ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שיר ברזילי :


בפני כבוד ה שופטת ג'אדה בסול

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמת
שיר ברזילי

החלטה

בתאריך 27/7/2021 ניתן נגד הנאשמת בתיק שבכותרת פסק דין בהעדר התייצבות מטעמה.
במועד הנ"ל התקיימה ישיבת ההקראה בעניינה של הנאשמ ת בגין עבירה של אי עטיית מסכה.
הנאשמת זומנה למועד הנ"ל כדין , ומשלא התייצב ה , ה יא נשפט ה בהעדרה , כאמור.
הזימון נשלח לכתובת שהנאשמת מסרה במסגרת הבקשה שהיא הגישה להישפט, ושבעקבותיה, הועבר התיק לבית המשפט ונקבע מועד ההקראה.
הנאשמת הגישה תחילה בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין, מאחר והיא הגישה ערעור על אותו פסק דין, בטרם פנתה בבקשה לביטולו, ומשנדחתה בקשתה, וצויין בהחלטה כי לא הוגשה בקשה לביטול פסק הדין, הוגשה הבקשה הנוכחית, שכללה, בין היתר, בקשה לביטול פסק הדין.
לבקשה לא צורף כל תצהיר לאימות העובדות הנטענות בו, או מסמכים כלשהם לתמיכה בטענותיה של הנאשמת, במיוחד לעניין הכתובת אליה נשלח הזימון.
המאשימה מתנגדת לבקשה הן בשל כך שהנאשמ ת זומנ ה כדין , והן בשל העדר חשש לעיוות דין העלול ל היגרם לה , באם לא יבוטל פסק הדין וכן מהטעם שהאינטרס הציבורי מחייב את דחיית הבקשה כדי שלא לעודד נאשמים שלא התייצבו לדיון, ועניינם נדון, תוך הקצאת זמן שיפוטי יקר כדי שיהיה להם יומם בבית המשפט, כי לא יהיה באי התייצבותם כדי לחסום אותם מלבקש את ביטול פסק הדין בעניינם.
הנאשמת זומנ ה , כאמור , כדין , הזימון נשלח לכתובת שהיא מסרה, ואין בפיה כל הסבר שהוא מדוע אין לראות באותו זימון כזימון כדין, ועל כן , משלא התייצב ה לדיון בעניינה , ולא השיב ה לעובדות כתב האישום , הרי שבדין היא נשפט ה בהעדר ה.
אין בבקשה נימוקים שיש בהם כדי להביא לביטול פסק הדין , או שיש בהם כדי להצביע על עיוות דין העלול להיגרם לנאשמת באם לא יבוטל פסק הדין.
גם אם אצא מנקודת המוצא כי הייתה הצדקה מספקת לכך שהנאשמת לא התייצב ה לדיון שהיה קבוע בעניינ ה , טיעון שאין לו כך ביסוס בבקשה אליה לא צורפו כל מסמכים תומכים, כאמור, הרי שבהעדר טענות הגנה מבוססת , ובהעדר חשש לעיוות דין העלול להיגרם לה ואם , בנסיבות העניין , התוצאה לאחר ביטול פסק הדין תהיה אותה תוצאה , והנאשמ ת תורשע , הרי שאין כל מקום לבטל את פסק הדין.
אין די בהעלאת טענות סתמיות כדי להביא בהכרח לביטול פסק דין שניתן כדין בהעדר התייצבות של הנאשמת.
בית המשפט קבע מועד לדיון בעניינה של הנאשמת , לנאשמ ת ניתנה ההזדמנות להעלאת טענותיה ושיהיה לה יומה בבית המשפט , בטרם יוכרע עניינ ה , אך משלא התייצב ה הנאשמ ת לדיון , על אף שזומנה כדין , ולא טרח ה לבקש את דחיית הדיון , באם הייתה מניעה להתייצבותה , אין לנאשמ ת להלין אלא על עצמ ה.
זמנם של בית המשפט ושל התביעה בוזבז לריק ,על חשבון תיקים אחרים הממתינים לבירור ולא יתכן מצב בו נאשמת לא עושה את המינימום המתחייב ,להתייצב לדיון , לבקש את דחיית הדיון , באם אכן נבצר ממנה להתייצב במועד הנ"ל , ואין כל הצדקה לבזבוז זמן שיפוטי יקר נוסף, בהעדר ביסוס לטענה של עיוות דין.
הוסף לכך את העובדה כי המאשימה עתרה להטלת הקנס המקורי, כך שעסקינן בעונש מידתי ואף נוטה לקולא.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שיר ברזילי
שופט :
עורכי דין: