ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ח.ד. נגד ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ :

10
בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובעת

ח.ד.

נגד

הנתבעת
ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. בהמשך להחלטתי מיום 11.08.21, לנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים ולאחר שניתנו עמדות הצדדים, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה מטעם בית המשפט.
  2. אני מורה על מינויו של ד"ר מריו אייכנבלט כמומחה רפואי מטעם בית המשפט, לצורך בדיקת התובעת. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 03.01.18.

במידה שקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום. עם זאת, ומאחר שהצדדים לא הודיעו על מניעה ממינוי מומחה כלשהו, בקשה להחלפת מומחה תתקבל רק במקרה חריג.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו.
5. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי. הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים, וישלמו למומחה את חלקם בשכרו במישרין, עם קבלת הדרישה.
7. התובעת תעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה ותעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובעת - בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. הנתבעת - בתוך 21 יום ממועד הגשת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט יתקיים במועדו. התובעת תתייצב לדיון.
התיק יובא לעיוני ביום 01.03.22.

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ח.ד.
נתבע: ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: