ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ נגד מועצה מקומית כפר ורדים :

לפני כבוד ה שופט דורון חסדאי

התובעת
ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלק מגן

נגד

הנתבעות
1. מועצה מקומית כפר ורדים
ע"י ב"כ עו"ד יובל אדלר

2. רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עו"ד יואב קוק

החלטה

מתוקף סמכותי בהתאם לתקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט–2018 (להלן: "התקנות"), הנני מורה כדלקמן:

נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 15/5/22 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם .
בתוך 75 ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו בעלי הדין דיון מקדמי וימציאו דיווח מתאים לבית המשפט (בהתאם לתקנה 36 וטופס 4), לא יאוחר מ־ 30 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה, הכול כמפורט בפרק ד לתקנות. הצדדים יתייחסו בדיווח בין היתר גם לאפשרות מינוי מגשר /מומחה מטעם בית המשפט /בורר.
תשומת לב ב"כ הצדדים לתקנה 49(א) לתקנות, וכן לתקנה 50 הנוגעת לבקשה בכתב שבכוונת צד להגיש.
עד 30 ימים קודם לישיבת קדם המשפט, יגישו הצדדים רשימת בקשות כמתחייב מהוראת תקנה 49(ג) –(ה). בעל הדין שכנגד רשאי להשיב לרשימת הבקשות בתוך 14 ימים, מיום ההמצאה. היקף הבקשה והתגובה לא יעלה על עמוד אחד לכל בקשה.
בחלוף 45 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון רשאים הצדדים לשלוח לצד שכנגד שאלון והם אף יחליפו תצהירי גילוי מסמכים ויאפשרו עיון במסמכים, כמפורט בפרק ט לתקנות.
הצדדים ישלימו את ההליכים מקדמיים בתוך 75 ימים לאחר הגשת כתב הטענות האחרון כמפורט בתקנות 56-58.
הצדדים יגישו את רשימת העדים שבכוונתם להזמין, בהתאם למפורט בתקנה 62, עד 20 ימים קודם לישיבת קדם המשפט.

כללי
מסמכים המוגשים לתיק המונים מעל 20 עמודים יוגשו בעותק כרוך ומדוגל למזכירות מדור רשמים בקומה 1.
מגיש המסמך יציין בשולי כותרת המסמך את המועד האחרון שעליו להגיש את המסמך, ואם הוא משיב או מגיב למסמך אחר יפרט את המועד שהומצא לו אותו מסמך.
בכל מסמך המוגש לבית המשפט יוקצה בחלק השמאלי העליון בעמוד הראשון מקום להחלטת בית המשפט ב"פתקית".
המסמכים יוגשו בהדפסה על גבי נייר לבן 4A, שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד ברווח שורות של 1.5 ס"מ, גופן David שחור בגודל 12, ללא הבלטות צבעוניות. כותרת המסמך תצוין בראש המסמך, לפני שמות בעלי הדין. המסמך יישא את תאריך חתימתו בעמוד הראשון מצד ימין למעלה, וכלל עמודי המסמך לרבות נספחיו, ימוספרו. בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יצרף תוכן עניינים.
פגרה באה במניין המועדים.

ניתנה היום, י"ב תשרי תשפ"ב, 18 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ
נתבע: מועצה מקומית כפר ורדים
שופט :
עורכי דין: