ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איתי צבי זהבי נגד רומם לי שפייזר :


בפני כבוד ה שופטת הלית סילש

מבקשים

איתי צבי זהבי
מרים זהבי

נגד

משיבים

  1. רומם לי שפייזר
  2. שלמה לח"י
  3. רות שפייזר
  4. Concepteam S.A

החלטה

(בקשה מס' 30)

בקשה לגילוי ועיון במסמכים כמו גם מתן תשובות טובות יותר לשאלון.
לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה אני מורה בזאת כדלהלן :

שאלון :

סעיף 2.3 לשאלון – אין די בתשובה כפי שניתנה. הנתבעות ישיבו במפורש לשאלה כיצד הועברו הנכסים ומי קיבל את ההחלטה. ככל והנתבעות אינן יודעות את התשובה לשאלה זו (לכאורה עולה מהנקוב בתשובה לבקשה), יובהר הדבר במפורש במסגרת תצהיר הנתבעת, לרבות הבהרה כיצד מחד נטען כי ההחלטה התקבלה כדין, ומאידך כי המידע באשר לזהות מקבלי ההחלטה אינה ידועה.

סעיף 2.5 לשאלון – הגם כי שמורות לצדדים טענותיהם לעניין משמעות או השלכות תשובה זו או אחרת לשאלון, אין בכך כדי לחייב מתן תשובה נוספת, ודי בזו שניתנה.

סעיף 2.7 לשאלון- הנתבעות ישיבו לשאלה ובניגוד לנקוב בתשובה, מדובר בשאלה רלוונטית.

סעיף 2.8 לשאלון – בהינתן תשובת הנתבעת 1 לשאלה 2.9 לשאלון, יוסיפו הנתבעים ויבהירו את מספרו של החשבון אליו הועברו הכספים. מעבר לכך, אין מקום למתן הנחיות נוספות נוכח מהות התשובה שניתנה.

סעיף 2.9 לשאלון - הגם כי שמורות לצדדים טענותיהם לעניין משמעות או השלכות תשובה זו או אחרת לשאלון, אין בכך כדי לחייב מתן תשובה נוספת, ודי בזו שניתנה.

סעיף 2.10 לשאלון - הגם כי שמורות לצדדים טענותיהם לעניין משמעות או השלכות תשובה זו או אחרת לשאלון, אין בכך כדי לחייב מתן תשובה נוספת.

סעיף 2.14 לשאלון – יובהר מדוע לא החלו הליכי הבוררות.

סעיף 2.25 – מגוף המייל מיום 1.11.2017 אין כדי מתן הבהרה באשר לטעם לכך שהכספים אינם זמינים. ככל והכספים קיימים והטעם לכך שלא הושבו מקורו במחלוקת בין הנתבעים, יובהר הדבר במפורש תוך ציון מיקום המצאות הכספים.

סעיף 3.3 לשאלון – ככל ויש בידי הנתבעת פרטים באשר למהות התשלומים שבוצעו, יובהר הדבר במפורש. ככל ואין, יובהר במסגרת התצהיר.

סעיף 3.4 לשאלון - הגם כי שמורות לצדדים טענותיהם לעניין משמעות או השלכות תשובה זו או אחרת לשאלון, אין בכך כדי לחייב מתן תשובה נוספת.

סעיף 3.5 לשאלון- הנתבעת תשיב לשאלה שהינה רלוונטית להבנת אופן ודרך העברת הכספים כמו גם הדיווח על אלו.

סעיף 2.22 לשאלון – נוכח טענות הנתבעים במסגרת כתב ההגנה, תינתן תשובה ברורה לשאלה שהיא רלוונטית לכאורה לסכסוך בין הצדדים.

סעיף 2.23 – הגם כי שמורות לצדדים טענותיהם לעניין משמעות או השלכות תשובה זו או אחרת לשאלון, אין בכך כדי לחייב מתן תשובה נוספת.

גילוי המסמכים הספציפיים

אקדים ואציין לעניין זה כי מצאתי את מענה המשיבות לדרישה לגילוי מסמכים, כבלתי סביר וחסר באופן מהותי.
אני ערה לכלל טענות הנתבעות ביחס לנקוב בכתב התביעה.
עם זאת, אין באמור כדי לאיין את המחלוקות בין הצדדים או כדי להפוך את הדרישה לגילוי מסמכים ללא רלוונטית, וזאת אך משום שלנתבעות גרסה ועמדה שונה.
בניגוד לנקוב בגוף תשובת המשיבות, לא מצאתי את חלק הארי של הדרישה לגילוי המסמכים ככללית או כזו מנוגדת להוראות הדין. לעניין זה יש לזכור כי בהתאם להלכתו של כבוד בית המשפט העליון יש לנהוג יד רחבה בכל הנוגע להליכי הגילוי ועיון מתוך מטרה לנסות להבטיח כי ההליך יתנהל ב"קלפים גלויים", ותעמוד בפני בית המשפט התמונה העובדתית המלאה הנדרשת לצורך ההכרעה בכלל המחלוקות.

לגוף הבקשה אני מורה בזאת כדלהלן :

הנתבעות יגלו את המסמכים אשר התבקשו במסגרת סעיפים : 3.1 -3.8 (כולל).
נדחית בקשת התובעים לגילוי מסמכים אשר התבקשו במסגרת סעיפים 3.9 (לעניין פירוט כניסות ויציאות מישראל)
בהתייחס לדרישה לגילוי כמפורט בסעיפים 3.10 ו-3.11 יבהירו הנתבעות האם יש באפשרותן להציג נתונים מתוך פרטי החשבון המלמדים על אופן ומועד העברת הכספים אשר הועברו מהתובע, וככל וכן, יצורף העתקם. ככל ואין ברשות מי מהן נתונים אלו, יובהר הדבר במפורש במסגרת הודעה משלימה שתוגש לתיק בית המשפט בתוך 10 ימים, וכנגד הגשת הודעה זו, תינתן החלטה משלימה הנתבעות יגלו את המסמכים אשר התבקשו במסגרת סעיפים 3.12-.3.17 (כולל).
בהתייחס לסעיפים 3.18-3.19- יבהירו הנתבעות האם הגב' לי שפייזר רומם הועסקה על ידי החב' הלוקסמבורגית וזאת בתוך 10 ימים. כנגד קבלת ההבהרה יועבר למתן החלטה נוספת.
הנתבעות יגלו את המסמכים המפורטים בסעיף 3.20 לדרישה.
בהתייחס לדרישה לגילוי המסמכים כמפורט בסעיף 3.21, ובהינתן הטענה בדבר פגיעה בפרטיות, תקדים הנתבעת ותמציא את הדו"חות המבוקשים לעיוני בתוך עשרה ימים מהיום, במעטפה סגורה, אשר לא תיסרק קודם לכן לתיק בית המשפט. לאחר עיון בדוחות, ותוך מתן הדעת לטענות הנתבעות, תינתן החלטה משלימה.
סעיף 3.22 – לא ברור הטעם בהמצאת המסמכים והנתבעות אינן נדרשות להמצאתן.
סעיף 3.23 – די בתשובה שניתנה.

המסמכים אשר גילויים נדרש ונמצא שיש לגלותם, יומצאו כשהם ממוספרים בסדר רץ, ותוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בדרישה בתוך 10 ימים מהיום.

ככל ומסמך כלשהו אינו מצוי ברשות הנתבעות, יובהר הדבר במפורש במסגרת תצהיר משלים.

בהינתן תוכן החלטתי דלעיל, אני מוסיפה ומורה כי הנתבעות יישאו בהוצאות בקשה זו בסך של 3,000 ₪.

המזכירות תתבקש להמציא העתק החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איתי צבי זהבי
נתבע: רומם לי שפייזר
שופט :
עורכי דין: