ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלאל קאסם נגד פסק דין :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

  1. בלאל קאסם
  2. אחלאם קאסם

נגד

נתבעים
"אחשיבון אבן ושיש בע"מ"

פסק דין

1.לטענת התובעים – שיש מטבח ומדרגות שסיפקה וביצעה עבורם הנתבע ת תמורת סך של 18,000 ₪ נמצאו פגומים ואף לא תאמו את ההזמנה; על פי חוות דעת מומחה מטע מם – הנזק נאמד בסך של 48,000 ₪.

2.הנתבעת טענ ה מנגד כי השיש שסופק הן למטבח והן למדרגות הו א שיש טוב וראוי; ההתקנה בוצעה בצורה מקצועית; התביעה טרדנית וקנטרנית ודינה להידחות; לפנים משורת הדין הסכימה הנתבעת ל פרק את שיש המטבח ולהתקין שיש חדש במקומו אך זאת בתנאי כי התובעים ישלמו לה את הפרש המחירים.

3. מומחה מטעם הנתבעת קבע כי העבודה והחומר תקינים ותקניים; אם יש פגמים בשיש המטבח – הם נובעים משימוש בחומרי ניקוי אסורים כך שאין לתובעים להלין אלא על עצמם. עוד טענ ה הנתבע ת כי מטרתם היחידה של התובעים היא לפגוע בשמ ה הטוב , להכפיש ה ולהלך עליה אימים.

4.אינג' שטרנברג רונן שמונה מטעם בית המשפט מצא גוון שונה במדרגה האחרונה לפני היציאה לגג; מרקם שונה בשתי מדרגות ביחס למדרגות הסמוכות; עורקים כהים במדרגה אחרת; במהלך המדרגות השלישי מצא כי הרום השישי במרקם שונה מהרומים האחרים; בפודסט הביניים נמצאו "סימני הכתמה" על הריצוף וכתמים שחורים במדרגה האחרונה; במהלך המדרגות השני מצא אבנים בגוון בהיר במדרגה לפני האחרונה; במהלך השני מצא מדרגה עם כתמים שחורים ומדרגה עם סימנים לבנים; במהלך השני מצא כי הותקן סף שונה מהספים ביתר המדרגות; נמצא כתם על מדרגה במהלך הראשון ונימים כהים ב- 3 מדרגות באותו מהלך וכן מרקם שונה ברום מדרגה שמינית וסימנים לבנים במרקם של ארבע מדרגות ; הרום במדרגה 5 נמצא סדוק.

אשר לשיש המטבח – מצא כתמים סביב הכיריים והכיור .

בפרק הסיכום קבע אינג' שטרנברג :

מדרגות השיש תקינות ואסתטיות; ההבדלים שנמצאו בטקסטורה הם בגדר הסביר למעט חמש ממדרגות אותן מומלץ להחליף.

משטח השיש במטבח בעל ספיגה גדולה ואינו מתאים לייעודו. יש להחליפו.

הוכחות:

5.א.התובעת חזרה בתצהירה על טענות התביעה והוסיפה כי בניגוד לנטען בחוות הדעת שילמו התובעים על שיש המטבח 8,000 ₪ ולא 5,000 ₪ כפי שנקבע בחוות הדעת,; הוסיפה והעירה כי המומחה לא התייחס לעלות הפירוק וההרכבה מחדש; כמו כן טענה כי מחוות הדעת של אינג' שטרנברג עולה כי קיימים ליקויים במדרגות; בכל המדרגות יש גוון שונה וזאת בניגוד לקביעת המומחה.

5.ב.בחקירת הנגדית השיבה כי אין חשבונית לתשלום 12,000 ₪ על תיקונים וכי זה נכתב בטעות , גם הטענה כי הנתבע ת עש תה עבודות טיח נכתבה בטעות; כמו כן אישרה כי הנתבעת הציע ה לה להחליף את שיש המטבח בתאני שתשלם את הפרש המחירים.

6.אינג' שטרנברג נחקר ארוכות על ידי התו בעת עצמה לאחר שהייצוג המשפטי של התובעים הופסק. הוא השיב כי ברום אחד קיים סדק; דחה את הטענה כי בכל המדרגות יש סדקים והדגיש כי עבר וצילם מדרגה מדרגה, השיב כי כל שיש הוא חומר סופג מטבעו , הגידים שנצפו הם תועפה טבעית בשיש – שהתקן מתיר. המומחה צ יין כי הוא נמנע מלהביע דעתו על השיש מבחינה אסתטית; הוא לא ראה שקיימת פגיעה מחומרי ניקוי; השיש במטבח מאוד סופג ומסיבה זו יש להחליף אותו, מומלץ להחליף בין 5 לשבע מדרגות, "אני הייתי מחליף" .

7.אשר לסימנים השחורים במדרגות השיב כי :

"ת. זה לא כתמים שנוצרו אחרי ההרכבה. בתוך האבן יש סימנים שחורים, לוח השיש כך הגיע לבניין. היה אפשר לבקש לא להרכיב אותו. זה לא שהכתם נוצר לאחר מכן".

את המקור של הסימנים השחורים הסביר:

"ת. הוא מסמל שבתוך לוח האבן הגדולה שהגיעה וחתכו אותו היו הרבה מאוד תחמוצות מתכת, יש תחמוצות ברזל שזה כהה. כך זה יוצא מהאדמה. זה לא פוגע באיכות השיש. יש אנשים שבוחרים שיש כי יש לו מרקם משתנה. אם לא, אפשר לעשות אבן אחרת".

8.לשאלה מדוע לא קבע שיש להחילף מדרגות עם סימנים שחורים השיב כך:

"ת. כתבתי להחליף חמש עד שבע מדרגות. לגבי יופי זה עניין סובייקטיבי."

9.התובעת הקשתה על המומחה והטיחה בו כי זה מכוער מאוד:

"ש. לפי מראה עיניים זה מאוד מכוער.
ת. זו הסיבה שצילמתי. בחוות הדעת שלי שמתי תמונה שצולמה מקרוב ואחת מרחוק כדי שבית המשפט יוכל לראות. אני הצגתי טענות שהמרקמים היו שונים וזה לא מצא חן בעיניהם. הקטע ההנדסי פה הוא האם זה לא היו בסדר או האבן לא יפה. בצעירותי הערתי על יופי והפסקתי. אני רק יכול להגיד שזה המצב. לדעתי בבית פרטי כשקבלן בא לעבוד אפשר להעיר לו תוך כדי עבודה ולהגיד לו לעצור, שיש גידים וזה אפור מדי. לדעתי אגב זה אפור מדי, זה נותן אווירה לא נעימה, אבל לבוא בסוף העבודה ולומר שזה לא דומה או שיש סדקים או כתמים, אי אפשר. נכון שיש גידים."

10.לשאלה מדוע העריך עלות מדרגה ב- 150 ₪ שעה שהת ובעים שילמו על כל מדרגה 230 ₪ השיב :

"ת. נפלתם על אדם שקונה רק בזול. אני חושב שזול זה טוב".

11.המצהיר מטעם הנתבעת מר ג'ואד אחשייבון שתמך בתצהירו את כתב ההגנה – השיב בחקירתו הנגד ית כי התובעם בחרו שיש גרניט למטבח מסוג שלפעמים סופג ולמדרגות בחרו שיש טורקי ומה שבחרו סופק להם; ראשית התלונה הייתה אך ורק על שיש המטבח ולא נטען דבר על המדרגות ; הוא היה מוכן להחליף לה את השיש לאבן קיסר בתשלום הפרש של כשבעת אליפם שקל אך היא סירבה ; לא שלל כי השיש למטבח עלה לתובעים 8,000 ₪ .

דיון והכרעה:

12.טענת התובעים לפיה הזמינו שיש מסוג מסוים ( קרמה נובה) וכי קיבלו שיש מסוג אחר לא הוכחה. התובעים לא הציגו מס מך או הזמנה שבו נקוב הסוג של השיש שהזמינו . זאת גם זאת , אילו קיבלו שיש מסוג אחר כיצד לא הבחינו בכך במהלך ההרכב ה.

13.אני מאמץ את חוות דעת מומחה בית המשפט ומעדיף אותה על חוות דעת מומחי הצדדים. לא זו בל בד ש אין למומחה בית המשפט אינטרס לטובת צד זה או אחר – אלא שלהבד יל ממומחי הצדדים – מומחה בית המשפט נחקר בנגדית על חוות דעתו והסביר אותה היטב מעל דוכן העדים.

14.מצאתי את חוות הדעת של אינג' שטרנברג יסודית וטובה. המומחה הסביר הן בחוות הדעת והן בחקיתרו הנגדית את ההבדל בין עורקים לבן סדקים. הוא עבר מדרגה מדרגה וצילם. התמונות מאשרות את קביעתו. אין בתמונות עדות לסדקים למעט ברום של מדרגה אחת בלבד.

15.המומחה אף הסביר באופן משכנע, ממצה ויסודי את הבדלי הגוונים בשיש המדגרות כתופעה אינהרנטית לשיש טבעי. שוכנעתי אל נכון כי התובעים שהתאכזבו בצדק מהשיש של המטבח – איבדו אימון בכל העב ודה והחלו לדקדק "בזכויות מגדלת" בשיש המדגרות תוך פרשנות סובייקטית הנוטה לכיוון של החלפת כל המדרגות.

16.אני נותן אימון בכל אשר כתב ואמר המומחה אינג' שטרנברג אך עלי להוסיף הערה:

16.א.בעניין האסתטיקה – היופי של מדרגות מסוימות – במיוחד השתיים שנמצאו בהן כתמים שחורים ( ראו התמונות) – המומחה נזהר מלהביע עמדה סובייקטיבית אלא הסתפק בהגשת התמ ונות בליווי תיאור אובייקטיבי שלהן ושל והכתמים הלבנים והכתמים השחורים תוך שהשאיר לבית המשפט את ההכרעה בשאלת הרמה האסתטית. המ ומחה הסביר בחקירתו הנגדית כי בעבר נהג לנקוט עמדה ברורה לגבי אסתטיקה אך הפסיק לעשות זאת בעקבות הערה שקיבל מבית המשפט ( בפרוטקול לא נרשם הביטוי המדויק אך זכור לי היטב כי אמר " קיבלתי על הראש").

16.ב.מכאן באה עמדתו הלא נחרצת שבמקום לקבוע קטיגורית כי יש צורך להחליף שבע מדרגות נקט לשון ממליצה ואמר בחקירתו – " אני הייתי מחליף".

17.א.אכן ראיתי בתמונות מספר קטן של מהדרגות מכוערות ואף הערתי על כך. בא כוח הנתבעת – כמ וצא שלל רב – ביקש כי ההערה תירשם לפרוטקטל כאילו תפס את בית המשפט בקלקלתו כשהוא חורג מגבול סמכותו ומביע התרשמות בעניין שאינו שייך לתחום תפקידו.

17.ב. בכל הכבוד הראוי – אם המומחה נמנע באופן מ כוון מלנקוט עמדה לגבי כיעור ויופי בגלל שהוער לו בעבר על ידי בית המשפט בתיק אחר כי זה לא מתפקידו , ואם גם בית המשפט יהא מנוע מלומר את דברו בנדון – אזי מי יקבע אם המדגרות מכוערות אם לאו? הלא בעניין של יופי עסקינן? הרי אלמלא תרו התובעים מלכתחילה אחר היופי – כי אז מה להם ולציפוי שיש? הם היו משאירים את המדרגות על בטון.

17.ג.אמור מעתה –את אותן מדרגות שבחוות הדעת בצירוף התמונות נמצאו ירודות מבחינה אסתטית – ואשר המומחה רק המליץ בלשון עדינה על החלפתן – זכאים התובעים להחליף על חשבון הנתבעת.

18.א.אשר למטבח , חוות הדעת של המומחה ביחס לשיש המטבח נחרצת. מדובר בשיש באיכות ירודה בעל ספיגות גבוהה שכבר החלה לתת אותותיה סביב הכיור והכיריים– ראו התמונות שמדברות בעד עצמן .

18.ב. זה המקום לציין כי בא כוח הנתבעת לא חקר את המומחה על הצורך בהחלפת שיש המטבח ולא התייחס בסיכומיו לחלק זה של חוות הדעת. לא ברור ,אפוא, מדוע אין הסכמה לגבי פריט זה ומדוע לא חזרה בה הנתבעת מהטענה כי מטרתם היחידה של התובעים היא לפגוע בשמה הטוב.

סיכום:

19.בהתבסס על המסד שהונח לעיל – אני קובע כי על הנתבעת לפצות את התובעים בגין מלוא מחיר שיש המטבח בצירוף עלות הפירוק והרכבה מחדש.

20.כמו כן על הנתבעת לפצות את התובעים בגין עלות הפירוק והרכבה מחדש של שבע מדרגות .

21.אשר להוצאות המומחים – מומחה בית המשפט לא אישר אומנם את כל טענות התובעים לגבי רוב המדרגות , אך יש לזכור ש הנתבעת התכחשה מלכתחילה ולאורך כל הדרך לאי תקינות שיש המטבח תוך שטענה כי התובעים אשמים בכך שעשו שימוש בחומרי ניקוי לא נכונים וכי הפגיעה בשמה הטוב היא המניע שעומד מאחורי הגשת התביעה.

22.מכאן יוצא – שהוצאות חוות דעת המ ומחים היו בלתי נמנע ות נוכח עמדתה של הנתבעת לגבי שיש המטבח . זאת גם זאת – גם במדגרות נמצאו פגמים כך שבדיקת המדגרות לא הייתה מיותרת. מכאן – צודק להשית על הנתבעת את כל הוצאות המומחים – הן מומחה בית המשפט, והן מומחה התובעים.

22.התובעים לא תבעו בגין נזק לא ממוני.

סעד :

אני מקבל ,אפוא, את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים שלהלן:

בגין שיש המטבח – 8,000 ₪.
בגין פירוק והרכבה מחדש של שיש המטבח: 1,500 ₪.
בגין פירוק שבע מדרגות בסך 50 ₪ למדרגה 350 ₪.
בגין עלות רכישה והרכבה מחדש של שבע מדרגות לפי 230 ₪ למדרגה: 1,610 ₪.
בגין שכר מומחה בית המשפט 3,510 ₪.
בגין שכר מומחה התובעים 2,800 ₪.
סה"כ 17,770 ₪.

כמו כן תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,300 ₪.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ט' תשרי תשפ"ב, 15 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בלאל קאסם
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: