ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נ.א. נגד אחוזת צהלה בע"מ :

בפני כבוד השופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובע
נ.א.

נגד

הנתבעות

  1. אחוזת צהלה בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. בהמשך להחלטות מיום 17.06.21 ומיום 09.0 8.21, לנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים ומשלא הוגשה כל הודעה מטעם הצדדים, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט.
  2. אני מורה על מינויו של פרופ' דוד ירניצקי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה, ועל מינויו של פרופ' נתן בורנשטיין כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה, לצורך בדיקת התובע.

במידה שקיימת מניעה כלשהי מבחינת מי מהמומחים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודי ע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחים בכתב, תוך 10 ימים מהיום. עם זאת, ומאחר שהצדדים לא הגישו כל הודעה בעקבות החלטתי הקודמת, בנוגע לזהות המומח ים, בקשה להחלפת מומחה תתקבל רק במקרה חריג.
4. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). כל מומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחים לא יבדק ו את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה.
5. כל מומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 06.05.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותו הצמיתה של התובע, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. כל מומחה יבהיר אם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת לפי המחירים היום.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בתחום הנוירולוגיה בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ואת שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה בסכום של 6,500 ₪ בצירוף מע"מ. במידה ושכרו של מי מהמומחים גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
הצדדים יישאו בשכר המומחים בחלקים שווים.
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחים שמונ ו ויעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעת ו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחים לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובע - בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. הנתבעת - בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט יתקיים במועדו, גם אם טרם תתקבלנה חוות הדעת עד לאותו מועד. על התובע ועל נציג מוסמך של הנתבעת 1 הבקיא בעובדות המקרה, להתייצב אישית לדיון.
התיק יובא לעיוני ביום 12.01.22.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נ.א.
נתבע: אחוזת צהלה בע"מ
שופט :
עורכי דין: