ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דמיטרי מתתוב נגד גלמור, אולם אירועים בע"מ :

13 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופט הבכיר כאמל אבו קאעוד
התובע:
דמיטרי מתתוב

-
הנתבע:
גלמור, אולם אירועים (2007) בע"מ
נטליה נוביצקי

החלטה

לפניי בקשת הנתבעות לגילוי מסמכים ספציפיים.
התובע הועסק אצל הנתבעת 1, אולם אירועים בעיר נתניה, כזמר, אשר תחת בעלותה וניהולה של הנתבעת 2.
בכתב התביעה עתר התובע לחיוב הנתבעות בסך של 139,884 ש"ח בגין הפרשי פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה, פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד וכן פיצויים לדוגמה. על תקופת העסקתו של התובע, בין היתר, חלוקים הצדדים. לטענת התובע הועסק אצל הנתבעות מיום 1.1.2008 ועד ליום 15.3.2020, ואילו לטענת הנתבעות יש להבחין בין 2 תקופות העסקה: האחת, מחודש 12.2007 ועד לחודש 08.2014, שאז לטענתן התפטר התובע לצורך עבודה בחו"ל; והשנייה, מחודש 02.2015 ועד להתפטרותו בחודש 04.2020 לאלתר וללא התראה מוקדמת.
טענות הצדדים
הנתבעות הגישו בקשה לגילוי המסמכים הבאים:
אישור כניסות ויציאות של התובע מהארץ במהלך השנים 2015-2014.
כל המסמכים שהוגשו למוסד לביטוח לאומי במסגרת התביעה לתשלום דמי חל"ת ו/או דמי אבטלה מחודש 03.2020 ועד היום.
דו"ח מעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי לשנים 2021-2020.
הנתבעות טוענות כי המחלוקת העיקרית בתיק נסובה סביב תקופת העסקתו של התובע ונסיבות סיומה. על כן נטען כי דו"ח כניסות ויציאות של התובע מהארץ עשוי לתמוך בטענה על ניתוק יחסי העבודה בשנת 2014.
כך גם באשר לדו"ח המעסיקים וכן המסמכים מהמוסד לביטוח לאומי המצויים בידי התובע, ועשויים להבהיר את המחלוקת בעניין זה ולייעל את ההליך.
לתגובתו לבקשה צירף התובע העתק תעודת בירור פרטים על נוסע וכן אישור המוסד לביטוח לאומי אודות תקופות עיסוק. אשר לבקשת הנתבעות להעתק אישורי דמי חל"ת ואבטלה טען התובע כי לאלו אין כל רלוונטיות להליך, שעה שהתרחשו לאחר מועד סיום העסקתו.
הנתבעות השיבו לתגובת התובע וטענו כי דו"ח המעסיקים אשר צירף התובע אינו עדכני ומתייחס לתקופות העסקתו עד ליום 31.1.2019, בעוד שהמועד שבמחלוקת בין הצדדים הינו 15.3.2020. עוד נטען, האישורים המבוקשים רלוונטים שעה שטענת התובע היא כי התפטר ביום 15.3.2020 בעקבות הוצאתו לחל"ת, בעוד שלטענתן התפטרותו נבעה מאי הסכמתן להעלות את שכרו.
הכרעה
בהתאם לתקנה 46(א) לתקנות בין הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991, רשאי בית הדין או הרשם ליתן צו לגילוי מסמכים ופרטים נוספים אם היה סבור שיש בכך צורך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות.
כלל הוא בבתי המשפט בכלל ובבתי הדין לעבודה בפרט כי התדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקות בין הצדדים.
על פי ההלכה הפסוקה, על בית הדין לבחון מה מידת הרלוונטיות של המסמך אשר גילויו מתבקש לצורך הכרעה בשאלות שבמחלוקת.
כנגד עיקרון הגילוי ניצבים ערכים נוספים, וביניהם יעילות הדיון, הגנה על אינטרסים של הצד השני, מניעת פגיעה בצדדי ג' ועוד. האיזון ההולם בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשת התובעת ובתגובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
אשר לדו"ח מעסיקים – התובע כאמור לא התנגד ואף צירף דו"ח כאמור, אלא שדו"ח זה אינו עדכני ועל כן אינו מפרט אודות מלוא תקופת העסקתו של התובע אצל הנתבעות. משכך, התובע יגיש דו"ח מעסיקים מעודכן עד ליום 3.10.2021, וככל שלא יעשה כן יינתן צו המופנה כלפי המוסד לביטוח הלאומי.
אשר למסמכים מהמוסד לביטוח לאומי אודות תביעה לתשלום דמי חל"ת ו/או דמי אבטלה – התנגדות התובע כי מסמכים אלו אינם רלוונטים להליך אינה ברורה כלל, שכן עניין זה צוין על ידו בסעיפים 4-6 לכתב התביעה כסיבה העיקרית לסיום יחסי העבודה. משמדובר בעניין מהותי אף לשיטת התובע, הגעתי לכלל מסקנה כי מדובר במסמכים רלוונטיים להליך אשר יש בהם כדי לייעל את הדיון בתיק.
לאור האמור, הבקשה מתקבלת. התובע יודיע עד ליום 3.10.2021 האם המסמכים מצויים בידו וככל שכן - יצרפם לתיק בית הדין. בהעדר קיומם של המסמכים בידי התובע יינתן צו כמבוקש המופנה למוסד לביטוח לאומי.
סוף דבר – הבקשה מתקבלת. התובע יישא בהוצאות הנתבעות בסך 1,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, (13 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דמיטרי מתתוב
נתבע:
שופט :
עורכי דין: