלום תגמולי אבדן כושר עבודה בנימוק של הפרת חובת הגילוי מצד התובעת.
מקום בו הדרישה היא למסמכים רלבנטיים, צד שטוען, כי מסמכים המבוקשים על ידי הצד שכנגד אינם ברשותו נדרש להגיש תצהיר בעניי ן (ראה ד"ר י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, מהדורת 2016, פרק 11 עמ' 13(
התובעת תגיש תצהיר בעניין הדרישה המדוברת והודעתה כי אין ברשותה מסמכים רפואיים או מסמכים הקשורים להליכי ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי מעבר לאלה שצורפו לתביעה.
הואיל ובידי הנתבעת מצוי טופס וס"ר חתום על ידי התובעת ממילא באפשרותה של הנתבעת לפנות לכל מוסד רפואי וכן למוסד לביטוח לאומי לקבלת המסמכים הרלבנטיים הדרושים לה. עוד יצוין כי בהמשך החלטה זו אתייחס לדרישת הנתבעת לקבל פרטי מוסדות רפואיים בהם טופלה התובעת ואעיר כבר עתה כי בקשה זו דינה להתקבל שכן היא קשורה לנושא התיעוד הרפואי ותסייע בידי הנתבעת לפנות למוסדות הרלבנטיים בהתאם.
תיעוד לגבי תביעות שהוגשו לקרן פנסיה או חברת ביטוח אחרת: גם מסמכים אלה רלבנטיים על מנת לברר את המחלוקת מושא הליך זה. להצהרות התובעת בתביעות מקבילות עשויה להיות רלבנטיות בבירור זכאותה לתגמולים מהנתבעת. ודוק, נפסק כי לא נדרש שבשלב גילוי המסמכים תהיה הרלבנטיות של המסמך ודאית. די בכך שמבקש הגילוי יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלבנטיות (רעא 7802/10 ‏ ‏ עמירם גרופ יזום והשקעות יזום והשקעות בע"מ נ' קרל אופנת גברים איכותית בע"מ (15.8.12) ואסמכתאות נוספות שם). על כן ככל שמסמכים כאמור קיימים יש להמציאם וככל שאינם קיימים יש להגיש תצהיר מפורש ומפורט בעניין.
העתק מפולסיות ביטוח אחרות הקיימות לתובעת וכל מסמכי ההצטרפות כולל הצהרת בריאות: לדרישה זו קיימת דרישה מקבילה במסגרת הצו לשאלון שהתבקש (סעיפים 7 – 8 לבקשת השאלון). התובעת הסכימה להשיב לשאלות הללו ולצרף את המסמכים ככל שהם ברשותה ובכך באה על פתרונה גם הדרישה לגילוי מסמכים בעניין. התובעת תשיב לשאלות הללו בתצהיר ערוך כדין.
פרטי פסיכיאטרים או פסיכולוגיים מטפלים: היות שמדובר בחומר רפואי ממילא אתייחס לדרישה זו בזיקה לבקשת הנתבעת להשיב לשאלה על רשימת גורמים רפואיים מטפלים.
העתק מסמכים לגבי הכנסות התובעת משנת 2015 ועד היום: בהתחשב בעובדה כי עסקינן בתביעה הנוגעת לתגמולי אבדן כושר עבודה לשאלת הכנסות התובעת עשויה להיות רלבנטיות ולכן על התובעת למסור מידע זה לנתבעת.
הבקשה לשאלון :
ראשית, התובעת הסכימה להשיב לשאלות בסעיפים 7 – 9 לבקשת הנתבעת הנוגעים לפוליסות ביטוח או קרנות פנסיה אחרות . על כן אין צורך לדון בדרישות הללו והתובעת תפעל על פי ההסכמה .
ביחס לשאלות שנותרו במחלוקת התובעת טענה, כי הנושאים הללו ממילא פורטו בתביעה. אדון בשאלות הללו להלן.
שאלה 1 לגבי מצב הבריאות טרם חתימה על הצהרת הבריאות: מדובר בשאלה כללית שאין בה לברר דבר, שעה שממילא כל פרטיה הרפואיים של התובעת הם בהישג ידה של הנתבעת מכוח טופס וס"ר . לאחר שתקבל הנתבעת את כל המסמכים תוכל לעמת את התובעת בחקירה נגדית עם העולה מהמסמכים הללו לעומת הצהרת הבריאות. על כן מדובר בשאלות שניתן להפנות בחקירה נגדית ואין בשאלון במקרה זה לקדם דבר.
שאלה 2 לגבי מחלות שחלתה בהן התובעת טרם הצהרת הבריאות : אין להתיר את השאלה מהטעמים שפירטתי לגבי שאלה 1.
שאלה 3 לגבי מועד בדיקות MRI: השאלה ברובה מיותרת שעה שניתן לאתר את כל הפרטים בתיק הרפואי. עם זאת, מצאתי לנכון להתיר את שאלת המשנה הנוגעת למקום ביצוע הבדיקה ולכן התובעת תשיב בתצהיר לשאלה באילו מוסדות רפואיים ביצעה בדיקה מסוג זה הן לפני חתימת הצהרת הבריאות והן לאחריה. הנתבעת תוכל לפנות לאותם מוסדות ולקבל את החומר הדרוש.
שאלה 4 לגבי ביצוע בדיקה ביום 23.7.14: למעשה התובעת השיבה על שאלה זו בתגובתה שהוגשה ביום 21.7.21 (ראה סעיף 4 לתגובה). משכך נעשה, תתכבד התובעת לאמת את האמור בתגובה לעניין זה בתצהיר שממילא היא נדרשת להגיש.
שאלה 5 הנוגעת לביטוחים /קרנות פנסיה נוספים ותגמולים מהם: הואיל והתקבלה דרישת הנתבעת לגילוי מסמכים הנוגעים לכלל הכנסות התובעת משנת 2015 ואילך ממילא המסמכים שנדרשת התובעת למסור כלולים בחלקם בשאלה זו. אשר ליתר מסמכי הביטוחים גם לעניין זה עשויה להיות רלבנטיות ולכן התובעת תמציא את כל המסמכים הקשורים להצטרפות לביטוח או קרן פנסיה מעבר לנתבעת.
שאלה 6 הנוגעת למוסדות הרפואיים/ רופאים שטיפלו בתובעת: על מנת שהנתבעת תוכל לאתר באפקטיביות את המידע הרפואי המלא על פי טופס וס"ר יש להורות לתובעת להשיב לשאלה לגבי זהות הגורמים המטפלים. התובעת אינה נדרשת לצרף מסמכים נוספים שכן ממילא ניתנה התייחסות לדרישה זו במסגרת גילוי מסמכים והתובעת תפעל בהתאם להחלטה באותו עניין. בזיקה לדרישת גילוי המסמכים (ראה סעיף 9 לעיל), התובעת גם תפרט רשימת פסיכולוגים מטפלים שכן בטופס וס"ר ממילא נכללה התייחסות לגבי טיפולים מסוג זה.
אשר להוצאות: הנתבעת לא עתרה להוצאות אך התובעת עתרה להוצאות בגין התגובה בעניין גילוי מסמכים. אין מקום לטענת התובעת (בזיקה להוצאות) כאילו הנתבעת דורשת רק מסמכים המצויים כבר בחזקתה, שכן הדרישה מתייחסת לפוליסות ביטוח נוספות. לכן אין הצדקה לחיוב הנתבעת בהוצאות .
כל מסמך / תצהיר שנקבע שיש להגישו הדבר יעשה עד ליום 17.10.21.
בכך תמו הליכים מקדמיים וצו לתצהירים יינתן בנפרד.

ניתנה היום, י"ג תשרי תשפ"ב, (19 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שיילה סרוסי
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: