ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלביט מערכות בע"מ נגד אילן אדוונס טכנולוג'י אדיוטינמנט טיפוח והעשרה... :


בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

מבקשת

אלביט מערכות בע"מ

נגד

משיבה
אילן אדוונס טכנולוג'י אדיוטינמנט טיפוח והעשרה בע"מ

החלטה

לפניי בקשה להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן, או לחילופין מחיקת סעיפים 6 (סיפה), 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51.3, 51.5, ו- 51.6 מכתב התביעה המתוקן.

ביום 17/12/2020 הגישה המשיבה כתב תביעה מתוקן (ראשון).
ביום 14/3/2021 הגישה המשיבה כתב תביעה מתוקן (שני) – בו עוסקת החלטה זו .

אקדים ואומר, שמעיון ראשוני בכתב התביעה המתוקן ( השני) עולה , כי תחת "מהות התובענה" נרשם – " כספית, הצהרתית ומתן חשבונות", בעוד שבפרק ו' לכתב התביעה המתוקן, הסעד המבוקש ע"י המשיבה הוא סעד כספי, בגין תשלום דמי ייעוץ - בלבד.

במסגרת החלטת כבוד השופט מנחם רניאל מיום 22/12/2020 קבע האחרון, ש בהתאם להחלטתו מיום 26/11/2020, היה על המשיבה להגיש כתב תביעה מתוקן אשר יכלול את הסעדים הכספים הנגזרים מתוך תביעת המשיבה, ובהתאם לכך ה ורה על מחיקת הסעיפים מכתב התביעה המתוקן (ראשון) , אשר עסקו בסעדים הצהרתיים ובסעד למתן חשבונות.

עצם העובדה שבמסגרת החלטה זו, לא נדרש כבוד השופט רניאל לכלל סעיפי כתב ה תביעה המתוקן (ראשון) , אלא לסעיפי הסעד בלבד , אין בכך כדי לגרוע מסמכות בית משפט זה לבחון את טענות המבקשת, לפיהן כתב התביעה המתוקן ( השני), כולל סעיפים רבים שבינם ובין עילת התביעה והסעד המבוקש (תשלום דמי הייעוץ), אין ולא כלום ושהרלוונטיות שלהם להליך, אינה ברורה.

יחד עם זאת, ולאור השלב המקדמי בו מצוי ההליך, בטרם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, נחה דעתי, שאין זה המקום לקבוע בשלב זה מסמרות בשאלת הרלוונטית בין ה אמור בסעיפים אלה ל בין עילת התביעה ולסעד המבוקש, ונכון יהיה ל הידרש לטענות הצדדים בעניין זה במסגרת ניהול ההליך הסופי , בשים לב לכך - שככל שיוכח בפני בית המשפט, כי האמור בסעיפים אלה , אכן אינו רלוונטי לצורך בירור התובענה לגופה ואף הביא לסרבול ההליך, ובכך, לכאורה, המשיבה לא עמדה בחובתה לסייע לבית המשפט למקד ולהעמיד את המחלוקת האמיתית שבין הצדדים, הרי שבהתאם לרוח פרק י"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, יהא מקום ל הורות על חיובה בתשלום הוצאות לאחר שמיעת הראיות .
מחובתו של בית המשפט לחתור לייעול ההליך וקיצורו. בשים לב לאמור- צד שיגרום לסרבול או להארכת ההליך שלא לצורך, תוך העמסת פרטים מיותרים ובלתי נדרשים לבירור ההליך בכתבי הטענות, ימצא עצמו מחוייב בהוצאות. כך גם יתייחס בית המשפט לתצהירי הצדדים לכשיוגשו, ככל שאלה יתפרסו על פני עמודים רבים מדי, ויכללו פרטים שאינם רלוונטיים לברור התובענה.

לאור התוצאה אליה הגעתי בשלב זה, לא מצאתי להורות על חיוב בהוצאות.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלביט מערכות בע"מ
נתבע: אילן אדוונס טכנולוג'י אדיוטינמנט טיפוח והעשרה בע"מ
שופט :
עורכי דין: