ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב סיני נגד שימי ימין :

בפני כבוד ה רשמת בכירה נעמה טלמן-בולטין

תובעים

יעקב סיני

נגד

נתבעים
שימי ימין

החלטה

לפני התנגדות לביצוע שטר והארכת מועד לבקשת התנגדות, לעניין הארכת מועד טען המבקש כי ההתנגדות הוגשה באיחור של יומיים בלבד וזאת מהטעם שהמבקש קיבל את האזהרה באמצעות הדואר רק ביום 28.10.2020 ולא ביום 26.10.2020 כפי שצוין על אישור המסירה ומאחר ופרק הזמן של 30 הימים חל ביום שישי (27.11.2020) הרי שההתנגדות שהוגשה ביום 29.11.20 הוגשה באיחור של יומיים בלבד.

לטענת המבקש ממוקד השירות הטלפוני של שירות האכיפה והגבייה נאמר לו כי עליו להגיש את ההתנגדות עד ליום 29.11.2020 ולאחר שהגיש את ההתנגדות במועד זה נאמר לו כי עליו לצרף על ההתנגדות בקשה להארכת מועד. המבקש סבור כי הדבר אשר החתים אותו על המסירה רשם בטעות כי החתים אותו בתאריך 26.10.2020 חרף העובדה כי המסירה בוצעה ביום 28.10.2020 המבקש מזכיר בבקשתו את הפסיקה ולפיה הפרוצדורה הינה מיטת סדום, וכי בשל יום או יומיים איחור אין מקום לחייב את המבקש בהוצאות. בנוסף טען המבקש בדיון שהתקיים בפני כי בשל פרוץ נגיף הקורונה הכנסותיו פחתו, וכי בפרק הזמן שמאז שקיבל את האזהרה ועד להגשת ההתנגדות פעל למציאת עורך דין המתמחה בתחום.

המשיבה טענה כי לא היה כל מקום להגיש את ההתנגדות באיחור וכי אין כל אינדיקציה לכך שהאזהרה נמסרה למבקש בפועל ב26.10 כפי שטען ועל כן עתרה לחייבו בהוצאות.

לעניין הארכת מועד, המועד להגשת התנגדות קבוע בחיקוק.
תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (תקנה אשר הייתה רלוונטית בעת הגשת ההתנגדות והבקשה להארכת מועד להגשתה) מסמיכה את בית המשפט להאריך מועד שנקבע בחיקוק "מטעמים מיוחדים שירשמו".
ה"טעם המיוחד" הנדרש בהוראת תקנה 528 אינו מוגדר בחוק אלא הוא התפתח בפסיקה.
המגמה בפסיקה הנוגעת להארכת המועד היא כי בית המשפט יטה להיענות לבקשה להארכת מועד כאשר האיחור לא היה בשליטת בעל הדין ואילו טעמים הנעוצים בבעל הדין לא הוכרו כמצדיקים הארכת מועד (ראו: ד"ר י. זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 890, בש"א 480/86 אטלנטיק חברה לדיג וספנות בע"מ נ' מדינת ישראל פ"ד מ(3) 159, בש"א 1038/85 בנק צפון אמריקה בע"מ נ' עומר גלבוע-חברה לבנין ועבודות עפר, פ"ד מ(1)57, בש"א 8835/01 ברוך סיגלר נ. משרד הרווחה, בש"א (מחוזי יר') 5859/07 מאג'ד קרש נ' משולם אייבי).
עקרון זה עבר תהליך של שחיקה בפסיקה וכיום גישת בית המשפט היא כי דרישת הטעם המיוחד אינה מאיינת את שיקול דעת בית המשפט ועל כן בית המשפט נוהג לאזן בין נימוקי המחדל מחד לגודל הפגיעה בצד שכנגד מאידך. גישת בית המשפט היא כי טעות של בעל דין שגרמה לאיחור ואפילו רשלנותו אינה מונעת בהכרח את הארכת המועד, ובלבד שבעל הדין נימק והבהיר בתצהירו כיצד קרתה התקלה ולא הסתפק בבקשה סתמית (ראו: רע"א 3968/18 ענף נ' מדינת ישראל ואח', תק-על 2018(4)5047, (7.11.18); רע"א 3010/18 עביד נ' אינסל עו"ד ואח', תק-על 2018(3)8408 (7.10.18); בש"א 8967/00 מדינת ישראל נ' ויסמן ואח', פ"ד נה(2)397; ע"א 6842/00 ידידיה נ' קסט, פ"ד נה(2)904; ע"א 8547/96 אברהם אלימלך נ' מנהל מס שבח מקרקעין, לא פורסם; בש"א 3112/99 חיים קהתי נ' יורשי המנוח אחמד זוהיר, לא פורסם).

בע"א 4 777-04 יעקב דן נ' ל"נ חממות טכנולוגיות בע"מ נקבע: "לאחרונה חל ריכוך של ההלכה הנוקשה שנהגה עד כה בסוגית הארכת מועד מחמת טעות כך נפסק כי אין לשלול בכל מקרה בקשה למתן ארכה בשל טעות... ניתן יהיה להכיר בטעות זו כטעם מיוחד להארכת מועד".
2. במקרה שלפנינו טען המבקשת כי הסיבה בגינה הוגשה ההתנגדות באיחור נבעה מטעות ומכך שסבר בתום לב כי עליו להגיש את ההתנגדות רק ביום 29.11.2020 כפי שעשה בפועל ובטענתו כך גם נמסר לו ממוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה, בנוסף טען המבקש כי ככל הנראה הדוור אשר החתים את המבקש על גבי האזהרה שגה בתאריך אותו ציין ובמקום ה28.10.20 ציין כי מועד המסירה היה ב26.10.20. אשר לטענה זו הרי שהמבקש לא הוכיח בכל דרך שהיא ולא ביקש לחקור את המוסר בדבר נסיבות המסירה, יחד עם זאת, ניתן לקבל את טענות המבקש לפיהן הגשת ההתנגדות באיחור בן יומיים בלבד בעקבות הטעות הנטענת בהבנת המבקש את התאריך שבו היה אמור להגיש את התנגדות או בעקבות מידע שגוי שנמסר לו והשתכנעתי כי האיחור לא נבע מזלזול או מחוסר תום לב אלא מטעות בתום לב אשר אינה מצדיקה בנסיבות העניין את חיובו בהוצאות או את דחיית בקשתו כפי שמבקשת המשיבה .

3. בנוסף, המבקש סבור כי יש לו טענות טובות כנגד השטר ולכן יש ליתן לו רשות להתגונן בהסתמך על טענות ההגנה.
4. גישת הפסיקה היא כי טענות ההגנה, לכשעצמן אינן מהוות טעם מיוחד להארכת מועד אלא לעיתים נדירות. יחד עם זאת הפסיקה הכירה בסמכות בית המשפט להאריך מועד שלא מ"טעם מיוחד" כי אם בבחינת "ארכת חסד" וזאת כאשר תחושת הצדק מחייבת זאת כדי למנוע תוצאה קשה שחוש הצדק אינו יכול להשלים עמה (ראו: רע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין, נז(5)462).
לפיכך אבחן אם טענות ההגנה שהעלה המבקש מצדיקות בנסיבות העניין הארכת המועד, כאשר שיקול זה מתווסף לנימוקים שהועלו מעלה.
5. על מנת שהתנגדות לביצוע שטר, תתקבל, די בכך שהמבקש יראה הגנה לכאורה. בית המשפט אינו בודק את טיב ראיותיו של המבקש או כיצד יוכיח אותן אלא פותח את שעריו בפני המבקש, אם טענותיו, בהנחה שהן נכונות, מגלות הגנה כנגד התביעה, אפילו תהיה זו הגנה דחוקה. העובדה שבשלב זה של הדיון בית המשפט מסתמך על תצהירי המבקשת מבלי לבחון את טיב הראיות, מחייבת את המבקשת להניח תשתית עובדתית מפורטת בתצהיר ואין היא רשאית להסתפק בהעלאת טענות כלליות (ראו: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 2015,12, עמ' 1235; ד.בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהדורה שמינית (2006) מעודכנת ומתוקנת, עמ' 155 ועמ' 200 - 209; ע"א 579/85 אריאן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד מ(2) 765).

6. כידוע, בדיון בהתנגדות, שכמוה כבקשת רשות להתגונן, בית המשפט יוצא מנקודת הנחה כי האמור בתצהיר התומך בהתנגדות נכון ובהינתן שכך הדבר בוחן התכנות ההגנה כנגד התביעה.

7. ביישום לענייננו; לאחר שעיינתי בהתנגדות ובתצהיר המבקש, נתתי דעתי לטיעוני הצדדים וכן לאחר ששמעתי את חקירת המצהיר מטעם המבקש, הגעתי לכלל מסקנה שהגנת המבקש, ככל שתוכח כנכונה, איננה מופרכת בשלב זה, והיא מצדיקה בהחלט מתן רשות להגן. כך לשם ההמחשה, לא מן הנמנע שיעלה בידי המבקש להוכיח כי אכן שילם לתובע מידי חודש תשלום בגין שכירות המונית באמצעות גט טקסי וכן באמצעות כספים ששולמו במזומן לידי המשיב. המבקש ובאת כוחו הבהירו כי נתקלו בקשיים מאחר שניסו להשיג את הפירוט מגט טקסי וכי לאחר שתינתן רשות להגן ייפעלו בהתאם להוראות הדין להשגת המסמכים הנדרשים. כמו כן נטען כי באמצעות חקירתו של בנו של המשיב ייתכן ויעלה בידם להוכיח את התשלומים במזומן שבוצעו לידיו, עוד טענו כי קיימת להם אף טענת קיזוז בגין תשלום מע"מ שלא קוזז בגין אי הפקת חשבוניות על אף פניות שנעשו בעניין למשיב.

8. אשר על כן, בקשת הרשות להתגונן של המבקש מתקבלת וכך גם הבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות זאת הן מאחר והבקשה הוגשה באיחור בן יומיים בלבד, הן מאחר והאיחור נעשה בתום לב ונבע מחוסר הבנה וממידע שגוי שלטענת המבקש נמסר לו ע"י פקיד מרשות האכיפה והגבייה והן מאחר ולא הוכח כי האיחור גרם לנזק כלשהו למשיב.
כן לקחתי בחשבון את העובדה שלמבקש קיימות טענות הגנה המצדיקות את קבלת בקשתו בשלב זה, ו תחושת הצדק מחייבת לטעמי להיעתר לבקשתו בהצטברן של הנסיבות שתוארו מעלה , הטעות אשר נבעה לטעמי מחוסר תום לב ולא מזלזול בשילוב עם סיכויי ההגנה וטיבן של טענות ההגנה.

התצהירים אשר הוגשו במסגרת הבקשה ישמש ככתב ההגנה של המבקשים בתביעה.

התובע יתאים את כתב התביעה לסדר דין מהיר ויבצע גילוי מסמכים בתוך 30 יום מהיום.
הנתבעים יתאימו את כתב ההגנה לסדר דין מהיר ויבצע גילוי מסמכים תוך 30 יום לאחר מכן.

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית במקביל בתוך 30 יום ממועד הגשת כתב ההגנה המותאם לסדר דין מהיר. מועד זה חל גם לגבי הגשת חוות דעת מומחים.

צד שלא יגיש תצהירי עדות ראשית במועד ייחשב התצהיר התומך בכתב הטענות כתצהיר עדות ראשית מטעמו.

צד המבקש להעיד עד ללא הגשת תצהיר יגיש במועד שנקבע להגשת התצהירים בקשה לזימון עדים שבה יפורטו זהות העדים, רלוונטיות העדות, הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעם וכן תמצית העדות הצפויה.

אשר לבקש ת המשיבה להורות על הפקדת ערובה הרי שהבקשה כלל לא נומקה כדבעי (לא כאשר הועלתה באחד הסעיפים במסגרת תגובת המשיבה ולא בדיון שהתקיים בפניי) ועל כן היא נדחית בשלב זה .

אשר לבקשה להורות למבקש להפקיד בתיק את הסך של 6,000 ש"ח בעקבות הודאתו בחוב זה במסגרת תצהירו והתנגדותו , הרי שלא מצאתי לקבל את בקשת המשיב בעניין זה שכן המבקש הבהיר שלצד ההודאה הנטעת קיימת לו טענת קיזוז ולפיה המשיב נותר חייב לו כספים בעקבות היעדר הנפקת חשבוניות אשר גרר חיובי מע"מ ועל כן ולנוכח טענות ההגנה אשר צפויות להתברר בעניין זה לא מצאתי לקבל את הבקשה בנסיבות העניין ובטרם מתבררות טענות הצדדים לאשורן לרבות טענת הקיזוז הנטענת ביחס לשיעורי המע"מ שנגבו בעקבות העדר המצאת החשבוניות .

מעקב מזכירות להשלמת ההוראות בהחלטה זו.

המזכירות תקבע תיק לישיבה מקדמית לאחר הגשת תצהירים בפני רשם בכיר בהתאם לסדרי העבודה.

ניתנה והודעה היום ו' תשרי תשפ"ב, 12/09/2021 במעמד הנוכחים.

נעמה טלמן-בולטין, רשמת בכירה

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב סיני
נתבע: שימי ימין
שופט :
עורכי דין: