ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרקליטות מחוז מרכז נגד זיו אורדמן :

בפני כבוד ה שופטת זהר דיבון סגל

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
פרקליטות מחוז מרכז
באמצעות עוה"ד עומר סגל

נגד

הנאשם
זיו אורדמן

באמצעות עוה"ד ירון פורר

גזר דין

הנאשם הורשע על יסוד הודאתו בהתאם להסדר טיעון דיוני בכתב אישום מתוקן ביצור הכנה והפקת סם עבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [ נוסח חדש], התשל"ג–1973 (להלן: פקודת הסמים או הפקודה), החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית עבירה לפי סעיף 7(א) בצירוף סעיף 7( ג) רישא לפקודה, החזקת כלים המשמשים להכנת סם מסוכן עבירה לפי סעיף 10 לפקודה ונטילת חשמל עבירה לפי סעיף 400 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: חוק העונשין). הסדר הטיעון הדיוני לא כלל הסכמה לעניין העונש. המאשימה עתרה בנוסף לחילוט רכוש ציוד המעבדה וכסף מזומן בסך 10,500 ₪ שנתפסו ברשות הנאשם במעצרו.
כתב האישום המתוקן
בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן, עובר ליום 16.11.20 גמר הנאשם אומר בליבו לגדל סם מסוכן מסוג קנבוס (להלן: הסם). לצורך גידול הסם צפה הנאשם בסרטונים המלמדים על גידולו, הצטייד בציוד המשמש לגידול הסם ובזרעי קנבוס והקים בחצר ביתו במושב בנייה חממה לגידול סמים שכוללת תעלות מים ורשתות צל (להלן: החממה), וכן הקים במחסן שבחצר הבית מעבדה לגידול הסם הכוללת ציוד ובכלל זה אדניות, 2 שנאים, 8 מנורות מזגן ומאווררים. הנאשם גידל והפיק סם ממועד שאינו ידוע למאשימה ועד ליום מעצרו 16.11.20, כאשר המעבדה הכילה 45 צמחי קנבוס והחממה הכילה 223 צמחי קנבוס, במשקל 42.06 ק"ג נטו. במהלך תקופה זו, הנאשם יחד עם אחרים חיבל במערכת חשמל בבית הוריו כדי שלא תתגלה צריכת החשמל החריגה וכדי שלא ישלם עבורה ובכך נטל שלא כדין, יחד עם אחרים, חשמל בעלות שאינה ידועה מחברת החשמל.
טיעוני הצדדים לעונש
המאשימה בטיעוניה עמדה על הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו כתוצאה מביצוע העבירות בהן הורשע הנאשם ובהם הגנה על שלום ובריאות הציבור, מניעת נזקים נלווים לשימוש בסמים ובפרט היותו של נגע הסמים כמחולל פשיעה. המאשימה הרחיבה אודות נסיבות ביצוע העבירה, התכנון שקדם לביצוען, הנאשם למד על אופן גידול הסמים באמצעות צפייה בסרטונים, רכש זרעי קנבוס, פעל להצטייד בכלים המתאימים לגידולו, כאשר לנאשם היו מספר רב של הזדמנויות לחדול ממעשיו, ואולם האחרון לא עשה כן. כמו כן נטען כי הנאשם גידל את הסמים על פני תקופה ממושכת ורציפה ולראייה כמות השתילים וגודלם כפי שאפשר ללמוד מהתצלומים שהוצגו (טעת/3 – טעת/4). עוד הודגש כי הנזק שעלול היה להיגרם ממעשיו של הנאשם ומזליגת הסמים למשתמשים ברחוב רב, כך גם הרווח הכלכלי הגבוה שהיה עתיד להרוויח מהפצת הסמים.
המאשימה עתרה לקביעת מתחם עונש הולם הנע בין 40-20 חודשי מאסר בפועל, מאסר מותנה וקנס שלא יפחת מ-15,000 ₪, וכן עתרה לחילוט הרכוש שנתפס ותמכה עתירתה בפסיקה.
באשר לנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, עמדה המאשימה על עברו הפלילי של הנאשם בתחום עבירות הסמים ובעבירה זהה וביקשה לראות חומרה ייתרה במעשיו שכן הנאשם הבין היטב את פליליות המעשה והחמיר לעשות וביצע את אותה העבירה ממש בהיקף רב מזו שהייתה במעורבותו הקודמת בפלילים בגינה הורשע כאמור (טעת/1 – טעת/2)
לנוכח האמור עתרה המאשימה למקם את עונשו של הנאשם באמצע המתחם ולהשית עונש מאסר בפועל שלא יפחת מ-30 חודשי מאסר, מאסר מותנה וקנס מכביד שלא יפחת מ-15,000 ₪. כמו כן ביקש ב"כ המאשימה להורות על חילוט הרכוש כפי שהוסכם במסגרת הסדר הטיעון.
בא כוח הנאשם טען כי העונש אליו עותרת המאשימה אינו מידתי ואינו הולם את נסיבות המקרה ואף אינו תואם את הפסיקה שהוצגה על ידה. כך ובהתאם עמד על נסיבות ביצוע העבירה ובפרט ל עובדה כי גידול הסמים בוצע בביתו של הנאשם כאשר מרבית השתילים נתפסו בחצר הבית, בחממה שהוקמה תחת רשת ולא במעבדה במובן ה"קלאסי", בעוד שבמחסן הייתה מעבדה קטנה ביותר ולא מתוחכמת ובה נתפסו 45 שתילים בלבד. ב"כ הנאשם השווה והבחין בין המקרה דנן לבין הפסיקה שהוצגה על ידי המאשימה וטען כי בשונה ממנה, הנאשם לא שכר אנגר, חממה ואף לא נעזר באנשי קש ששוכרים דירות לגדל בהם את השתילים, אלא גידל את הסם בביתו שלו ללא ת חכום מיוחד או השקעה ניכרת. כן הפנה בא כוח הנאשם לכך שהמאשימה אינה יכולה לאמוד את שווי גניבת החשמל בפועל.
ב"כ הנאשם הוסיף והפנה לנסיבותיו האישיות של הנאשם, בן למשפחה נורמטיבית, תומכת ואוהבת, לנאשם בת זוג והשניים עומדים להינשא. בטיעוניו פירט באריכות אודות מצבם הרפואי המורכב של הורי הנאשם המצריך את עזרתו ונוכחותו בבית, אמו חולה במחלה סופנית ומצבה מתדרדר, וזקוקה לעזרה צמודה, אביו חולה גם הוא, בעל מגבלות רפואיות וזקוק לתמיכה וליווי, ותמך האמור במסמכים רפואיים (טעה/1- טעה/2; טעה/4-טעה/6). ב"כ הנאשם הוסיף וביקש להתחשב במצוקתו הכלכלית של הנאשם, כאשר בשל המצב הבריאותי של הוריו הם אינם עובדים, הנאשם לא יכול היה להתפרנס במשך תקופה ארוכה בה שהה בתנאים מגבילים וכן סכום כסף נכבד של 10,500 ₪ עתיד להיות מחולט.
בא כוח הנאשם לא התעלם מהרשעתו הקודמת של הנאשם אלא ביקש כי יינתן משקל לעובדה כי מדובר בהרשעה ישנה באופן יחסי, משנת 2013 כאשר הנאשם נידון לעונש של 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, בכך מילא את חובתו . עוד הפנה לכך כי לא נפתחו כנגד הנאשם תיקים נוספים עד למעצרו בתיק דנן או לאחריו.
כמו כן ביקש ב"כ הנאשם ליתן משקל נכבד לכך שהנאשם לא אך שנטל אחריות על מעשיו והודה, אלא גם ביקש להיכנס למאסר, ללא "משחקים", ללא ניסיון להקשות על המאשימה או רצון לגרור את ההליך שלא לצורך ולמעשה ויתר על כל ההליכים המקדמיים ובין היתר על האפשרות לבקש שקילה חוזרת של הסמים, על כל המשתמע מכך.
בסופו של דבר עתר ב"כ הנאשם לקבוע מתחם העונש ההולם כנע בין 20-10 חודשי מאסר ותמך עתירתו בפסיקה. כמו כן, ביקש בא כוח הנאשם למקם את הנאשם בתחתית המתחם ולהשית עליו 10 חודשי מאסר תוך התחשבות בנסיבותיו האישיות ובתקופה בה שהה בתנאים מגבילים ובמעצר בית מדצמבר 2020 כאשר ממרץ 2021 ניתנה הקלה בתנאי השחרור וכן חילוט, וקנס שיתאים למצוקתו הכלכלית של הנאשם ומשפחתו.
טרם גזירת העונש ביקש אביו של הנאשם לומר לבית המשפט מספר דברים. לא ארחיב יתר על המידה, דיי שייאמר כי האב בעיניים דומעות סיפר על מצבו הבריאותי כמו גם על מצבה הבריאותי הקשה של רעייתו בריאותית והנאשם עוזר ומסייע באופן מסור וכי הקנביס היה הדבר היחידי אשר עזר לרעייתו להתמודד עם המחלה הקשה ממנה סובלת. האב מסר כי אכן הנאשם עשה טעות שגידל סמים, אך ביקש להקל ככל שאפשר בעונשו של בנו.
הנאשם בדברו האחרון אמר את הדברים הבאים: "לא יודע מאיפה להתחיל. אני אומר מה שעשיתי עשיתי, אני סה"כ רוצה לסיים את זה, עשיתי טעות, בזמן קורונה והסגר. אני מבקש רחמים".
דיון והכרעה
מתחם העונש ההולם
מתחם העונש ייקבע בהתאם לעקרון ההלימה תוך מתן משקל לערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות, למידת הפגיעה בהם ולמדיניות הענישה הנהוגה, והכל בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. אין מחלוקת כי העבירות בהן הורשע הנאשם מחייבות הטלת מאסר בפועל, אלא שהצדדים חלוקים על גבולותיו של מתחם העונש ההולם.
הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירה הם הגנה על בריאות הציבור מפני הנזקים הישירים שנגרמים לגופם של הצרכנים הפוטנציאליים עקב השימוש בסמים והנזקים העקיפים שנגרמים כתוצאה מביצוע עבירות הנלוות לצריכת הסם בהיותן מחולל פשיעה.
ריבוי המקרים של הקמת מעבדות לגידול סמים הפך בעת האחרונה לתופעה נפוצה ומסוכנת. מדובר בחוליה הראשונה והעיקרית בשרשרת הפצת הסם, כאשר הכנסת כמות סם חדשה מגדילה את מצאי הסמים וכן, בסופו של דבר, את היקף השימוש בסמים ולהרחבת הנזקים הכרוכים בכך. על כן נקבע לא אחת כי על בית המשפט להרים תרומה במלחמה בנגע הסמים בנקיטת יד קשה כלפי מבצעי עבירות אלו.
במקרה דנן מדובר בסם מסוג קנבוס, אשר חומרתו פחותה בהשוואה לסוגי סמים אחרים ובהקשר לכך אפנה לבש"פ 8640/20 אבו קרינאת נ' מדינת ישראל (23.12.2020) ובש"פ 3812/21 תייסיר מוקלד נ' מדינת ישראל (15.6.2021), ת.פ (מחוזי מרכז) 4435-07-19 מדינת ישראל נ' אליהו. עם זאת, חשוב שייאמר באופן חד וברור כי מדיניות האכיפה והענישה המקלה אשר ננקטת בשנים אחרונות כלפי המשתמשים בסמים מסוג קנבוס, אינה חלה על מי שמגדל לשם הפצה או סוחר בסמים מסוג זה. מדיניות הענישה הנוהגת כלפי העוסקים בשלבי הייצור או ההספקה של הסמים, נותרה ועודנה ממשית ומרתיעה. בהקשר לכך אפנה לע"פ 2596/18 זנזורי נ' מדינת ישראל (12.8.2018); ע"פ 5807/17 דרחי נ' מדינת ישראל (18.6.2018); רע"פ 174/21 סויסה נ' מדינת ישראל (25.2.2021) וכן לע"פ 6299/20 חן נ' מדינת ישראל (4.2.2021).
על מדיניות הענישה הנוהגת אפשר ללמוד מפסקי הדין הבאים, אך יובהר כי חלק ניכר מפסקי הדין אשר יובאו להלן עוסקים במקרים חמורים בהרבה ממקרה זה, לרבות תיקי "מעבדות" שנוהלו על ידי מספר נאשמים, חלקם שכרו מבנה ייעודי להקמת המעבדה וחלקם נידונו בבית המשפט המחוזי בהיקף של בין 50 ל-100 קילו ואף למעלה מכך. העונש אשר הוטל בסופו של דבר תלוי בנסיבות המעשה והעושה.
מכאן, בסקירת פסקי הדין אבקש לשים הדגש על היקף המעבדה, מקום הימצאותה וגודלה; היקף המשאבים שהושקעו במיזם העברייני לרבות ההשקעה הכספית שכללה התשתית שבהקמתה של המעבדה וברכישת אביזרים לתפעולה; מספר המבצעים השותפים בה; תקופת פעילותה של המעבדה; מספר השתילים שגודלו והשלב בו נמצאו; משקלם הסופי של השתילים וכמות הסם המוגמרת. בהתאמה לנתונים אלו יושם הדגש על מתחם הענישה שנקבע בפסיקה ובפרט על הרף התחתון של מתחם העונש ההולם הכולל מאסר מאחורי סורג ובריח, ואלו ישמשו כנקודת מוצא לקביעת מתחם העונש ההולם בעניינו.
ע"פ 3378/21 דוד אליהו נ' מדינת ישראל (5.07.2021) – הנאשם הורשע בהתאם להודאתו בכתב אישום המייחס לו ייצור והכנת סם וכן נטילת חשמל במרמה. הנאשם ביחד עם אחר שכר בית תמורת תשלום חודשי בסך 11,000 ₪ והקים מעבדה לגידול סם מסוג קאנביס לשם כך צייד את המעבדה בציוד רב ויקר ערך. במעבדה נתפסו מספר רב של שתילים במשקל כולל של 54 ק"ג. כן נטל הנאשם חשמל במרמה בשווי 36,818 ₪. בית המשפט המחוזי, השופט הנכבד ד"ר עמי קובו קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 36-14 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים. בית המשפט מצא לסטות ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום וגזר על הנאשם 10 חודשי מאסר לריצוי בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים. ערעור לבית המשפט העליון על חומרת העונש התקבל, בהסכמת המדינה ולנוכח הליך שיקומי הועמד עונשו של המערער על 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, יתר רכיבי הענישה ללא שינוי.
ע"פ 4285/17 יצחקי נ' מדינת ישראל (8.7.2018) – הנאשמת נעדרת עבר פלילי הורשעה בהתאם להודאתה בעבירות של גידול סמים כאשר ביחד עם אחר הצטיידה בציוד יקר ערך לצורך תפעולה של מעבדה לגידול קנבוס ובמשך כשלושה חודשים הפיקה וגידלה כ 1,000 עציצים במשקל כולל של כ 100 ק"ג וכן נתפס קנביס במשקל של 9.1 ק"ג. בית-המשפט המחוזי מרכז קבע מתחם עונש הולם הנע בין 48-24 חודשי מאסר בפועל ומצא לסטות ממתחם העונש מטעמי שיקום והשית על הנאשמת עונש מאסר בן 12 חודשים. ערעור על חומרת העונש התקבל ועונשה של הנאשם הועמד על שישה חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, יתר רכיבי הענישה ללא שינוי.
רע"פ 174/21 סויסה נ' מדינת ישראל (25.2.2021) – הנאשם בעל עבר פלילי בין היתר בעבירות סמים הורשע בעבירת ייצור סם והחזקת סם שלא לצריכה עצמית. הנאשם שכר מבנה ייעודי תמורת תשלום חודשי שנאמד באלפי שקלים לחודש והקים מעבדה וגידל בה מאות שתילים של סם מסוג קנאביס במשקל של כ-38 ק"ג. הסמים נתפסו מחולקים ל 420 מיכלים. בית משפט השלום קבע מ תחם עונש שבין 10 ל-28 חודשי מאסר, חרג מהמתחם, והשית על הנאשם 9 חודשי עבודות שירות. בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם עונש נע בין 15 ל-30 חודשי מאסר בפועל, והעמיד את עונשו של הנאשם, משיקולי שיקום, על 12 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים. בקשת רשות ערעור נדחתה. יוער כי פסק הדין הוצג על ידי המאשימה על אף עתירתה לקביעת מתחם עונש מחמיר בהרבה מזה שנקבע כאן.
רע"פ 6041/18 כהן נ' מדינת ישראל (2.10.2018) – הנאשם ללא עבר פלילי הורשע על פי הודאתו בעבירות של ייצור והפקת סם בתקופה של כ-5 חודשים, וגניבת חשמל שנאמדה ב 40,000 ש"ח. הנאשם שכר דירת גג בת 5 חדרים לצורך המעבדה הקים וניהל מעבדה לגידול סם מסוג קנאביס והצטייד לשם כך בציוד ששוויו כ-50,000 ש"ח וביצע שינויים במערכת החשמל. במעבדה נתפסו סמים מסוג קנאביס במשקל של כ-40 ק"ג בתוצר הסופי (לא צמחים או שתילים). בית המשפט קבע מתחם עונש הנע בין 18 ל-36 חודשי מאסר בפועל. הנאשם נידון לעונש של 20 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים. בקשת רשות ערעור נדחתה.
רע"פ 8095/17 סטרוסטה נ' מדינת ישראל (26.10.2017) – הנאשם ללא עבר פלילי הורשע על פי הודאתו בעבירות של ייצור סם. הנאשם החזיק במספר רב של עציצים ובהם סם מסוג קנאביס במשקל של 52.3 ק"ג וכן מספר עציצים קטנים ובהם קנאביס במשקל של 611 גרם. נקבע מתחם עונש הולם הנע בין 20- 32 חודשי מאסר. הנאשם נידון לעונש מאסר בן 16 חודשים לצד רכיבי ענישה נוספים.
ת"פ 49034-02-19 (מחוזי תל אביב) מדינת ישראל נ' אוחיון (7.1.2020) – הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של ייצור סם ונטילת חשמל. ה נאשם ביחד עם אחרים, שכר בית צמוד קרקע עם מרתף ושלושה חדרים הפרושים על פני שלוש קומות לצורך הקמת מעבדה לגידול סם מסוכן מסוג קאנביס ולשם כך התחבר באופן פירטי לרשת החשמל. הנאשם החזיק בלא פחות מ 725 שתילים של צמח הקאנבוס וכן הפיק סם מסוכן במשקל כולל של 114 ק"ג. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 40-18 חודשי מאסר וגזר על הנאשם 20 חודשי מאסר לצד רכיבי ענישה נוספים (פסק הדין הוצג על ידי ההגנה).
בת"פ (מחוזי מרכז) 14488-04-19 מדינת ישראל נ' וקנין (23.2.2021) – הנאשם ללא עבר פלילי הורשע על פי הודאתו בעבירות של ייצור והפקת סם, נטילת חשמל, החזקת נשק ועוד. הנאשם שכר בית והקים בו מעבדה לגידול סם מסוג קנאביס, במשקל של 51.15 ק"ג וכן נמצא אקדח ללא הנוקר. בית המשפט קבע מתחם עונש לעבירות הסמים ונטילת החשמל הנע בין 14 ל-36 חודשי מאסר בפועל (ולאירוע כולו 17 עד 40 חודשים). הנאשם נדון לעונש של 18 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים.
בת"פ (מחוזי חיפה) 16958-01-14 מדינת ישראל נ' חייק (30.4.2014) – הורשע נאשם על פי הודאתו בעבירה של יצור סמים ועבירות נלוות. הנאשם גידל סמים מסוג קנבוס במשקל של 60 ק"ג. בית המשפט קבע מתחם שבין 12 ל-36 חודשי מאסר בפועל, והשית על הנאשם, בעל עבר פלילי, עונש של 18 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים.
בת"פ (מחוזי ב"ש) 53517-08-15 מדינת ישראל נ' קלר (28.9.2017) – הנאשם ללא עבר פלילי הורשע על פי הודאתו בעבירה של יצור והפקת סם. הנאשם ביחד עם אחר הקים מעבדה הצטייד בציוד מתאים וגידל סם מסוג קנביס במשקל של 48 ק"ג אשר נתפס בשלבי עיבוד שונים. בית המשפט המחוזי קבע מתחם שבין 12 ל-30 חודשי מאסר בפועל, וגזר על הנאשם 14 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים.
בעפ"ג (מחוזי מרכז) 66585-03-19 מדינת ישראל נ' אבו עלאן (18.6.2019) – הנאשם ללא עבר פלילי הורשע בהתאם להודאתו בעבירה של ייצור סמים. הנאשם שכר חנייה פרטית עם מרתף, תחם אותה באמצעות קיר מיוחד, הצטייד בציוד מתאים לגידול סמים הקים מעבדה לגידול סמים מסוג קנאביס, 191 שתילים במשקל של 42.5 ק"ג. בית משפט השלום קבע מתחם עונש שנע בין 36-10 חודשי מאסר בפועל וגזר עליו 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, בית בית המשפט המחוזי קבע כי המתחם נע בין 36-14 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים והעמיד את עונשו של הנאשם על 10 חודשי מאסר בפועל.
עפ"ג (מחוזי מרכז) 45104-03-20 מעידי נ' מדינת ישראל (20.7.2020) – נדחה ערעור של נאשם אשר הורשע על פי הודאתו בעבירות של גידול סמים ונטילת חשמל. הנאשם הקים מעבדה לייצור סם, צייד אותה בציוד רב, וגנב חשמל. במעבדה נמצאו סמים מסוג קנאביס במשקל של 40 ק"ג. בית המשפט קבע מתחם עונש הנע בין 18 ל-30 חודשי מאסר בפועל, וחרג מהמתחם משיקולי שיקום לעונש של 15 חודשי מאסר בפועל.
עפ"ג (מחוזי מרכז) 33120-05-19 מדינת ישראל נ' שחר (28.1.2020) – הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של גידול סם וגניבת חשמל. הנאשם שכר בית והקים מעבדה לגידול סם, רכש ציוד מעבדה בשווי של כ-220,000 ₪. במעבדה נתפסו סמים מסוג קנאביס במשקל של 45.8 ק"ג כ-200 שתילים. בית משפט השלום קבע מתחם עונש הנע בין 18 ל-36 חודשי מאסר בפועל, ומצא לחרוג מהמתחם משיקולי שיקום והשית על הנאשם 9 חודשי עבודות שירות. בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם העונש נכון, ואולם השיקום אינו מצדיק חריגה משמעותית, והעמיד את עונשו על 15 חודשי מאסר בפועל. פסק הדין הוצג על ידי המאשימה אך חשוב לומר כי מדובר בנאשם בעל עבר פלילי מכביד הכולל 8 הרשעות קודמות בעבירות מרמה ורכוש אשר ריצה מספר מאסרים בפועל, כמו כן, מתחם העונש ההולם שנקבע כאן נמוך ממתחם העונש ההולם לו עתרה המאשימה.
עפ"ג (מחוזי חיפה) 71508-12-19 מדינת ישראל נ' בן חיים (27.2.2020) – הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של ייצור, הכנה והפקת סם, ועבירות נלוות. הנאשם הקים מעבדה לגידול סם במשקל של 38.6 ק"ג וחלקי צמח במשקל של 49.4 ג'. בית משפט השלום קבע מתחם עונש הנע בין 8 ל-24 חודשי מאסר בפועל והטיל עונש של 10 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה והעמיד את עונשו של הנאשם על 15 חודשי מאסר בפועל.
באשר לייתר פסקי הדין שהוצגו על ידי המאשימה, לא מצאתי להכלילם במתחם בשל השונות בנסיבות הגידול ובחומרתן. לדוגמה בעפ"ג 2901-01-21 הנאשם קשר ביחד עם אחרים קשר לצורך גידול קאנביס בכמות מסחרית ולשם כך שכר בית פרטי גדול. נתפסו כ 1057 שתילים (כמעט פי 4 מכמות השתילים שנתפסה אצל הנאשם) של סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל כולל של 36 ק"ג. הנאשם ביצע את העבירה תוך הפרת תנאי מעצר בית ובעודו בפיקוח שירות המבחן אשר אף התרשם כי הנאשם אינו לוקח אחריות על מעשיו, וכי רמת סיכון להישנות עבירות גבוהה ועל כן המליץ על ענישה מוחשית. הנאשם נידון לעונש מאסר בן 28 חודשים לצד רכיבי ענישה נוספים. וכן ע"פ 18489-01-14 בן משה נ' מדינת ישראל - בעניינו של הנאשם בעל עבר פלילי רלבנטי וקרוב, הוצג בפני בית המשפט הסדר טיעון הכולל רף עליון ורף תחתון ומכאן שבית המשפט לא נדרש לקביעת מתחם עונש הולם.
כמו כן, לא מצאתי להכליל את כלל פסקי הדין שהוצגו על ידי ההגנה, שכן הם עוסקים בניהול מעבדות בהם נתפסו סמים בכמויות קטנות יותר ובעיקר מכיוון שחלק מהמקרים עסקו בנאשמים שהודו בהסדר טיעון סגור לעונש כך שאי אפשר לעמוד על כלל השיקולים בבסיסם.
וחזרה לעניינו. באשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה יש לתת את הדעת למספר נתונים חשובים. ראשית, הנאשם גידל הסמים בעצמו ולא בצוותא עם אחרים או בחלוקת תפקידים המלמדת על תוכנית עבריינית סדורה או רבת היקף. שנית, גידול הסמים בוצע בביתו ובחצר הבית בשונה ובמאובחן משכירת בית או מבנה ייעודי לשם הקמת המעבדה הכרוך בהוצאות חודשיות ניכרות. כמו כן, הנאשם למד אודות אופן גידול הסמים, פעל להצטייד בזרעי קאנביס וכן החזיק בציוד הכולל מסננים, מאיידים, שנאים ועוד, מכאן מובן שקדם תכנון והכנה רבה לביצוען של העבירות בהן הורשע. בנוסף, הנאשם הסתייע באחרים לצורך חיבור לחשמל, אך הנזק שנגרם כתוצאה מגניבת החשמל אינו ידוע במדויק למאשימה. עם זאת, מתצלומי המקום וממראה החממה והמעבדה אפשר ללמוד כי לא מדובר במעבדה מאובזרת מהרף העליון שהושקעו בה משאבים כספיים גדולים, אלא שהציוד שימש להקמת המעבדה ולתפעולה הוא בסיסי, ולא בכדי כתב האישום אינו מפרט את שוויו כפי שנעשה לרוב בתיקים מסוג זה. עוד אפשר לראות בתמונות המקום כי השתילים מפוזרים בין החממות. במחסן נתפסו 45 שתילים ובחממה נתפסו 223 שתילים בגדלים שונים, משקל כולל של 42.06 ק"ג (טעת/1 – טעת/2). על אף שמדובר בכמות סמים יחסית גדולה בהשוואה לתיקי מעבדות המוגשים לבית המשפט השלום, ויש אף לתת את הדעת לכך שאין המדובר בכמות הסם המוגמרת. הימצאותם של שתילים בגדלים שונים, מלמדת כי אין מדובר בגידול "חדש" או טרי באופן יחסי, וזאת על אף שכתב האישום אינו מפרט את פרק הזמן בו גודלו הסמים במדויק. עוד בהקשה לזה, כמות השתילים שנתפסו והימצאותם בשלב י גדילה שונים מלמדת על הנזק הרב שצפוי היה להיגרם בשל זליגת הסמים לציבור המשתמשים הפוטנציאלים. לסיום יש לקחת בחשבון כי הנאשם הסביר בדברו האחרון כי העבירות בוצעו על רקע מצוקה כלכלית אליה נקלעו הוא ומשפחתו שהחמירה לנוכח מגפת הקורונה שפשטה ומתוך רצון לגרוף רווח כלכלי מהיר.
לנוכח כל אלו מידת הפגיעה בערכים החברתיים היא בינונית.
נוכח המפורט, תוך שנתתי דעתי למדיניות הענישה הנוהגת, לערכים החברתיים שבהם פגע הנאשם, לנסיבות ביצוע העבירות אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 30-14 חודשי מאסר, מאסר מותנה, קנס וחילוט.
באשר לשיעור הקנס, כאשר מדובר בגידול סמים בהיקף רב נודעת חשיבות לענישה כספית הולמת אשר תלמד כי אין תועלת כלכלית בצד ביצוען של עבירות אלו. כמו כן בקביעת מתחם הקנס יש להתחשב במצבו הכלכלי של הנאשם. ועל כן בנסיבות אלו מצאתי לקבוע את מתחם הקנס נע בין 7,500-20,000 ש"ח.
קביעת עונשו של הנאשם במתחם העונש ההולם
הצדדים לא טענו ואף לא מצאתי נסיבות לחומרה או לקולה המצדיקות חריגה ממתחם העונש ההולם. לפיכך, יש לקבוע עונשו של הנאשם בתוך המתחם תוך התחשבות בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה (סעיף 40יא' לחוק העונשין) כדלקמן:
הנאשם יליד 1989, נטל אחריות מלאה על מעשיו. הנאשם הודה בחקירתו באזהרה בהזדמנות הראשונה ובהמשך הודה בבית המשפט וחסך זמן שיפוטי ניכר. יש טעם רב בטענת הסניגור המלומד לפיה במקרים רבים מידי מנוהלים הליכי מקדמיים המאריכים שלא לצורך את ההליך המשפטי ומעטים הם המקרים בהם נאשם מגיע בשלבים כה מוקדמים כאשר הוא משוחרר בתנאים, מבקש לקבל עליו את הדין מתוך ידיעה ברורה כי צפוי הוא לעונש מאסר ממושך. אני סבורה כי ראוי להעניק לכך משקל ראוי בגזירת הדין, שכן מדובר בקבלת אחריות מלאה ובלתי מסויגת.
הנאשם בחור צעיר עתיד לבוא בברית הנישואין. הוא מתגורר בסמוך להוריו אשר סובלים מבעיות בריאותיות רבות, מורכבות וחריגות ועל כך אפשר ללמוד לא רק מחקירתו של האב במשטרה או מהעדות שנגבתה מאימו של הנאשם באמצעות הטלפון, אלא מהמסמכים הרבים שהוצגו על ידי ההגנה (טעה/1 – עטה/2; טעה/3 – עטה/6). מפאת צנעת הפרט אומר בקצרה כי מזה מספר שנים אימו של הנאשם מתמודדת עם מחלה חשוכת מרפא, מרותקת לכיסא גלגלים וסובלת ממכאובים עזים, עברה טיפולים מסוגים שונים ללא שיפור או הטבה. אמו של הנאשם צפויה לעבור בתקופה הקרובה ניתוח לקטיעת רגלה. אביו של הנאשם אף הוא אינו בקו הבריאות, סובל ממחלות לב שונות. אודה כי דבריו של האב אשר ביקש את התחשבות בית המשפט כמו המכתב שכתבה אימו של הנאשם לבית המשפט נגעו לליבי (טעה/3). דומה כי אין להכביר מילים על הקושי להתמודד עם מציאות חיים מורכבת וכואבת בה שני ההורים חולים ונזקקים לעזרה ותמיכה מבני משפחתם. מכאן שיש לתת את הדעת לקושי הממשי, האישי, הרגשי הכלכלי על הוריו של הנאשם ככל שיוטל עליו עונש מאסר לתקופה ארוכה.
עוד לקחתי בחשבון כי הנאשם היה עצור בין התאריכים 23.11.2020-16.11.2020 ומאז חודש דצמבר נמצא בתנאים מגבילים כאלו ואחרים.
מנגד יש לתת את הדעת לעברו הפלילי של הנאשם אשר כולל הרשעה קודמת אחת מיום 1.8.2013 בגין עבירה זהה ( טעת/1 – טעת/2) בגינה נידון ל 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות לצד רכיבי ענישה נוספים. חרף הליכים משפטיים הנאשם לא הפיק את לקחיו כמצופה, חזר והסלים פעילותו בעולם הסמים. עם זאת אי אפשר להתעלם מכך שמדובר בעבירה שהתיישנה ולא נמחקה ובהתאמה מפרק הזמן בו לא הסתבך הנאשם בפלילים. כמו כן יש לתת את הדעת לכך הנאשם עתיד לרצות עונש מאסר ארוך לראשונה בחייו.
תוצאה
לנוכח האמור ובאיזון בין הנסיבות לזכותו של הנאשם לבין הנסיבות העומדות לחובתו אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 15 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 16.11.2020 ליום 23.11.2020.
הנאשם יתייצב לריצוי מאסרו ביום 10.10.21 עד השעה 10:00 בבית מעצר " איילון", או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון ועותק מהחלטה זו. על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל אפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, בטלפונים: 08-XXXX377 או 08-XXXX336.
ב. 8 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך שלוש שנים מיום שחרורו כל עבירת פשע לפי פקודת הסמים המסוכנים.
ג. 4 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך שלוש שנים מיום שחרורו כל עבירת עוון לפי פקודת הסמים המסוכנים או עבירה של נטילת חשמל שלא כדין .
ד קנס בסך 10,000 ₪ או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.11.21. לא ישולם איזה מהתשלומים במועדו, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי.
ה. לבקשת הנאשם, הקנס ישולם מתוך ערבון שהופקד מטעם הנאשם בהליך המעצר, והיתרה תושב לנאשם בכפוף לכל דין. מובהר, כי רכיב זה בגזר הדין כפוף לכל מניעה חוקית לרבות עיקול.
ו. אני מכריזה על הנאשם כסוחר סמים ומורה על חילוט ציוד המעבדה וסך של 10,500 ₪ אשר נתפסו ושימשו לביצוע העבירות.

טיפול במוצגים בכפוף לכל דין.
זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום ז' תשרי תשפ"ב, 13/09/2021 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: פרקליטות מחוז מרכז
נתבע: זיו אורדמן
שופט :
עורכי דין: