ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנטונינה חרצנקו נגד לאוניד שוחט :

לפני:

כבוד השופט נוהאד חסן

התובעת
אנטונינה חרצנקו
ע"י ב"כ: עו"ד מריאנה שטיינברג ואח'
-
הנתבע
לאוניד שוחט
רח' אפרסמון 11
קרית ביאליק

פסק דין

1. ביום 23.12.20 הגישה התובע ת כנגד הנתבע תביעה בסך של 51,534 ₪ בגין רכיבים נוספים וכמפורט בכתב התביעה.

2. ביום 31.12.20 קיבל הנתבע דרישה להגשת כתב הגנה וביום 22.7.21 קיבל את ההחלטה שניתנה ביום 16.7.21 ואשר חייבה אותו להגיב לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וכל זאת כעולה מאישור י המסירה המצוי ים בתיק.

3. מאז ועד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה בתיק ואף לא הוגשה כל בקשה מטעמו להארכת המועד להגשת כתב ההגנה וכן לא הגיב לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

4. כיום, מונחת בפני בקשתה של ב"כ התובע ת למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

5. משכך ובהתאם לסמכויות המוקנות לי מכח תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב –1991, אני נעתר לבקשת ב"כ התובע ומחייב את הנתבע לשלם לתובע ת את הסכומים שלהלן:

אי מתן הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.
פנסיה חלק מעסיק בסך של 13,092 ₪.
פנסיה חלק עובד שקוזז מהשכר בסך של 12,082 ₪.
פיצויי פיטורין בסך של 16,824 ₪.
הבראה בסך של 4,536 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 30 ימים וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 23.12.20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כמו כן, ישלם הנתבע לתובע ת הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ וכן, שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת תוך 30 ימים, שאם לא כן, יתווספו לסכומים אלה הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

אני מחייב את הנתבע להמציא לתובעת באמצעות באת כוחה בתוך 14 ימים ממועד קבלת פסק הדין טופס 161, אישור סיום העסקה ואישורי 106 לכל תקופת העסקה.

6. הדיון הקבוע ליום 15.11.21 - בטל.

ניתן היום, ו' תשרי תשפ"ב, (12 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אנטונינה חרצנקו
נתבע: לאוניד שוחט
שופט :
עורכי דין: