ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בר חממי נגד מכבי שירותי בריאות :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

המבקשת בבקשה לאישור התובענה כייצוגית:
בר חממי

-
המשיבה בתשובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית:
מכבי שירותי בריאות

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה לעיון מחדש בהחלטת בית הדין מיום 16.8.21 ובתגובה לה, להלן החלטתי :

בבקשה המקורית שהוגשה על ידי מכבי ביום 11.8.21 נתבקש בפתחה "תיקון פרוטוקול דיון ההוכחות שהתקיים ביום 20.7.2021, כך שישקף בצורה נכונה יותר את שנאמר בדיון ולתיקון תשובתו של העד מטעמה".
מכבי טענה שם כי "אין ספק שתשובתו של מר הראל התייחסה להפחתת דמי החבר בשנת 2018, ולא בשנת 2017 כפי שהעיד, וכי סכום ההפחתה בשנת 2018 עמד על כ-170 מיליון ₪, ולא על כ-180 מיליון ₪, כפי שענה מזכרונו מעל דוכן העדים.
לבקשה צורף תצהיר של מר הראל יחד עם נספח – מכתב של משרד הבריאות שעניינו הפחתת דמי החבר בשב"ן וכן מר הראל הוסיף והרחיב ביחס לאותו מסמך והמסקנות הנובעות ממנו לשיטתו (כאמור בסעיף 6 לאותו תצהיר).

בהחלטתו מיום 16.8.21 דחה בית הדין את הבקשה לתיקון הפרוטוקול מאחר שלא נטען על ידי מכבי שמה שנרשם בפרוטוקול הדיון אינו משקף את הדברים שנאמרו על ידי העד בדיון .
נוסף על כך, בית הדין עמד על כך באותה החלטה שהלכה למעשה מדובר ב"בקשה לצירוף ראיה נוספת". בית הדין לא התיר את צירוף הראיה משום שהייתה ברשות מכבי טרם הגשת התשובה לבקשת האישור והתצהיר שניתן לתמיכה בה והן משום שתם שלב ההוכחות.

גם כעת בבקשה לעיון מחדש מכבי אינה טוענת שמה שנרשם בפרוטוקול הדיון לא משקף את הדברים שנאמרו על ידי העד בדיון והבקשה המקורית מוצגת על ידה כבקשה ל "תיקון עדות לאחר נתינתה באמצעות הגשת ראיה נוספת" (סעיף 5 לבקשה דנן) .

סבורני כי לא נפלה טעות בהחלטה שלא להתיר את תיקון הפרוטוקול. גם אם נלך לשיטת מכבי כי העד התכוון להעיד ביחס לשנת 2018 (ולא לשנת 2017) וטעה בסכום ההפחתה (כ-170 ₪ במקום כ-180 ₪) – הרי שהפרוטוקול משקף את הדברים שנאמרו על ידו במעמד הדיון . גם אם בהמשך יקבע בית הדין כי אכן העד טעה בדבריו שנאמרו מהזכרון או לא דייק בהם וכי התכוון לנתונים כאמור במכתב של משרד הבריאות שצורף כעת, בית הדין יתייחס לכך לגופו של עניין. אך אין פירושו של דבר כי הפרוטוקול אינו משקף את הדברים שנאמרו בדיון.

גם האמור באותה החלטה כי מדובר בראייה שהיתה ברשות מכבי טרם הגשת התשובה לבקשת האישור והתצהיר שניתן לתמיכה בה וכי מדובר בבקשה לצירוף ראיה נוספת לאחר שתם שלב ההוכחות, הם דברים נכונים.

עם זאת, לאחר שעיינתי מחדש באותה החלטה, החלטתי להתיר את הגשת התצהיר של מר הראל בצ ירוף הראייה הנוספת, הגם שהוגשה באיחור.

זאת משום שמדובר בראיה לכאורה אובייקטיבית (מכתב של משרד הבריאות) לעניין הסוגיה של הפחתות בדמי החבר בשב"ן בין השנים 2017 – 2020 אשר ייתכן שיהיה בה כדי לאפשר את גילוי האמת ולתרום לבירור ההליך .

משכך ושעה שעל כפות המאזניים מונחת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כבדת משקל, סבורני לאחר עיון מחדש שאין מקום לחסום הגשת הראייה שמכבי סבורה שיהיה בה כדי לתרום להכרעה בהליך זה ו לתיקון טעות בעדות של העד מטעמה.

עקב האמור הגב' חממי תהיה רשאית להגיש תצהיר משלים מטעמה בהתייחס לראייה החדשה (בלבד) עד ליום 30.10.21, ככל שהיא מעוניינת בכך.

ככל שהצדדים יהיו מעוניינים לחקור על האמור בתצהירים של מי מהצדדים בעניין זה (בלבד) – יודיעו על כך עד ליום 7.11.21.

מכבי תישא בהוצאות הגב' חממי , שנגרמו לה ויגרמו לה עקב צירוף הראיה הנוספת באיחור, בסך של 4,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.

יושם אל לב הצדדים כי דיון התזכורת נדחה ליום 22.11.21 בשעה 17:30.

ככל שיהיה צורך לקיים דיון להשלמת החקירות על התצהירים הרלבנטיים – דיון זה יתקיים במועד דיון התזכורת.

התיק יעלה לעיוני ביום 31.10.21.

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, (14 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בר חממי
נתבע: מכבי שירותי בריאות
שופט :
עורכי דין: