ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראשון בניקיון בע"מ נגד ROBINZON AKHALADZE :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל

המערערת
הראשון בניקיון בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עדנה סעאתי
-
המשיב
ROBINZON AKHALADZE
ע"י ב"כ עו"ד אולג סלבוטסקי

פסק דין

המערערת הגישה ערעור כנגד החלטת הרשמת רעות שמר בגס מיום 14.5.2021, (להלן:" ההחלטה"), במסגרתה נדחתה בקשת המערערת לחיוב המשיב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה.

טענות הצדדים
בדיון אשר התקיים בפנינו ביום 13.9.21 חזרו באי כוח הצדדים על טיעוניהם תוך שהמערערת חזרה והדגישה כי המשיב הטעה אותה וגרם להעסקתו באמצעות אשרת שהייה מזויפת. כתוצאה מהתנהלות המשיב ומשהמערערת לא הייתה מודעת לעובדה כי אין למשיב אשרה , נגרמו למערערת נזקים רבים לרבות נזקים ממונים ונזק עקב הוצאת תלושי שכר "במרמה". עוד טענה המערערת כי משהוגשה תביעה שכנגד כתוצאה מהנזקים להם גרם המשיב ומאח ר שעדותו המוקדמת נשמעה זה מכבר, אין כל סיכוי כי יתייצב להעיד בדיון בתביעה שכנגד לפיכך, יש לקבל את הערעור ולחייב את המשיב בערובה להבטחת הוצאות המערערת.

המשיב טען מנגד כי דין הבקשה הידחות מכל וכל תוך חיוב המערערת בהוצאות משמעותיות שעה שלא היה כל בסיס להגשת הערעור. החלטת הרשמת מאוזנת ונסמכת על מסמכי התיק מהם עולה כי קיימת ראשית ראיה להוכחת טענות התובע , בעוד טענות התרמית והנזק אשר נטענו על ידי המערערת דינם להתברר במסגרת הליך ההוכחות. עוד נטען כי המשיב הגיש תביעתו שעה שלא שולמו זכויותיו הקוגנטיות אשר אינן קשורות כל וכלל לעניין האשרה אשר דבר זיופה נודע רק לאחר סיום העסקתו.

דיון והכרעה
כלל ידוע הוא כי ערכאת הערעור לא תמהר להתערב בשיקול דעתה של ערכאה קמא , בפרט בהחלטות דיוניות( ראו-דב"ע 97 /3-398 ג'י. טי. אי. בי. תקשורת (1991) בע"מ - קרוגליאק, פד"ע לא 269, 277 (1998); בר"ע (ארצי) 25084-12-18 חזקי – אלסטר 20.1.19 ). כמו כן אפילו אם סברה ערכאת הערעור היא כי ראוי היה לנקוט דרך דיונית אחרת, ובלבד שההחלטה שהתקבלה אינה מנוגדת לדין ואינה גורמת עיוות דין לאחד הצדדים, אין להתערב בהחלטת ביניים של הערכה קמא ( רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש (25.6.2007); בר"ע (ארצי) 44240-06-14‏ ‏ אברהם יקירי - רובין פאר (11.9.2014))..

בהחלטת הרשמת מיום 14.5.2021 נקבעו הדברים הבאים:
"בהתאם להלכה שנפסקה בעניין אבו מוחסן תלושי שכר עשויים להוות ראשית ראייה, ככל שעולה מהם שלא שולמו לעובד זכויות המגיעות לו לפי החוק או צווי ההרחבה (ע"ע 2385-02-17 אבו מוחסן נ' קיבוץ בית הערבה (11.2.21).עוד נפסק בעניין אבו מוחסן כי הודאת המעסיק בחלק מטענות התובע עשויה אף היא להוות ראשית ראיה.
מעיון בתלושי השכר עולה לכאורה כי המבקשת לא הפרישה כספים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות במועד תחילת עבודתו והחלה לעשות כן בחלוף כשמונה חודשים. בנוסף לכך המבקשת מודה בכתב ההגנה ובתגובה בקיומם של הפרשים לדמי חגים ובסכום נוסף בסך 8,751 ₪ שלא שולם לעובד.
אשר לטענות המבקשת כי המשיב זייף את האשרה וטענותיה הנוספות בכת (כך במקור ר.צ) התביעה שכנגד – מקומן של אלה להתברר במסגרת ההליך העיקרי, שכן בהתאם לנפסק בעניין אבו מוחסן אין להפוך את הדיון בבקשה לחיוב בהפקדת ערובה לדיון בהליך גופו.
לפיכך עלה בידי המשיב להציג ראשית ראייה להוכחת התביעה שיש בה כדי לפטור אותו מהפקדת ערובה ודין הבקשה להידחות.
הוצאות הבקשה יישקלו בתום ההליך".

נציין כי במסגרת הדיון אשר התקיים ביום 13.9.321 קבלה המערערת את הצעת בית הדין למחיקת הערעור וזאת משהובהר כי לא דבק פגם בהחלטת הרשמת , אותה מצאנו כמנומקת וברורה ונסמכת על מסמכי התיק וההלכה הפסוקה.

המשיב התנגד למחיקת הערעור ללא חיוב בהוצאות תוך שציין כי לא היה כל מקום להגיש את הערעור וכן לא נפסקו הוצאותיו אף במסגרת החלטת הרשמת.

לאחר שבחנו ושקלנו את טיעוני הצדדים לעניין שאלת ההוצאות , אנו סבורים כי בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה אשר אומנם אין בהן כדי להוביל לביטול החלטת הרשמת מהטעמים אשר פורטו לעיל, ראוי לפסוק הוצאות על הצד הנמוך וזאת שעה שהמערערת העלתה נימוקים שאינם נימוקי סרק והיה מקום לבררם , אך תוצאת ההליך היא כי דינם להידחות.

לכך מצטרפת העובדה כי המערערת הסכימה למחיקת הערעור כבר במהלך הדיון לפיכך, תחויב המערערת בהוצאות בשיעור מופחת בסך של 1, 000 ₪ בלבד. עוד נדגיש כי משעה שהמשיב לא ערער על החלטת הרשמת במסגרתה לא נפסקו הו צאותיו עת נדחתה הבקשה , לא שקלנו במסגרת הליך זה את שאלות ההוצאות בערכה קמא.

סוף דבר
לאור כל המקובץ, דין הערעור להימחק.

המערערת תישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, י"א תשרי תשפ"ב, (17 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור עובדים מר ברוך הראל

רוית צדיק, שופטת,
סגנית נשיאה


מעורבים
תובע: הראשון בניקיון בע"מ
נתבע: ROBINZON AKHALADZE
שופט :
עורכי דין: