ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב קלדרון נגד פרקליטות מחוז תל אביב פלילי :

64
לפני כבוד השופטת בכירה יעל פרדלסקי

המבקשים:
יעקב קלדרון
חנה קלדרון

נגד

המשיבה:
פרקליטות מחוז תל אביב פלילי

החלטה

בפני בקשה לזכות את המבקשים מהאישום הראשון לכתב האישום, מהטעם שעניינו "אין להשיב לאשמה".
בתמצית אציין, כי במבוא לכתב האישום צוין, כי המבקשים הינם בני זוג, עורכי דין במקצועם, אשר ניהלו יחדיו משרד עו"ד ברמת גן. כתב האישום הכולל 10 אישומים, מייחס למבקשים ביצוע עבירות של גניבה בידי מורשה (בצוותא חדא), עבירה לפי סעיף 393(2) ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין") ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (בצוותא חדא), עבירה לפי סעיף 415 סיפא ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
בעובדות האישום הראשון נטען, כי בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, אורי אינהסאז (להלן: "המתלונן"), יעקב אינהסאז ושני אחיהם, היו הבעלים של חברת "PRUNCE 2000" (להלן: "החברה"), אשר הסמיכה את המבקשים לייצג אותה במספר הליכים משפטיים. במסגרת ההליכים המשפטיים, ביום 1.2.04 הגישו המבקשים תביעה כספית בשם החברה, לבית המשפט המחוזי בת"א, (ת.א 1204/04) על סך 2.5 מיליון ₪ בגין הפרת זכויות יוצרים (להלן: "התביעה"). במסגרת התביעה הציגו המבקשים מצג שווא בפני המתלונן לפיו יש להעביר אליהם את מלוא סכום אגרת בית המשפט בסך 65,718 ₪, למרות שידעו כי אין בכוונתם לשלם את האגרה במלואה (להלן: "מצג השווא"). ביום 23.12.03, העבירה החברה למבקשים את מלוא הסכום. ביום 1.2.04 שילמו המבקשים עבור אגרת הפתיחה של התביעה 32,075 ₪ ואת יתרת האגרה בסך 33,643 ₪ שלשלו לכיסם הפרטי. ביום 8.4.12 התברר למתלונן, כי אחד הנתבעים עתר למחיקת התביעה בשל העדר תשלום מחצית שנייה של האגרה. המתלונן הבין, כי המבקשים לא שילמו את המחצית השניה של האגרה, חשש כי התביעה תימחק, ושילם בעצמו את יתרת מחצית האגרה השניה בסך של 37,845 ₪. בנסיבות אלו, קיבלו המבקשים דבר במרמה, בהיותם מורשים של החברה, בנסיבות מחמירות, וגנבו סך של 33,643 ש"ח.
בתמצית אציין, כי לטענת ההגנה, לא ניתן לבסס אשמה מהראיות שהובאו על ידי המשיבה שכן, העד היחיד אשר יכול היה להעיד מידיעה אישית בנוגע לביצוע העבירות על ידי המבקשים הינו מר יעקב אינהסאז, אולם בית המשפט לא התיר את עדותו ולא ניתן לבסס אשמת המבקשים בראיות קבילות. המשיבה התנגדה לבקשה וטענה, כי בהתחשב במארג הראייתי שהוגש לבית המשפט, יש לדחות את בקשת ההגנה.
דיון והכרעה:
בפסיקה נקבע, כי די בקיומן של ראיות "דלות" להוכחת יסודות העבירה המיוחסות למבקשים , כדי לחייב את המבקשים להשיב על האשמה. מדובר בראיות שהינן ראיות בסיסיות, אם כי דלות, להוכחת יסודותיה של העבירה. ראיות בסיסיות לעניין זה, אין משמעותן כאמור ראיות שמשקלן והיקפן מאפשר הרשעה על אתר, אלא ראיות במידה היוצרת את אותה מערכת הוכחות ראשונית, המעבירה את הנטל של הבאת ראיות להבדיל מנטל השכנוע מן התביעה לנאשמים (ראה לעניין זה לדוגמה דברי הנשיא שמגר בע"פ 732/76 מ"י נ' כחלון פ"ד ל"ב(1)).
עוד נקבע בפסיקה, כי "קביעה כי על הנאשם להשיב לאשמה, פירושה כי על חזקת החפות שלו ישנה לפחות עננה שהנאשם צריך לסייע בפיזורה... השאלה שבפנינו היא, אם אכן הראיות עצמן משקפות מצב ברור וחד משמעי, שמצביע על כך 'שאין פה כלום' (כדברי הסנגורים), או שמא כטענת התביעה, 'הסיפור' שמספרות הראיות - מחייב לפחות שמיעת גרסתו של המשיב כדי להסיר את העננה " (ראה לענין זה ע"פ (תל-אביב-יפו) 70643/01 מדינת ישראל נ' אביגדור קהלני, תק-מח 2001(3), 2106 ,עמ' 2108, דברי כבוד הש' ברלינר).
מהראיות שהובאו על ידי המשיבה עולה, כי המשיבה הציגה ראיות בסיסיות מספיקות אשר יש בהן כדי לחייב את המבקשים להשיב לאשמה לאישום הראשון לכתב האישום ואפרט מקצתן:
ב-ת/117 (הודעת נאשם באזהרה מיום 30.12.13) הודה המבקש כי ייצג את האחים אינהסאז בתביעה אזרחית בענין "המותג", וביקש מהם להפקיד בידיו את אגרת בית המשפט (להלן: " האגרה"), והודה כי מחצית האגרה בסך 32,075 ₪ לא שולמה, וכי היתרה נותרה בחזקתו, וטען כי אין לו רצון להתחמק מהשבת הכספים לאחים אינהסאז .
ב- ת/119 (הודעת נאשם באזהרה מיום 20.1.16) מאשר המבקש שלקח מיעקב אינסהאז את מלוא סכום האגרה, ושילם סכום של 32,075 ₪ שמהווה מחצית האגרה. כשנשאל: "אתה גנבת מהם סך של 33,643 ₪ בצורה זו שהחזקת את כספי האגרה שלהם תגובתך" (שורה 216), השיב: "את אומרת את זה" (שורה 217). עוד השיב, כי בדרך כלל המבקשת היתה עוברת על מסמכים מסוימים כמו כתב תביעה, ערעור סיכומים.
עדות עד תביעה אורי איזנהאוס.
עדויות עדי תביעה דוגמת שרונה לבני גולן ועו"ד שורר מהם עולה לכאורה מעורבות הנאשמת בביצוע העבירות באישום הראשון.
מהראיות שסקרתי לעיל עולה, כי על המבקשים לפזר אותה " עננה" המרחפת מעל חזקת החפות, ולפיכך הבקשה נדחית.
מובהר, כי אין בהחלטתי משום אמירה כלשהי, בשלב זה, לגבי תוצאתו הסופית של ההליך.
בעינו.

מזכירות תשלח החלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב קלדרון
נתבע: פרקליטות מחוז תל אביב פלילי
שופט :
עורכי דין: