ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה גולדפייז נגד בנימין רגב :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובע

משה גולדפייז

נגד

נתבע

בנימין רגב

החלטה

לקראת ישיבת קדם משפט הקבועה בפניי ביום 29.9.2021 ובהמשך להחלטתי מיום 2.8.2021 שבה גם ניתנו הוראות לקראת אותה ישיבה:

עיון בקיים בתיק מלמד, שלא מולאו כל הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות") וגם לא כל הוראות החלטתי הנ"ל:

רשימת עדים
וזו לשון תקנה 62 לתקנות:

"התובע יגיש עד עשרים ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד ארבעה עשר ימים לאחר מכן, את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה על עד או אם קיים טעם מספיק אחר, רשאי בעל הדין לציין זאת ברשימה בלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת קדם-המשפט יבורר העניין." (ההדגשות שלי – א.כ.).

בניגוד להוראות התקנה, שני הצדדים לא הגישו עד כה רשימת עדים.
לפיכך, ולפנים משורת הדין, עד ליום 21.9.2021 יגישו הצדדים את רשימות עדיהם.

דיון מקדמי בין בעלי הדין
וזו לשון תקנות 35+36 לתקנות:

"35 (א) בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו בעלי הדין, זולת בעל דין שאיננו מיוצג בידי עורך דין, דיון מקדמי, בין השאר יגיבו לעניינים האלה:
(1) תיחום הפלוגתות שבין בעלי הדין, מיקודן והאפשרות לצמצמן;
(2) האפשרות לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך;
(3) החליטו בעלי הדין שלא ניתן למנוע הליך שיפוטי בעניין הסכסוך שביניהם, יבחנו, לכל הפחות, את האפשרות להסכים על הצעדים שיש לנקוט כדי לצמצם ולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטי, לרבות הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת לבדיקה בידי מומחה מטעם בעל הדין שכנגד או מינוי של מומחה מוסכם.
(ב) במהלך הדיון המקדמי יאפשרו הצדדים עיון במסמכים הנחוצים וישיבו זה לזה על שאלות שהמענה להן נחוץ לצורך ליבון הפלוגתות וצמצום המחלוקות ביניהם תוך שהם נוהגים בשקיפות מרבית.

36. בתום הדיון המקדמי ולא יאוחר מארבעה עשר ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם-המשפט הראשונה, יגישו בעלי הדין דיווח באשר לדיון המקדמי שביצעו, לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה, ויצרפו אליו את המסמכים הנחוצים שהוצגו במהלך הדיון המקדמי ולפי תקנה 35(ב); באין הסכמה לדיווח משותף, יגיש כל בעל דין את הטופס האמור מטעמו בלבד." (ההדגשות שלי – א.כ.)

בניגוד להוראות התקנות, לא הוגש לתיק דיווח במועד.

בדיון הקרוב יישקלו סנקציות רלוונטיות נגד שני הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים (ולנתבע שאינו מיוצג תודיע על קיום ההחלטה גם טלפונית) .

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה גולדפייז
נתבע: בנימין רגב
שופט :
עורכי דין: