ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שוהם אבן נגד שופרסל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע

שוהם אבן

נגד

הנתבעת
שופרסל בע"מ

פסק דין

במסגרת התביעה הקטנה שלפני, מבקש התובע לחייב את הנתבעת בתשלום סך של 3,000 ₪ בגין משלוח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, בטענה כי מדובר במסר פרסומי אשר נשלח תוך הפרת זכותו של המשיב לפרטיות ובניגוד לבקשתו להסיר עצמו מרשימות הדיוור של הנתבעת.

לאחר שעיינתי בנספחי כתב התביעה ובחנתי את טענות התובע, מצאתי לנכון לדחות את התביעה ולהלן טעמיי:

1. אין מחלוקת בנוגע לכך שהתובע היה ועודנו מנוי במועדון הלקוחות של הנתבעת (מבחירתו החופשית וזאת אף שמועדון הלקוחות שהיה התובע מנוי בו במועדים הרלוונטיים נסגר ונפתח אחר תחתיו) .

2. אין מחלוקת בנוגע לכך שהתובע ביקש להסיר את עצמו מרשימת הנמענים של דברי הפרסומת של הנתבעת עוד בשנת 2018. ממועד זה ואילך דומה כי אין מחלוקת שלא נשלחו אל התובע הודעות, למעט שתי ההודעות אשר צורפו לכתב התביעה.

3. התובע טוען כי ההודעה נספח ב' היא הודעת פרסום, בעוד שההודעה נספח ג' היא הודעה תפעולית. התובע איננו מלין כנגד ההודעה נספח ג', במסגרתה הודע ללקוחות הנתבעת כי תוכנית מועדון הלקוחות עליה הם נמנים עתידה להסתיים וכי הודעות לגבי מועדון לקוחות חדש תשלחנה אליהם בעתיד.

4. המחלוקת שבין הצדדים נוגעת אם כן לשאלה האם ההודעה שצורפה כנספח ב' לכתב התביעה, ואשר נשלחה אל הלקוחות, והתובע בכללם, ביום 18.3.20 - מהווה 'דבר פרסומת'.

5. כלל הוא כי הודעה תחשב כ'דבר פרסומת' אם המטרה שלשמה נשלחה ההודעה היא עידוד הלקוחות להוציא כספים ולרכוש מוצרים או שירותים מאת הנתבעת. בהתאמה על מנת שהודעה תחשב לפרסומת, יש צורך באבחון מטרת משלוח ההודעה ואפיונה כהודעה שעיקר מטרתה (מנקודת מבטו של השולח – הנתבעת) הוא עידוד הצרכנים לרכוש ממוצרי הנתבעת.

6. בתוכן ההודעה נספח ב' פונה מנכ"ל הנתבעת אל קהל הלקוחות, עם פרוץ מגיפת הקורונה בארצנו, ומבהיר כי בחנויות הרשת אספקה קבועה וסדירה של מוצרים, ובהתאמה, מתבקש הציבור לנהוג באחריות ברכישת מוצרים על אף פרוץ המגיפה, לרכוש את המוצרים הנדרשים לו לשימוש שוטף בלבד תוך הימנעות מרכישת מצבורי ציוד ומזון, והכל תוך התחשבות ביתר לקוחות הרשת וצרכיהם.

כך, בין היתר מבהיר מנכ"ל הנתבעת בהודעה כי "אני חוזר ומדגיש: אין כל סיבה לבהלה או לדאגה בכל הנוגע למלאי המזון... הייצור בארץ נמשך כסדרו והיבוא הימי והאווירי לארץ מתקיים כרגיל וללא הפרעה... לאור זאת, ברצוני לבקשכם לפעול בשיקול דעת בעת ביצוע קניות. אין כל סיבה לאגור מוצרי מזון או לרכוש בכמויות חריגות... נבקשכם להתחשב גם בקונים אחרים ולהימנע מקניות מוגזמות ובלתי מוצדקות. ...וכעת הדבר הנכון הוא שכל אחד יצרוך כפי שהוא צריך ויימנע מרכישת מוצרים בכמויות שאינן נדרשות".

7. דומה אם כן, כי הגם שמדובר בהודעה שפרסמה חברה שבמוקד הפעילות שלה – שיווק של מוצרי מזון וצריכה, הרי שקריאת ההודעה בכללותה מלמד כי זו לא נועדה לעודד את הצריכה ואת הוצאת הממון אצל הנתבעת כי אם להפחית את הצריכה לתועלת הציבור בכללותו (וממילא מן הסתם גם לתועלת הנתבעת – למניעת חוסרים, עומסים ומצוקה). מדבר במסר שמחד גיסא הוא שירותי – ומיועד בהתאמה למי שהם ממילא לקוחות הנתבעת ומאידך גיסא נועד להיטיב עם הנבעת ועם יכולתה- שלה להעניק שירות הוגן וסביר ללקוחות וכלל ציבור האזרחים.

8. התובע טוען כי יש בעובדה שבשולי ההודעה נספח ב' ניתנה אפשרות להסרת דברי פרסומת, כשלעצמה , כדי ללמד על כך שתוכן ההודעה הוא דבר פרסומת וכדי ללמד על כך שמשלוח הודעה זו נועדה לעודד צריכה. בכל הכבוד אינני סבורה כי יש ללמוד משוליה של ההודעה על תוכנה ועל מטרתה, וראיה היא, כי מלבד הודעה זו לא נשלחו אל התובע הודעות דיוור ישיר נוספות לאחריה, למעט אותה הודעה 'תפעולית' (כלשונו) נספח ג' , אשר אף לשיטתו של התובע אינה מהווה דבר פרסו מת.
9. בנוסף ביקש התובע להפנות אל כותרת ההודעה שם נאמר "במיוחד בימים אלה אנחנו כאן בשבילכם", וללמוד ממנה כי מטרת ההודעה היא עידוד הצרכנים לעשות שימוש בשירותי הנתבעת. שקלתי את הטענה והגם שיש בכותרת ההודעה כדי להחזיר לכאורה את המודעות לשירותיה של הנתבעת, הרי שדומני כי לא ניתן לנתק את הכותרת מן התוכן ומן ההקשר. ההודעה נשלחה בימיה הראשונים של מגיפת הקורונה בארץ, ללקוחות קיימים של הנתבעת, והמסר המופץ במסגרתה נועד להפחית את השימוש המוגזם שננקט באותה עת על ידי הצרכנים ברכישת ציוד ומוצרים. בצל דברים אלו – נועד המסר להרגיע את הרוחות, ליצור תחושת שגרה ובטחון, ובעיקר – למנוע מצוקה אפשרית בשל צריכה מוגזמת של השירותים המוענקים על ידי הנתבעת – דבר שעלול היה להוביל למחסור במוצרים ולחוסר אמון בנתבעת במונחים של תווך ארוך. במצב דברים זה אין בכותרת כדי לעודד צריכת שירותים מאת הנתבעת נכון לאותה עת, ואין בה כדי לשנות מן האמור מעלה.

10. עוד טוען התובע כי עצם משלוח ההודעה מטעם הנתבעת בימים שבהם הציבור הישראלי מצוי בחרדת קיום לקראת הבאות, יש בה משום ניצול ציני של המצב וכדי להגביר את החרדה ולדחוק בציבור לבצע רכישות אצל הנתבעת. דעתי אינה כדעתו ודומני כי לשון ההודעה מלמד על נסיון להרגיע את הרוחות ולמנוע צריכה מוגזמת ודומני כי ההיפך הוא הנכון.

11. התובע ביקש להפנות אל החלקים בהודעה שבמסגרתם צויין בין היתר, כי ניתן לבצע רכישות מאת הנתבעת בין בסניפי הנתבעת ובין באתר הנתבעת וללמוד מכך כי הודעה זו נועדה לעודד שימוש באמצעים אלו לצורך ביצוע רכישות מאת הנתבעת, ואולם משהתובע (ודומה כי אף שאר נמעני ההודעה) הוא חבר במועדון הלקוחות של הנתבעת, הרי שאינני סבורה כי ההודעה נועדה ללמד את הנמענים כיצד ניתן לרכוש מוצרים מאת הנתבעת, או כדי לעודד אותם לבצע שימוש באמצעים אלו, אלא לכל היותר כדי ליידעם בנוגע לכך שהאפשרויות אשר עמדו לרשותם בעבר נותרו בעינם.

12. מכל האמור, דומני כי ההודעה לא נועדה לעודד רכישת מוצרים מנקודת מבטה של השולחת, ובהתאמה דומני כי אין מדובר בדבר פרסומת.

13. בנוסף, אינני סבורה כי משלוח ההודעה אל חברי המועדון של הנתבעת, במטרה להרגיע את הרוחות וליצור תחושת בטחון מהווה הפרה של זכותו של התובע לפרטיות בקשר עם המידע (כתובת הדואר האלקטרוני) שמסר לנתבעת בהיותו חבר במועדון הלקוחות שלה.

מכל אלו אני דוחה את התביעה. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בגין ההליך כאן בסך של 750 ₪, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שוהם אבן
נתבע: שופרסל בע"מ
שופט :
עורכי דין: