ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באמצעות עו"ד מרזוק חיכם נגד באמצעות עו"ד חנא ארשיד :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה גרדי

מבקש
באמצעות עו"ד מרזוק חיכם

מג'יד ארסלאן

נגד

משיבה
באמצעות עו"ד חנא ארשיד
מדינת ישראל

החלטה

  1. לפני בקשה לביטול הוראת קצין משטרה לאיסור מנהלי על שימוש ברכב המבקש, אשר הוגשה על פי סעיף 57ב לפקודת התעבורה.
  2. ביום 30.8.21 , בעקבות שימוע בדבר איסור מנהלי על שימוש ברכב, החליט קצין המשטרה על השבתה מנהלית של רכב המבקש, מרכב אחוד, מסוג " פולקסווגן", מ.ר. 5429473 , למשך 30 יום, בו נהג המבקש, בגין עבירה לכאורה של נהיגה ברכב עליו נמסרה הודעת אי שימוש, בניגוד לתנאים שפורטו בהודעה, ובניגוד לתקנה 308(ד) לתקנות התעבורה.
  3. לטענת ב"כ המבקש, לאחר שנמסרה הודעת איסור השימוש לרכב, המבקש הרכיב מנוע חדש ותיקן את הליקויים האמורים בהודעה. בעת האירוע בוצעה נסיעה קצרה, לצורך בדיקת המנוע, והליקויים שנמצאו ברכב, בארוע, הם טכניים בעיקרם , מגב אחורי ומושב האחורי, שאינם מסכנים. נטען שהמבקש מוכן להתחייב שלא ינהג ברכב ועובדים אחרים ישתמשו בו, בכפוף לתיקונים הנדרשים. הסנגור ציין שהרכב משמש את עסקו של המבקש, חלוקת דברי מזון ומאפה, והשבתתו גורמת למבקש לנזקים רבים, בפרט בתקופה זו של נגיף הקור ונה.
  4. ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה. נטען שהודעת איסור השימוש היא מיום 20.12.20, ורישיון הרכב פקע ביום 5.1.21, כך שבכל מקרה מדובר ברכב ש הנהיגה בו אסורה. על אף זאת, הרכב ממשיך לנוע בכבישי ישראל, ללא רישיון רכב, וללא תיקון הליקויים. ביום 10.7.21 נרשם למבקש דוח בגין נהיגה מהירות מופרזת של 121 קמ"ש . הוטעם שלאחר החלפת מנוע, על הרכב לה יבדק במשרד הרישוי, טרם החזרתו לכביש. המבקש נוהג משנת 2004, ולחובתו 27 הרשעות קודמות, ותלויים ועומדים נגדו 3 תיקים. בנסיבות אלה יש להותיר החלטת הקצין על כנה.
  5. חומר החקירה הוגש לעיוני.

כעולה מתיק החקירה, קיימות ראיות לכאורה שהמבקש, ביצע לכאורה את העבירה המיוחסת לו – נהיגה ברכב עליו ניתנה הודעת איסור שימוש.
מהדוח עולה שהשוטר הבחין ברכב בתנועה רציפה, ובדק את הרכב באופן אקראי, ונמצא שהרכב הורד מהכביש ביום 20.12.20, על ידי בוחן תנועה, בשל מספר ליקויים, כגון, מושב אחורי שינוי מבנה הוסר, ובבדיקת השוטר נמצא שאין עדיין מושב אחורי ומגב אחורי לא קיים. הנהג התבקש להציג רישיון רכב תקף אך לא היה ברשותו, ובדיקה העלתה שרישיון הרכב פקע ביום 5.1.21. צוין קשר עין רציף עם הרכב עד עצירתו המלאה.
בתגובת הנהג נרשם: "אני באתי מהמוסך עשיתי לו מנוע חדש אני בודק שהמנוע תקין".
מהודעת אי שימוש ברכב, מיום 20.12.20, עולה שנמצאו ברכב הליקויים הבאים: לוחית זיהוי קדמית דהויה, פנסי חזית ימין ושמאל דהויים, צמיג קדמי ימני קרע גדול בדופן החיצוני, שינוי מבנה, חוסר מחושבים בחלק האחורי של הרכב, חידוש פסים זוהרים וחוסר מגב דלת אחורית.
בנימוקי הקצין בטופס שימוע נרשם: "חומרת העבירה, זילות בחוק, מסוכנות העבירה, מדובר ברכב ללא מבחן שנתי, מחודש ינואר 21', עם ליקויים בטיחותיים אשר עלול לסכן עוברי דרך".
מדוח, שנרשם למבקש, מיום 10.7.21, עולה שלמבקש מיוחסת נהיגה במ הירות 121 קמ"ש, במקום בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש.
מדוח סירנה, מיום 12.9.21, עולה שרישיון הרכב פקע ביום 5.1.21.

אשר למסוכנות
6. בתת (נצ') 13012/03 משטרת נצרת - תביעות מרחב עמקים נ' צרפתי אברהם (להלן – עניין צרפתי), עמד כבוד השופט דבור סאאד, על המסוכנות שנשקפת מנהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש, בניגוד לתנאי ההודעה :
"הכללת תק' 308(ד) לת'ת בסימן א' לפרק השלישי שעניינו "מצב הרכב והפיקוח על תקינותו" יש בה כדי לנווט לקראת המסקנה כי מדובר בתכלית חשובה ביותר... תקינות הרכב, והאיסור החל על שימוש ברכב לא תקין ו/או רכב שהורד מהכביש, הינם שיקולים חשובים ביותר שיש להקפיד על קיומם, בין היתר בשל הסכנה הנוצרת מכך לציבור וכן קיימת הצדקה בהסדרת כללי תחבורה והתנהגות חיוניים שיש להטמיעם עמוק בתודעה של כל נהג ונהג."

אשר לנסיבות ביצוע העבירה - המבקש נהג ברכב, ביום 30.8.21, ללא שתוקנו כלל הליקויים שצוינו בהודעת אי השימוש ברכב, מיום 20.12.20. יצוין שהשוטר שבדק את הליקויים מנה חלק מהליקויים שלא תוקנו, ויתכן שליקויים נוספים, מלבד אלה שצוינו בדוח, לא תוקנו. זאת ועוד, המבקש נהג ברכב, בארוע, כרישיון הרכב פקע ביום 5.1.21.

אשר לעברו התעבורתי – המבקש נוהג משנת 2004, וכעולה מגליון ההרשעות לחובתו 27 הרשעות קודמות, האחרונה, מיום 3.6.21, (בוצעה ביום 22.11.19), בגין רישיון רכב שפקע בתקופה העולה על שנה. כן לחובתו הרשעה בנ היגה ברכב לא תקין שהוחלט לאסור את השימוש בו, מיום 22.3.21, (בוצעה ביום 20.12.20).
המשיבה הגישה דוח נוסף, כאמור, מיום 10.7.21, בגין נהיגה מהירות מופרזת.
לחובת המבקש הרשעות חוזרות ונשנות של שימוש בטלפון, בנהיגה, ורישיון רכב שפקע , בין היתר, משנים 2019 ו-2020. כן לחובתו עבירות של חציית שטח הפרדה על ידי רכב (משנת 2019), עצירה בצד רכב אחר חונה (משנת 2019), אי ציות לתמרור עצור (משנת 2018), והרשעה בנהיגה בפסילה ופקיעת רישיון נהיגה, משנת 2013, ומגוון עבירות נוספות.
עברו של המבקש, איפוא, מכביד. לכאורה, בשני מקרים (במקרה שלפני, ובדוח המהירות) נהג המבקש לא רישיון רכב תקף, כשהליקויים שצוינו בהודעת אי השימוש, מיום 20.12.20, עדיין לא תוקנו.
המסוכנות שניבטת מהמבקש נוכח חומרת העבירה שמיוחסת לו, לכאורה, נסיבות ביצועה, ועברו התעבורתי גבוהה.

7. על פי ס' 57ב(ב) לפקודת התעבורה, לבית-המשפט סמכות לבטל את הודעת איסור השימוש, אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:

  1. הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו והסכמתו.
  2. מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב ובעל הרכב עשה ככל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.

על פי ס' 57ב(ג), רשאי בית המשפט לבטל את הודעת איסור השימוש או לקצרה:
"אם התקיימו נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף קטן (ב) המצדיקות זאת ולעניין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב...".
8. במקרה דנן המבקש הוא הבעלים של הרכב, כך שאין תחולה לסעיף 1 ו-2.
אשר לס' 57ב(ג), לא מצאתי נסיבות אחרות שמצדיקות השבת הרכב למבקש.
מאחורי איסור מנהלי על השימוש ברכב עומד הרציונל של נטילת "כלי העבירה" מידי בעליו, בין היתר על מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים (בפמ (ת"א) 6320-04-14 סוניה מויאל נ' מדינת ישראל).
זאת ועוד, הן המחוקק והן הפסיקה מצאו לנכון שאין להקל ראש בעבירה שעניינה נהיגה ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש, בניגוד לתנאים שפורטו בהודעה, בשל הסכנה הטמונה לציבור מנהיגה ברכב שאינו תקין.
9. במכלול נסיבות אלה, לאחר ששקל תי את טענות הצדדים, נוכח קיומם של ראיות לכאורה, להוכחת האשמה המיוחסת למבקש, המסוכנות שניבטת מ העבירה, והמסוכנות שניבטת מהמבקש, אני סבורה שהחלטת הקצין, לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 30 יום, מידתית וסבירה.

לפיכך, הבקשה נדחית.

המזכירות תחזיר את חומר החקירה למשיבה.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: באמצעות עו"ד מרזוק חיכם
נתבע: באמצעות עו"ד חנא ארשיד
שופט :
עורכי דין: