ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דינה גברילוב נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אילת הרנוף

תובעים

דינה גברילוב

נגד

נתבעים
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בשל הפער בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים, אני ממנה בזאת את ד"ר יעל סהר קוסטיס כמומחית רפואית מטעם בית המשפט בתחום התעסוקתי בתיק זה.

בהתאם לתקנה 89 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 ולצורך מניעת ניגוד עניינים, תצהיר המומחית מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידה על זיקות אישיות העשויות להיות לה בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית-המשפט;
ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 ותומצא לבית-משפט ולבעלי-הדין.
מינוי המומחית יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית-המשפט ובכפוף לכל החלטה אחרת.

המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י ב"כ בעלי הדין, לרבות חוות דעת מומחי הצדדים, תבדוק את התובעת ותיקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות הארוע הנטען ובמיוחד תיקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות עקב האירוע הנטען. אם כן, מהו שיעור הנכות.
ב. המומחית תציין מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפניה.
ג. המומחית תתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המצויים ברשותם ואשר נוגעים לתובעת, עד ליום 17.10.21.
העתק כל פניה אל המומחית יועבר במישרין לצד שכנגד.
התובעת תיבדק ע"י המומחית עד ליום 17.11.21, ולאחר קבלת החומר הרפואי.

בשכר טרחת המומחית, בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, הכולל גם מענה על עשר שאלות הבהרה (חמש לכל צד), יישאו הצדדים בחלקים שווים.
באחריות ב"כ הצדדים לדאוג כי שכר טרחת המומחית ישולם ישירות למומחית עובר לבדיקה.

המומחית מתבקשת ליתן חוות דעתה עד ליום 19.12.21, ובכפוף לתשלום שכר טרחתה.

ב"כ הצדדים רשאים לשלוח למומחית שאלות הבהרה בתוך 14 ימים מיום קבלת חוות הדעת, והמומחית מתבקשת להשיב עליהן בתוך 14 ימים מיום קבלתן.

ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחית.

תז"פ ליום 22.12.21.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דינה גברילוב
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: